Адвентивна флора України: географічні особливості поширення

  • Ю. О. Кисельов Уманський національний університет садівництва, м. Умань https://orcid.org/0000-0003-0530-1892
  • І. П. Суханова Уманський національний університет садівництва, м. Умань https://orcid.org/0000-0003-3447-5306
  • В. Г. Парахненко Уманський національний університет садівництва, м. Умань
  • Я. А. Швець Уманський національний університет садівництва, м. Умань
  • В. І. Черниш Уманський національний університет садівництва, м. Умань
Ключові слова: чужорідні види; просторові рівні адвентизації; фітоценоз; інвазії; географічні групи адвентивної флори України

Анотація

До природно-географічних чинників, які визначають поширення адвентивної флори та рослинності, належать клімат, рельєф і характер натуральних фітоценозів; до соціально-економічних – рівень урбанізації, структура аграрного виробництва, щільність автодоріг і залізниць тощо. Вплив клімату на поширення адвентивної флори полягає в тому, що кліматичні умови в місцях занесення виду мають бути ідентичними або досить близькими до тих, що проявляються в межах природного ареалу місцезростання цього виду. Мають на увазі не лише макрокліматичні умови, що уможливлюють адвентизацію на глобальному рівні, а й мезо- та мікрокліматичні умови, які можуть сприяти адвентизації на регіональному та локальному рівнях відповідно. Важливим природним чинником, що визначає особливості поширення адвентивної флори, є рельєф. Рослини, що населяють гірські аборигенні фітоценози, стають адвентивними так само в гірській місцевості. Характер аборигенної флори, зокрема, її опірність щодо впливів інвазій, також має важливе значення. Зокрема, такі рослини, як ялина, ясен, в'яз, у своїх корінних місцезростаннях часто поступаються місцем кленові американському. Вплив аграрного виробництва полягає передовсім в експлуатації пасовищ, оскільки випас худоби зумовлює занесення насіння чужорідних рослин. Також вагому роль відіграє рільництво, оскільки оранка провокує дефляцію ґрунту, з частинками якого вітром також переноситься насіння. Одним із визначальних чинників адвентизації флори є урбанізація. Зокрема, вельми сприятливим для поширення чужорідних видів середовищем є приміські ліси. Занесення транспортними шляхами також є одним із головних напрямів адвентизації видів рослин. При цьому важливу роль відіграє як сам процес перевезень, так і особливості придорожнього рельєфу та ландшафту. У процесі руху транспорту на узбіччя автодоріг і залізничні полотна потрапляє насіння рослин, що більшою чи меншою мірою приживаються в умовах нового місцезростання. При цьому існує інтеграція антропогенних фітоценозів до антропогенного ландшафту загалом. Деякі представники адвентивної флори є здичавілими інтродуцентами. Такі рослини було колись завезено до України як сільськогосподарські або декоративні, але згодом їхнє поширення вийшло з-під контролю людини, й вони стали поступово витісняти аборигенну флору поліських і лісостепових фітоценозів. Усе різноманіття адвентивної флори України можна об'єднати в такі основні географічні групи: – зональні лісові, переважно деревні; зональні степові, трав'яні; азональні територій міст і приміських зон – як деревні, так і трав'яні; азональні транспортних шляхів – зазвичай трав'яні.

Біографії авторів

Ю. О. Кисельов, Уманський національний університет садівництва, м. Умань

д-р географ. наук, професор,завідувач кафедри геодезії, картографії і кадастру

І. П. Суханова, Уманський національний університет садівництва, м. Умань

канд. біол. наук, доцент, кафедра екології та безпеки життєдіяльності

В. Г. Парахненко, Уманський національний університет садівництва, м. Умань

аспірант, кафедра екології та безпеки життєдіяльності

Я. А. Швець, Уманський національний університет садівництва, м. Умань

аспірант, кафедра лісового господарства

В. І. Черниш, Уманський національний університет садівництва, м. Умань

аспірант, кафедра лісового господарства

Посилання

Burda, R. I. (2012). The adventitious species Impatiens parviflora DC. (Balsaminaceae) in the pre-urban forests of Kyiv. Ukrainian botanical journal, 3, 352–362. [In Ukrainian].

Chuba, M., & Mamchur, Z. (2018). Apophytes and adventitious species in the flora of Lviv city. (Ser. Biology). Bulletin of the University of Lviv, 77, 109–118. [In Ukrainian].

Drel, V. F. (1999). Adventitious flora of the railways of the Luhansk region. Abstract of candidate dissertation for biology sciences (03.00.05 – Botany). Kyiv, 320 p. [In Ukrainian].

Kotov, M. I. (1949). The adventitious vegetation of Ukrainian SSR. AS USSR botanical journal, 6(1), 74–78. [In Ukrainian].

Kramarets, V. O., Solomakha, V. A., & Solomakha, T. D. (2011). Sinanthropization of flora of the Skolivski Beskydy National nature park. Scientific Bulletin of UNFU, 21(1), 68–74. [In Ukrainian].

Kucher, O. O. (2011). To the history of investigations over adventitious plants of the Starobilsk steppe in the South-East of Ukraine. Industrial botany, 11, 141–146. [In Ukrainian].

Mariushkina, V. Ya. (2003). Demecology of invasive plants in the agroecosystems and the ways to optimize anthropogenic ecosystems. Abstract of doctoral dissertation for agricultural sciences (03.00.16 – Ecology). Kyiv, 35 p. [In Ukrainian].

Mosyakin, S. L., & Fedoronchuk, M. M. (1999). Vascular plants of Ukraine: A nomenclatural checklist. Kyiv, 346 p.

Oitsius, L. V. (2011). The adventitious fraction of the flora of Volyn Polissia. Abstract of candidate dissertation for biology sciences (03.00.05 – Botany). Kyiv, 20 p. [In Ukrainian].

Protopopova, V. V. (1973). Adventitious plants of the forest-and-steppe and steppe zones of Ukraine. Kyiv: Scientific thought, 188 p. [In Ukrainian].

Protopopova, V. V. (1991). The sinanthropic flora of Ukraine and perspectives of its development. Kyiv: Scientific thought, 204 p. [In Russian].

Protopopova, V. V., Shevera, M. V., & Mosyakin, S. L. (2006). Deliberate and unintentional introduction of invasive weeds: a case study of the alien flora of Ukraine. Euphytica, 148, 17–33.

Shevchuk, O. M. (2012). The role of the pasture-ground systems in biodifference reservation in the South-East of Ukraine. Industrial botany, 12, 61–66. [In Ukrainian].

Yakubenko, B. Ye., Hryhoriuk, I. P., & Churilov, A. M. (2013). The floristic structure of forest vegetation of sothern part of Polissia in Kyiv region. Biological resources and nature management, 5(5–6), 16–24. [In Ukrainian].

Zviahintseva, K. O. (2013). Invasive species in the Kharkiv urban flora. Ukrainian botanical journal, 70(4), 508–513. [In Ukrainian].

Опубліковано
2020-02-27
Як цитувати
Кисельов, Ю. О., Суханова, І. П., Парахненко, В. Г., Швець, Я. А., & Черниш, В. І. (2020). Адвентивна флора України: географічні особливості поширення. Науковий вісник НЛТУ України, 30(1), 9-13. https://doi.org/10.36930/40300101
Розділ
Лісове та садово-паркове господарство