Аналіз ризиків під час роботи з ланцюговою пилою

  • Ян Ковач Технічний університет Зволена, м. Зволен
  • Павел Тявода Технічний університет Зволена, м. Зволен
  • Йозеф Крілeк Технічний університет Зволена, м. Зволен
Ключові слова: лісозаготівля; ланцюгова пила; метод FMEA; оцінка ризиків

Анотація

Останнім часом для лісового господарства Словаччини характерна тенденція до зростання досліджень на всіх рівнях. Запровадження складних машин і обладнання, застосування нових передових технологій, розроблення заходів зі зменшення енерго- та матеріаломісткості, економії сировини, вимоги до підвищення надійності машин і автоматизації їх управління зумовлює потребу глибшого вивчення теоретичних основ виробничих процесів деревинооброблення. З досвіду роботи з ланцюговими пилами відомо, що робота з ним є ризикованою та може негативно впливати на здоров'я працівників. Обмеження таких наслідків зумовлює певні коригування технічних, технологічних та організаційних чинників виробничих процесів. Розглянуто аналіз ризиків за використання методу аналізу і наслідків відмов – FMEA, який продемонстровано для ланцюгової пилки Stihl. Визначено потенційні відмови шляхом виявлення значення розрахункового числа пріоритетних ризиків (RPN). Застосування FMEA дає змогу гнучко в разі непередбачених ситуацій запобігти перериванню виробничого процесу і є дієвим профілактичним засобом забезпечення технічного обслуговування об'єктів. Метод аналізу інформації є простим, але водночас досить точним для використання в реальних умовах роботи.

Біографії авторів

Ян Ковач, Технічний університет Зволена, м. Зволен

PhD, доцент, віцедекан

Павел Тявода, Технічний університет Зволена, м. Зволен

інженер

Йозеф Крілeк, Технічний університет Зволена, м. Зволен

PhD, доцент, завідувач кафедри

Посилання

Domsitz, E. (2013). Retrieved from: http://www.unms.sk/swift_data/source/dokumenty/skusobnictvo/odborne_seminare/ bezpecnost_prenosnych_retazovych_pil/bezpecnostne_poziadavky_-_pily.pdf>

Jurgens, H. (2001). Safety analysis of an electronic equipped ground drive system for an selfproppeled agricultural machine by using the FMEA-method. Conference on Agricultural Engineering, (Vol. 1636, pp. 59–61). Hannover, Germany, November 9–10, 2001. Book Series: VDI BERICHTE.

Kostúr, J. (2008). Konštrukcia a údržba motorových reťazových píl. bakalárska práca. Zvolen: Technická univerzita vo Zvolene, Fakulta environmentálnej a výrobnej techniky, 50 p.

Kováč, J. (2012). Ergonomické aspekty práce pri pílení dreva reťazovými pílami. Trieskové a beztrieskové obrábanie dreva: VIII Medzinárodná vedecká konferencia, (pp. 169–174). Zvolen: Technická univerzita vo Zvolene.

Kováč, J., & Kováčová, K. (2011). Analýza intenzity porúch u lesných ťažbových a dopravných strojov. Acta facultatis technicae, 16(1), 55–63.

Kováč, J., Krilek, J., Jobággy, J., & Dvořák, J. (2017). Technika a mechanizácia v lesníctve. Zvolen: Technická univerzita vo Zvolene,

Lontoš, J. (2008). Rezné ústrojenstvo ťažbových strojov a motorových píl. bakalárska práca. Zvolen: Technická univerzita vo Zvolene, Fakulta environmentálnej a výrobnej techniky, 50 p.

Lukáč, T. (2005). Motorová píla: obsluha, údržba, technika a technológia práce. Zvolen: Ústav pre výchovu a vzdelávanie pracovníkov lesného a vodného hospodárstva SR, 207 p.

Park, J.-H., Kim, H., & Park, J.-H. (2009). FMEA (Failure Mode Effect Analysis) for Maintenance of Mail Sorting Machine. International Conference on Future Generation Communication and Networking / International Conference on Advanced Communication and Networking (FGCN/ACN), (Vol. 56, pp. 555–562). Jeju Isl, South Korea, December 10–12, 2009. Book Series: Communications in Computer and Information Science.

Stihl [online]. [cit. 2018–08-10]. Retrieved from: https://www.stihl.cz/Produkty-STIHL/Motorové-pily/Středně-silné-motorové-pily-pro-lesnictví/22075-130/MS-261.aspx.

Voňavka, K. (1992). Motorová pila. prvé vydanie. Benešov: Správa pro výchovu a vdělávaní pracovníků lesního a vodního hospodařství, 90 p.

Zelený, J. (2006). Riziká v priemysle. Zvolen: Technická univerzita vo Zvolene, 320 p.

Опубліковано
2019-12-26
Як цитувати
Ковач, Я., Тявода, П., & КрілeкЙ. (2019). Аналіз ризиків під час роботи з ланцюговою пилою. Науковий вісник НЛТУ України, 29(10), 82-84. https://doi.org/10.36930/40291016

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають