Розвиток наукових засад енергетичного підходу у лісотехнічній освіті

Ключові слова: ексергія; анергія; варіаційні нерівності; енергетичний баланс; екологізація освітніх програм

Анотація

Взаємодія робочих органів машин і обладнання для лісотехнічних робіт є можливою за використання енергетичного підходу. Енергетичний підхід ґрунтується на будуванні математичних виразів енергетичних складових – ексергії та анергії, які охоплюють основні структурно-реологічні та фізико-механічні особливості розглядуваних об'єктів. Дослідження проведено шляхом будування варіаційних нерівностей стосовно цих складових, із яких отримано низку важливих для техніки результатів щодо взаємодії машин із робочим середовищем, зокрема – процесів зношення деталей та інструменту, колієутворення, розмивання берегоукріплень тощо. Розглянуто енергетичний баланс гідромеханічної системи "машини і обладнання для заготівлі та оброблення деревини – відновні та енергетичні ресурси відходів деревинозаготівлі". Встановлено, що енергетичного ресурсу відходів заготівлі деревини та гідроресурсу річкових потоків з околу деревинообробчих виробництв є достатнім для енергозабезпечення технологічних процесів галузі. Опанування студентами-механіками методів і засобів енергетичного аналізу є важливим для лісотехнічної освіти з огляду на можливість вдосконалення експлуатаційних режимів машин та обладнання галузі, для відповідного розширення екологізації освітніх програм, а також для навчання фахівців-лісомеханіків для сталого розвитку.

Біографія автора

О. С. Мачуга, Національний лісотехнічний університет України, м. Львів

канд. фіз.-мат. наук, доцент, кафедра лісових машин та гідравліки

Посилання

Baer, G. (1968). Energy, exergy, anergy. In V. M. Brodiansky (Ed.). Energy and exergy, (pp. 12–27). Moscow: Mir. [In Russian].

Byblyuk, N. I. (2004). Forest vehicles: Theory. Lviv: Panorama. [In Ukrainian].

Byblyuk, N. I., Styranivsky, O. A., & Machuga, O. S. (2013). Educational process ecology directions for the forest mechanics – specialists in the sustainable development. Ser. Ecology, (pp. 520–522). Vinnycia: Dilo. [In Ukrainian].

Byblyuk, N. N., & Machuga, O. S. (2010). Some aspects energy potential of the Hutsulshchyna. Proceedings of the Shevchenko Scientific Society: Regional studies, 3, 258–266. Kosiv: Hutsulshchyna. [In Ukrainian].

Jakhno, O. M., & Machuga, O. S. (2016). Exergy analysis and variation inequality method in some practical problems of hydro mechanical. Journal MMI KPI, Machinery, 78(3), 19–25. [In Ukrainian].

Jakhno, O. M., & Machuga, O. S. (2017). Variational formulation of problems for structurally inhomogeneous hydro mechanical systems. Industrial hydraulics and pneumatics, 56(2), 26–33. [In Ukrainian].

Jakhno, O. M., & Pastushenko, S. I. (2004). Base of the exergy economics. Bulletin of the Tauride Foundation, 19, 61–65. [In Ukrainian].

Kinderlerer, D., & Stampakkia, G. (1983). Introduction to Variational Inequalities. Moscow: Mir. [In Russian].

Machuga, O. S., & Jakhno, O. M. (2018). Application of the energy approach to the analysis of the behavior of non-idealized mechanical and hydro mechanical systems. Mechanics and Advanced Technologies, 82(1), 43–50. [In Ukrainian].

Sedov, L. I. (1976). Continuum mechanics. Moscow: Science. [In Russian].

Опубліковано
2019-12-26
Як цитувати
Мачуга, О. С. (2019). Розвиток наукових засад енергетичного підходу у лісотехнічній освіті. Науковий вісник НЛТУ України, 29(10), 104-108. https://doi.org/10.36930/40291021