Особливості регулювання правомірного використання територій об'єктів нерухомої спадщини історичного центру міста Києва

  • Н. Е. Ружицька Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ
  • І. О. Сидоренко Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ
Ключові слова: збереження; охорона; пам'ятка; міське середовище; культурна спадщина; історико-археологічна нерухома спадщина; історичний центр

Анотація

Ключовою особливістю розвитку держави на світовому рівні є збереження та охорона історичної спадщини. Державне регулювання щодо цього питання в Україні на сьогодні потребує узгодження чинного законодавства про охорону культурної спадщини з міжнародно-правовими стандартами, аналізу та впровадження світового досвіду зі збереження об'єктів нерухомої спадщини та дотримання рекомендацій міжнародних організацій щодо охорони цінних історичних територій у структурі міста. Актуальним є пошук шляхів оптимізації та раціоналізації правового забезпечення державного регулятивного впливу у сфері охорони культурної спадщини. Удосконалення нормативно-правового регулювання сприяє покращенню економічного рівня держави, що водночас, є підґрунтям для раціональної роботи та реалізації функцій державного управління щодо об'єктів історичної нерухомої культурної спадщини. Аналіз сучасного досвіду збереження історичного середовища та формування принципів ревіталізації цінного архітектурно-естетичного історичного ландшафту міста є важливою науковою проблемою, що охоплює як теоретичні, так і практичні особливості розвитку містобудування. Для сучасного стану історичних міст України характерні проблеми, пов'язані зі збереженням об'єктів нерухомої спадщини, що призводить до необхідності удосконалення історико-архітектурної композиції міст та забезпечення неповторності середовища. Об'єкти історичної спадщини періоду раннього та розвиненого Середньовіччя (V-ХХІ ст.) було сформовано в часи, що характеризуються змінами як у глобальному масштабі, так і в окремих містах України. Перетворення у Києві охоплюють політичну, економічну й соціальну сфери суспільного життя, які безперечно впливали на формування інфраструктури міста. Вивчення актуальних підходів до збереження історичних об'єктів, втілення котрих приведе у подальшому до раціонального використання територій та покращення економічного потенціалу, є важливими питаннями розвитку міста. У науковій роботі розгляду підлягають сучасні наукові підходи щодо питань охорони історичного середовища.

Біографії авторів

Н. Е. Ружицька, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

аспірант, кафедра ландшафтної архітектури та фітодизайну

І. О. Сидоренко, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

канд. біол. наук, доцент, кафедра ландшафтної архітектури та фітодизайну

Посилання

Bandarin, F., & Van Oers, R. (2012). The Historic Urban Landscape: Managing Heritage in an Urban Century. (1st ed.). Blackwell Publishing Ltd.: Hoboken, NJ, USA.

Barrera-Fernández, D., Hernández-Escampa, M., & Balbuena, A. (2016). Tourism management in the historic city. The impact of urban planning policies. Int. J. Sci. Manag. Tour., 2, 349–367.

Sassen, S. (2012). Cities in a world economy. (4th ed.). (Ser. Sociology for a New Century). SAGE Publication, Pine Forge Press: Thousand Oaks, CA, USA.

Schofield, P. (2011). City resident attitudes to proposed tourism development and its impacts on the community. International Journal of Tourism Research, 13, 218–233. https://doi.org/10.1002/jtr.814

Ramkissoon, H., & Uysal, M. (2011). The effects of perceived authenticity, information search behaviour, motivation and destination imagery on cultural behavioural intentions of tourists. Current Issues in Tourism, 14, 537–562. https://doi.org/10.1080/13683500.2010.493607

Memluk, Murat Z. (2013). Designing Urban Squares. https://doi.org/10.5772/55826

Rat, M. M., Gavrilović, M. T., Radak, B. Đ., Bojana, Bokić, S., et al. (2017). Urban flora in the Southeast Europe and its correlation with urbanization. Urban Ecosyst., 20(4), 811–822. https://doi.org/10.1007/s11252-017-0645-6

Опубліковано
2020-02-27
Як цитувати
Ружицька, Н. Е., & Сидоренко, І. О. (2020). Особливості регулювання правомірного використання територій об’єктів нерухомої спадщини історичного центру міста Києва. Науковий вісник НЛТУ України, 30(1), 45-48. https://doi.org/10.36930/40300107
Розділ
Лісове та садово-паркове господарство