Циклічні закономірності розвитку макроекономічних систем

  • Р. Р. Кітц Львівський торговельно-економічний університет, м. Львів
Ключові слова: макроекономічна система; екоекономічне регулювання; ринковий механізм; фінансово-економічна криза

Анотація

Розглянуто циклічні закономірності розвитку макроекономічних систем. Здійснено науковий аналіз і узагальнення поглядів представників кейнсіанства і неоконсерватизму на основні проблеми сучасної економічної теорії та практики, розкрито їхній внесок у розвиток економічної науки і формування економічної політики провідних держав світу й України, підходи до класифікації економічних систем. Висвітлено авторське припущення, що "неокейнсіанська концепція пояснення причин макроекономічних коливань є найкращою поміж інших теорій". Зазначено, що в сучасних дослідженнях науковці намагаються поєднати в одній моделі механізми поширення макроекономічної нестабільності як щодо попиту, так і щодо пропозиції. Тобто відбувається синтез неокейнсіанської та неокласичної концепцій. Проте цей синтез неокейнсіанських та неокласичних моделей також не дає змоги відтворити всі явища бізнес-циклу. В обох концепціях наявні фундаментальні припущення, які не дають змоги правильно змоделювати макроекономічну систему. Зроблено висновок, що однією з причин недосконалості цих моделей є практика моделювання функцій корисності домогосподарств, яка виходить з концепції раціональності вибору макроекономічного агента. Сьогодні економічна наука не може чітко пояснити, змоделювати і спрогнозувати кризові явища в макроекономічних системах. Тому проведений нами аналіз літературних джерел показав, що не варто розраховувати на якісь детерміновані закономірності розвитку макроекономічних систем. Відповідно макроекономічне регулювання змушене мати адаптивний і стабілізаційний (контрциклічний) характери.

Біографія автора

Р. Р. Кітц, Львівський торговельно-економічний університет, м. Львів

здобувач, кафедра туризму та готельно-ресторанної справи

Посилання

Bazilinska, O. Ya. (2009). Macroeconomics. (2nd ed.). Kyiv: Center of educational literature, 442 p. [In Ukrainian].

Bilecka, L. V., Biletsьkyi, O. V., & Savych, V. I. (2009). The Economic theory: Political economy. Microeconomics. Macroeconomics. Kyiv: CUL, 688 p. [In Ukrainian].

Dornbusch, R., Fischer, S., & Startz, R. (2004). Growth Theory: The Neoclassical Model. Macroeconomics, (pp. 61–75). (9th ed.). New York: McGraw-Hill Irwin.

Hendry David F., & Ericsson Neil R. (1989). An Econometric Analysis of UK Money Demand in "Monetary Trends in the United States and the United Kingdom" by Milton Friedman and Anna J. Schwartz. Board of Governors of the Federal Reserve System. International Finance Discussion Papers, 355, 59.

Juk, M. O., & Zdrok, V. V. (2014). Analysis of structure and functions of the system of housekeeping of Ukraine at macroeconomic level. Scientific Bulletin of UNFU, 24(9), 237–243. Retrieved from: https://nbuv.gov.ua/j-pdf/nvnltu_2014_24.9_45.pdf. [In Ukrainian].

Kondratev, N., D. & Oparin, D. I. (1928). Large cycles of konyukturi: Lectures and their discussions are in Institute of economy. (1st ed.). Moscow: Institute of economy, 287 p. [In Russian].

Krugman, P. R. (2009). The Return of Depression Economics and the Crisis of 2008. W. W. Norton, 193 p.

Landmann, O. (2014). Short-Run Macro After the Crisis: The End of the "New" Neoclassical Synthesis. University of Freiburg. Department of International Economic Policy. Discussion Paper, 27, 22.

Prescott, Edward C. (1986). Theory Ahead of Business Cycle Measurement. Federal Reserve Bank of Minneapolis: Quarterly Review, 10(4), 9–22.

Prodanova, L. V., & Litvin, V. V. (2012). Macroeconomics. Donetsk: DonNUET, 171 p. [In Ukrainian].

Schumpeter, J. A. (1939). Business Cycles. New York, NY: McGraw-Hill, 385 p.

Summers, Lawrence H. (1986). Some Skeptical Observations on Real Business Cycle Theory. Federal Reserve Bank of Minneapolis. Quarterly Review, 10(4), 23–27.

Taylor, J. B., & Woodford, M. (Eds). (1999). Staggered Price and Wage Setting in Macroeconomics. Amsterdam, The Netherlands: Elsevier, 1009–1050 pp.

Опубліковано
2020-02-27
Як цитувати
Кітц, Р. Р. (2020). Циклічні закономірності розвитку макроекономічних систем. Науковий вісник НЛТУ України, 30(1), 99-103. https://doi.org/10.36930/40300117