Природні процеси розвитку та взаємовідносини компонентів садово-паркових екосистем в урбанізованому середовищі

  • Н. Я. Мельничук Національний лісотехнічний університет України, м. Львів
  • Я. В. Геник Національний лісотехнічний університет України, м. Львів https://orcid.org/0000-0002-6079-6827
  • С. П. Мельничук Національний лісотехнічний університет України, м. Львів
  • М. М. Паславський Національний лісотехнічний університет України, м. Львів https://orcid.org/0000-0003-1635-4340
Ключові слова: фіторізноманіття; біогеоценоз; термічний клімат; рослинна асоціація; озеленення; міські екосистеми

Анотація

Розкрито особливості формування зелених насаджень урбанізованих екосистем. Визначено видовий склад лісопаркових і паркових насаджень міста Львова та їх просторовий розподіл. Досліджено та узагальнено фітоценотичні особливості міських насаджень, зокрема, їх флористичну, вікову та екологічну структури, а також візуально-естетичні якості. Встановлено, що процеси урбанізації спричинили формування в лісопаркових і паркових насадженнях Львова нових рослинних асоціацій та появу у фітоценозах інтродукованих деревних видів. Встановлено, що видова різноманітність трав'яного вкриття лісопаркових і паркових зон безпосередньо залежить від топографічних, мікрокліматичних і ґрунтових умов місцевості, а також від видового складу деревного намету та його зімкнутості. Проаналізовано мікрокліматичні характеристики різних за видовим складом фітоценозів лісопаркових і паркових насаджень. З'ясовано, що найбільш контрастними показниками мікрокліматичних особливостей лісопаркових і паркових фітоценозів, порівняно із показниками відкритого простору, характеризуються насадження із щільним наметом з перевагою у складі Carpinus betulus L., Quercus rubra Du Roi, Аcer platanoides L., Acer pseudoplatanus L. та Quercus robur L. За особливостями мікрокліматичних показників у лісопаркових і паркових фітоценозах та відкритого простору виділено три групи рослинних асоціацій: за різницею температур і вологістю повітря – "холодні-вологі", "помірні" та "теплі-сухі"; за вітровим режимом – "комфортні", "середнього комфорту" та "некомфортні"; за освітленістю надґрунтової поверхні: "темні", "середньої освітленості" та "світлі". Встановлено, що більш прогрітим є верхній шар ґрунтового покриву у фітоценозах "теплого-сухого" угруповання з перевагою у складі Pinus sylvestris L., Robinia pseudoacacia L., Betulla pendula Roth., Larix decidua Mill. та Аcer negundo L. Визначено, що проективне трав'яне вкриття у рослинних асоціаціях, віднесених до груп "темних", або зовсім відсутнє, або не перевищує 5 %, а у "світлих" фітоценозах становить 95-100 %. Видове фіторізноманіття у "світлих" і "теплих-сухих" фітоценозах є вищим порівно із фітоценозами "середньої освітленості" і "помірних", а природне поновлення деревних видів у "темних" і "холодних-вологих" рослинних угрупованнях зазвичай відсутнє. Охарактеризовано групи рослинних асоціацій за шкалою естетичної цінності та санітарно-гігієнічними умовами згідно з виділеними кліматопами. Висвітлено значення відновлення фітоценотичної структури лісопаркових і паркових насаджень в оптимізації зелених зон урбанізованих екосистем.

Біографії авторів

Н. Я. Мельничук, Національний лісотехнічний університет України, м. Львів

аспірант, кафедра ландшафтної архітектури, садово-паркового господарства та урбоекології

Я. В. Геник, Національний лісотехнічний університет України, м. Львів

д-р с.-г. наук, професор, завідувач кафедри ландшафтної архітектури, садово-паркового господарства та урбоекології

С. П. Мельничук, Національний лісотехнічний університет України, м. Львів

ст. викладач, кафедра екології

М. М. Паславський, Національний лісотехнічний університет України, м. Львів

канд. техн. наук, пров. інженер, кафедра екології

Посилання

Boiko, T. O., Dementieva, O. I., & Kotovska, Yu. S. (2019). Assessment of biological and ecological properties of woody lianasin the conditions of the city of Kherson. Scientific Bulletin of UNFU, 29(5), 31–35. https://doi.org/10.15421/40290506

Derekh, O. I. (2013). Termoradiatsiyni kharakterystyky klimatu ta yikh ekolohichnyy zv'yazok iz fitotsenozom. Scientific Bulletin of UNFU, 23(2), 141–145. [In Ukrainian].

Henyk, Ya. V. (2013). Chynnyky transformatsiinykh protsesiv u nasadzhenniakh kompleksnykh zelenykh zon urbanizovanykh ekosystem. Scientific Bulletin of UNFU, 23(2), 113–118. [In Ukrainian].

Henyk, Ya. V., Dudyn, R. B., Dyda, A. P., Marutyak, S. B., & Kaspruk, O. I. (2017). Transformatsiyni protsesy v lisoparkovykh i parkovykh nasadzhennyakh urbanizovanykh ekost•stem Zakhodu Ukrayiny. Scientific Bulletin of UNFU, 27(10), 9–15. https://doi.org/10.15421/40271001

Kohno, M. A. (2001). Catalog of of dendroflora of of Ukraine. Kyiv: Phitosotsiotsentr, 448 p. [In Ukrainian].

Kucheriavyi, V. P. (1981). Green area of the city. Kyev: Naukova dumka, 248 p. [In Russian].

Kucheriavyi, V. P. (2008). Lviv Gardens and Parks. Lviv: Vyd-vo "Svit", 360 p. [In Ukrainian].

Kucheriavyi, V. P. (2019). Landscaping of settlements. Lviv: Novyy svit, 620 p. [In Ukrainian].

Melnychuk, S. P. (2003). Mikroklimat riznykh typiv pidstylayuchoyi poverkhni u m. Lvovi. Problemy urboekolohiyi, urbolandshaftoznavstva i fitomelioratsi: materialy mizhnarodnoyi konferentsiyi. Lviv: UkrDLTU, 7 p. [In Ukrainian].

Nazaruk, M., Senchyna, B., & Sholok, I. (2016). Conservation of phytodivesity as a way to optimize social-ecosystem of Lviv. (Ser.: Geography). Visnyk of the Lviv University, 1, 179–183. [In Ukrainian].

Zaiachuk, V. Ya. (2008). Dendrology. Lviv: Apriori, 656 p. [In Ukrainian].

Опубліковано
2020-02-27
Як цитувати
Мельничук, Н. Я., Геник, Я. В., Мельничук, С. П., & Паславський, М. М. (2020). Природні процеси розвитку та взаємовідносини компонентів садово-паркових екосистем в урбанізованому середовищі. Науковий вісник НЛТУ України, 30(1), 60-65. https://doi.org/10.36930/40300110
Розділ
Лісове та садово-паркове господарство