Шляхи активізації банківського інвестиційного кредитування реального сектору економіки

Ключові слова: інвестиції; банківський інвестиційний кредит; інвестиційний проект; інновації

Анотація

Досліджено теоретико-методологічні та структурні особливості сутності банківського інвестиційного кредитування, яке об'єднує в собі поняття інвестицій і кредиту. Встановлено, що участь банків в інвестиційному процесі передбачає надання кредитів інвестиційного характеру на довготривалий період, а також вкладення коштів у цінні папери, паї, пайові участі як за рахунок банку, так і за дорученням клієнта. За результатами дослідження сутності банківського інвестиційного кредитування як довготермінової послуги своїм кредиторам, що бажають не просто розвивати свій бізнес, але які мають різні ідеї з удосконалення або відкриття нового напряму у своїй господарській діяльності, виділено принципи організації інвестиційного кредитування банком. Вивчено процедуру надання інвестиційного кредиту, яка склалася на практиці вітчизняних банків, що дало змогу встановити відповідність стадій кредитного процесу стадіям життєвого циклу інвестиційного проекту. Охарактеризовано перспективність венчурного фінансування високоризикових інноваційних проектів як щодо охоплення усіх стадій інноваційного циклу, так і щодо можливості акумуляції венчурного капіталу за рахунок різних джерел, зокрема, доходів від приватизації, ресурсів банків, засобів різних фондів, нерезидентів. Доведено гіпотезу, що банківські інвестиційні кредити, з одного боку, є обов'язковою фінансовою складовою в інноваційному процесі, а з іншого боку, кредитування інвестицій без інновацій, іпотечне кредитування, кредитування на розвиток бізнесу можуть сприяти посиленню потреби підприємств у розробці та впровадженні нововведень, які будуть створювати умови для залучення висококваліфікованих науково-технічних кадрів (сприяти інноваціям). Вдосконалено систему надання та погашення банківського інвестиційного кредитування реального сектору економіки, яке повинне включати два взаємопов'язані аспекти: оцінку інвестиційної кредитоспроможності, а також механізм визначення рівня процентної ставки за інвестиційним кредитом.

Біографія автора

В. А. Сидоренко, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

канд. екон. наук, доцент, кафедра банківської справи

Посилання

Dzjybljyk, O. V. (2014). Hroshovo-kredytne rehuliuvannia u mekhanizmi zabezpechennia makroekonomichnoi stabilizatsii i efektyvnosti funktsionuvannia bankivskoi systemy Ukrainy. Ternopil: THEU, 530 p. [In Ukrainian].

Gerasymenko, A. V. (2015). Teoretychni zasady mehanizmu bankivskogo investytsijnogo kredytuvannja v Ukrajini. Uzhgorod University Scientific Bulletin, 2(46), 305–309. [In Ukrainian].

Ivanets, I. V., & Zholnerchyk, G. Yu. (2018). Bankivske investytsiine kredytuvannia yak kliuchove dzherelo finansuvannia rozvytku realnoho sektoru ekonomiky. Finansovo-kredytna diialnist: problemy teorii ta praktyky, 1, 37–44. [In Ukrainian].

Katasonov, V. Yu., Morozov, D. S., & Petrov, M. V. (2007). Proektnoe fynansyrovanye: myrovoi opit y perspektyvi. Moscow: Ankyl, 312 p. [In Russian].

Kloba, L. H. (2008). Investytsiina polityka bankiv v umovakh rynkovoi transformatsii ekonomiky. Rehionalna ekonomika, 1, 183–190. [In Ukrainian].

Lieonov, S. V. (2010). Investytsiinyi potentsial bankivskoi systemy: metodolohiia formuvannia ta vykorystannia. Abstract of doctoral dissertation for economic sciences. Sumy: Ukrainska akademiia bankivskoi spravy NBU, 32 p. [In Ukrainian].

Lutsiv, B. L. (2015). Banky v investuvanni ekonomichnoho rozvytku. Svit finansiv, 1, 151–161. [In Ukrainian].

Maiorova, T. V. (1997). Dovhostrokove kredytuvannia investytsiinykh proektiv. Finansy Ukrainy, 5, 48–51. [In Ukrainian].

Pshyk, B. I. (2005). Investytsiine kredytuvannia. Lviv: LBI NBU, 292 p. [In Ukrainian].

Pshyk, B. I., & Pechenko, O. O. (2014). Aktualni problemy rozvytku bankivskoi investytsiinoi diialnosti v Ukraini. Finansovo-kredytna diialnist: problemy teorii ta praktyky, 2, 24–32. [In Ukrainian].

Stepanenko, A., & Chamara, I. (2011). Sut intehratsii natsionalnoi bankivskoi systemy z realnym sektorom ekonomiky ta formy yii realizatsii. Visnyk NBU, 3, 7–12. [In Ukrainian].

Urvantseva, S. V. (2014). Sutnist ta znachennia investytsiinoho kredytu u suchasnykh umovakh hospodariuvannia. Molodyi vchenyi, 9, 65–69. [In Ukrainian].

Vovchak, O. D., & Myskiv, G. V. (2015). Kredytni resursy subjektiv kredytnogo rynru: teoretyko-metodologichni pidhody. Bulletin of the National Bank of Ukraine, 3, 35–39. [In Ukrainian].

Vovchak, O. D., & Rushchyshyn, N. M. (2016). Investytsijnyj menedzhment. Lviv: LTEU, 354 p. [In Ukrainian].

Vozhzhov, A., & Popova, N. (2003). Investytsijne kredytuvannja komertsijnyh bankiv: zmist i vymogy do formuvannja resursnoji bazy. Bankivska sprava, 3, 73–79. [In Ukrainian].

Опубліковано
2020-02-27
Як цитувати
Сидоренко, В. А. (2020). Шляхи активізації банківського інвестиційного кредитування реального сектору економіки. Науковий вісник НЛТУ України, 30(1), 104-108. https://doi.org/10.36930/40300118