Екологічний моніторинг органолептичних і кисневих показників у поверхневих водах Житомирського району в період сніготанення

  • Т. М. Коткова Житомирський національний агроекологічний університет, м. Житомир https://orcid.org/0000-0002-1785-7620
  • І. Ф. Карась Житомирський національний агроекологічний університет, м. Житомир https://orcid.org/0000-0001-6958-3636
  • А. О. Піціль Житомирський національний агроекологічний університет, м. Житомир
  • М. І. Федючка Житомирський національний агроекологічний університет, м. Житомир https://orcid.org/0000-0001-5150-9147
Ключові слова: органолептичні показники води; запах води; колірність; кисневі показники води; БСК; ХСК; мутність води

Анотація

Наведено результати досліджень екологічного стану поверхневих вод Житомирського району за органолептичними та кисневими показниками в період сніготанення. До досліджуваних водойм належать річка Тетерів та її притоки, водосховище Відсічне, з якого здійснюють водозабір для питного водопостачання у Житомирі. Основні пункти відбору проб води нанесли на карту Житомирського району. Дослідження проводили у повеневий період, коли водність річок, і, відповідно, вплив чинників довкілля – найбільші. Упродовж 2016-2018 рр. спостерігали тенденцію до зміни органолептичних і кисневих показників, хоча і не значну. Найбільше перевищень норм ДСанПіН 2.2.4-171-10 та ДСТУ 4808:2007 спостерігали за кольоровістю та біологічним споживанням кисню (БСК). Понаднормову кольоровість та біологічне споживання кисню виявлено майже у всіх відібраних зразках води. Дещо кращою, але не набагато, була ситуація з мутністю води. За цим показником у 2016 р. забрудненими виявилося понад 80 % зразків, у 2017 р. – 50 % та в 2018 р. – 73 % відповідно. На підставі отриманих результатів можна стверджувати, що поверхневі води Житомирського р-ну відносять до ІІ класу якості, тобто це води, які мають мутність (каламутність) (до 150 мг/дм3) і кольоровість (до 120 градусів за платиново-кобальтовою шкалою (ПКШ)) та належать до полісапробних, БСК5 яких більше 12 мг О2/дм3).

Біографії авторів

Т. М. Коткова, Житомирський національний агроекологічний університет, м. Житомир

канд. с.-г. наук, доцент, кафедра геодезії та землеустрою

І. Ф. Карась, Житомирський національний агроекологічний університет, м. Житомир

канд. с.-г. наук, доцент, кафедра геодезії та землеустрою

А. О. Піціль, Житомирський національний агроекологічний університет, м. Житомир

канд. с.-г. наук, ст. викладач, кафедра геодезії та землеустрою

М. І. Федючка, Житомирський національний агроекологічний університет, м. Житомир

канд. с.-г. наук, доцент, кафедра загальної екології

Посилання

Andrusyshyna, I. N. (2018). Common impurities in drinking water in Ukraine and their impact on human health. Water and water purification technologies, 3, 4–8. [In Russian].

Bardyna, D. A. (2015). Development of risk assessment of public health at exposure to chemicals polluting drinking water. Advances in chemistry and chemical technology, 29(4), 57–59. [In Russian].

DSTU 18164-72. (1973). Voda pytevaia. Metod opredelenyia soderzhanyia sukhoho ostatka, from 01 Jan 1975. Moscow, 4 p. (Information and documentation). [In Russian].

DSTU 3351-74. (1974). Voda pytevaia. Metody opredelenyia vkusa, zapakha, tsvetnosty y mutnosty, from 01 Jul 1975. Moscow, 8 p. (Information and documentation). [In Russian].

Haiduchok, O. H. (2018). Improving the efficiency of facilities for purification of small colored water. Candidate dissertation for technical sciences (05.23.04 – Water supply, sewerage). Kharkiv, 154 p. [In Ukrainian].

Kotkova, T. M. (2012). Synthetic surfactants and polyphosphates in the Zherev River and its main tributari. (Ser. Agricultural Sciences). Bulletin of National University of Water and Environmental Engineering, 2(58), 30–36. [In Ukrainian].

Lure, Yu. Yu. (1973). Unified methods of water analysis. Moscow, 376 p. [In Ukrainian].

National report on drinking water quality and drinking water supply in Ukraine. (2013). Ministry of Ecology, Ministry of Health. Kyiv, 450 p. [In Ukrainian].

Oberlys, D., Kharland, B., & Skalnyi, B. (2008). The biological role of macro and microelements in humans and animals. St. Petersburg: Science, 544 p. [In Russian].

On the hygienic requirements for drinking water intended for human consumption: Law of Ukraine, approved by the Ministry of Health 12.05.2010, № 400, 49.

Prokopov, V. O. (2004). Scientific and practical issues of providing the Ukrainian population with quality drinking water. Hihienichna nauka ta praktyka na rubezhi stolit: Materials of the XIV Congress of Hygienists of Ukraine. (Vol. 1). (pp. 109–111). Dnipropetrovsk. [In Ukrainian].

Rechkalov, V. V. (1992). Assessment of the role of zooplankton in oxygen consumption under ice. Ecology, 2, 83–85. [In Russian].

Romanenko, V. D. (Ed.). (2006). Methods of hydro-ecological studies of surface waters. Kyiv: LOHOS, 408 p. [In Ukrainian].

Yksanova, T. Y., Malysheva, A. H., & Rastiannykov, E. H. (2006). Hygienic evaluation of the complex action of drinking water chloroform. Hygiene and sanitation, 2, 8–12. [In Russian].

Опубліковано
2020-02-27
Як цитувати
Коткова, Т. М., Карась, І. Ф., Піціль, А. О., & Федючка, М. І. (2020). Екологічний моніторинг органолептичних і кисневих показників у поверхневих водах Житомирського району в період сніготанення. Науковий вісник НЛТУ України, 30(1), 79-82. https://doi.org/10.36930/40300113
Розділ
Екологія та довкілля