Деякі особливості сучасної системи лісівничої освіти

  • І. Ф. Коляджин Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника, м. Івано-Франківськ
Ключові слова: екологізація освіти; стандарти вищої освіти; екологічна компетентність; кадрове забезпечення сталого розвитку

Анотація

Викладено окремі аспекти сучасної системи лісівничої освіти в контексті світових трендів. Метою огляду є узагальнення інформації з питань реформування лісівничої освіти вищої школи України. Перспективними напрямами її є подальша екологізація знань для реалізації парадигми сталого розвитку, а також послідовне впровадження системи профільних навичок і знань компетентності, креативності, синтезу формальної та неформальної освіти від компетентнісної до ціннісної системи навчання. Необхідні подальші напрацювання у системі лісівничої освіти задля впровадження сучасних технологій навчання, зокрема з фундаментальних лісівничих наук, та запровадження мобільної платформи лісівничих дисциплін, аналогічної Prometheus. Доцільно опрацювати більш модифіковані програми формальної і неформальної освіти задля підсилення універсальності вищої лісової освіти, в якій поєднуються біологічна, інвайроментальна, технічна та економічна складові. Позитивний досвід реформування вищої лісівничої та екологічної освіти в європейських країнах базувався на вдосконаленні організації, структуруванні, фінансуванні, акредитації вищих навчальних закладів, упровадженні нових форм навчання та надання можливості академічної мобільності студентам і викладачам.

Біографія автора

І. Ф. Коляджин, Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника, м. Івано-Франківськ

канд. с.-г. наук, доцент, кафедра лісознавства

Посилання

Bеzkоshtоvnyyi. (2018). Krytychnе myslеnnya dlya оsvіtyan: bеzkоshtоvnyyi оnlаin-kurs. Retrieved from: https://www.prostir.ua/?news=krytychne-myslennya-dlya-osvityan-bezkoshtovnyj-onlajn-kurs. [In Ukrainian].

Education. (2019). Law of Ukraine on Higher Education. Retrieved from: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1556-18/print1382613528661298. [In Ukrainian].

Egetenmeyer, R., & Strauch, A. (2008). What's new in Europe? Recent Trends in Adult and Continuing Education. Report, 31(2), 9–17.

Kоstеtskа, M. (2017). Development of higher European education in education dimension. Mоlоd і rynоk, 3(146), 137–142. [In Ukrainian].

Milburn, R. (2018). Could wildlife hold the key to rebuilding countries post-war? Retrieved from: https://www.kcl.ac.uk/news/spotlight-article.aspx?id=8842ee54-fd05-4f6e-ba35-75557bcaf3a1

Nurzhynskа, А. (2018). 10 Trends That Will Change Higher Education. Ukrаinskа prаvdа, 8.07.2018. [In Ukrainian]. Retrieved from: https://life.pravda.com.ua/society/2018/07/8/232005/

Toffler, E. (2000). Third wave. Kyiv: Publishing House "Vsеsvіt", 480 p. [In Ukrainian].

Tunytsya, Yu. Yu., Adamovsky, M. G., Borys, M. M., Kraevskyi, S. N., & Mагаzynshchykоvа, I. P. (2015). Ecologization of education as a key factor in the training of specialists for sustainable development. Scientific Bulletin of UNFU, 10, 348–356. [In Ukrainian].

Tеrеntievа, N. О. (2016). Trends in the development of university education in Ukraine: the theoretical basis for the definition of new vectors. Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv. Pеdаgоgy, 2(4), 69–76. [In Ukrainian].

Zibtsev, S. V. (2014). Forestry education in Ukraine. FAO Consolidation of Forest Policy of Ukraine. Retrieved from: https://www.lisportal.org.ua/25071/. [In Ukrainian].

Опубліковано
2019-12-26
Як цитувати
Коляджин, І. Ф. (2019). Деякі особливості сучасної системи лісівничої освіти. Науковий вісник НЛТУ України, 29(10), 85-88. https://doi.org/10.36930/40291017