Роль національного природного парку "Кармелюкове Поділля" у збереженні лісової екосистеми

  • Г. П. Леонтяк Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця
  • Г. Л. Дудник Національний природний парк "Кармелюкове Поділля", смт Чечельник
Ключові слова: природний комплекс; лісовий масив; деревостан; природоохоронний режим; біорізноманіття; раціональне природокористування

Анотація

Наведено характеристику лісової екосистеми НПП "Кармелюкове Поділля", яка є переважаючою на природно-заповідній території та має виключне наукове значення як зразок праландшафтів центральної частини України. Цінність природних екосистем Парку полягає в їх незначній порушеності, частково еталонності. У лісах Парку близько 60 % їх площі займають ліси природного походження. Основною лісовою формацією є дубово-грабові насадження. З аналізу матеріалів лісовпорядкування насаджень видно те, що площа лісів природного походження постійно зменшується. Це свідчить про зниження потенційної здатності до самовідновлення цих природних комплексів. Тому для забезпечення збереження і відновлення лісів Парку необхідно розробити і впровадити систему заходів, що враховує природоохоронний режим природо-заповідної території. З огляду на те, розглянуто природоохоронний режим території Парку як наслідок її диференційованого зонування, що відображає просторову диференціацію функцій, які ця територія має виконувати. Виявлено особливості ведення лісового господарства в умовах природно-заповідного фонду та режим використання природних ресурсів у межах функціональних зон. Узагальнено висновки щодо збереження цінних природних комплексів і біорізноманіття, забезпечення максимально природного перебігу процесів та запровадження екологічно збалансованого природокористування.

Біографії авторів

Г. П. Леонтяк, Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця
Г. Л. Дудник, Національний природний парк "Кармелюкове Поділля", смт Чечельник

головний природознавець

Посилання

Cherniavskyi, M. V. (2016). Pryrodno blyzke lisivnytstvo v dibrovakh Podillia. Zberezhennia rarytetnoho bioriznomanittia v natsionalnykh pryrodnykh parkakh. Zberezhennia rarytetnoho bioriznomanittia v natsionalnykh pryrodnykh parkakh: Materials of the scientific and practical seminar of employees of institutions of the natural reserve fund, NPP "Karmeliukove Podillia", (pp. 71–80), July 26–27. Vinnytsia: FOP Korzun D. Yu. [In Ukrainian].

Chervona knyha Ukrainy. (2009). In Ya. P. Didukh (Ed.), Roslynnyi svit. Kyiv: Hlobalkonsaltynh, 900 p. [In Ukrainian].

Dudnyk, H. L. (2016). Vplyv pryrodokorystuvannia na zberezhennia bioriznomanittia v NPP "Karmeliukove Podillia". Zberezhennia rarytetnoho bioriznomanittia v natsionalnykh pryrodnykh parkakh: Materials of the scientific and practical seminar of employees of institutions of the natural reserve fund, (pp. 10–12). NPP "Karmeliukove Podillia", July 26–27. Vinnytsia: FOP Korzun D.Yu. [In Ukrainian].

Hospodarstvo. (2012). Proekt lisovporiadkuvannia DP "Chechelnytske lisove hospodarstvo". Irpin, 150 p. [In Ukrainian].

Podillia. (2016). Proekt orhanizatsii terytorii natsionalnoho pryrodnoho parku "Karmeliukove Podillia", okhorony, vidtvorennia ta rekreatsiinoho vykorystannia yoho pryrodnykh kompleksiv i obiektiv, (Vol. 2). Kyiv: PrAT "naukovo-vyrobnychyi kompleks "Kurs"; PP "Tsentr ekolohichnoho upravlinnia", 103 p. [In Ukrainian].

Podillia. (2018). Litopys pryrody NPP "Karmeliukove Podillia", (Vol. 5). Vinnytsia: FOP Prysiazhniuk V. V., 303 p. [In Ukrainian].

Romanchuk, O. P., & Dudnyk, H. L. (2018). Rol NPP "Karmeliukove Podillia" u formuvanni ekomerezhi Vinnytskoi oblasti. Dosvid ta perspektyvy zberezhennia pryrodo-zapovidnoho fondu Khmelnychchyny: Collection of materials of the All-Ukrainian scientific-practical conference with international participation, (pp. 50–55). Slavuta: TOV "Kalihraf". [In Ukrainian].

Yatsentiuk, Yu. V. (2011). Ekomerezha Vinnytskoi oblasti. Vinnytsia: PP "TD "Edelveis i K", 128 p. [In Ukrainian].

Опубліковано
2019-12-26
Як цитувати
Леонтяк, Г. П., & Дудник, Г. Л. (2019). Роль національного природного парку "Кармелюкове Поділля" у збереженні лісової екосистеми. Науковий вісник НЛТУ України, 29(10), 93-96. https://doi.org/10.36930/40291019

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають