Екологізація менеджмент-освіти України: здобутки, проблеми, можливості

  • А. А. Головко Національний лісотехнічний університет України, м. Львів
  • В. Р. Ковалишин Національний лісотехнічний університет України, м. Львів
  • А. М. Польовський Національний лісотехнічний університет України, м. Львів
Ключові слова: екологізація; освіта; менеджмент; екологічна компетентність

Анотація

Розглянуто проблематику введення екологічної складової у навчальний процес підготовки фахівців із менеджменту. Наголошено на важливості екологізації освітнього процесу на всіх рівнях освіти. Зокрема деталізовано потребу формування екологічного мислення фахівця з менеджменту за допомогою вивчення корпоративної соціальної відповідальності. Проаналізовано три основні групи компетентностей, зокрема: інтегральні, загальні та спеціальні (фахові, предметні) компетентності. Особливу увагу приділено екологічній компетентності, яка повинна бути наявна у всіх трьох групах компетентностей менеджера. Докладно розглянуто екологічну складову компетентностей студентів, котрі навчаються за магістерською освітньо-професійною програмою "Менеджмент організацій і адміністрування" у Національному лісотехнічному університеті України, зокрема в межах таких навчальних дисциплін, як: соціальна відповідальність, екологічна стандартизація і екологічна сертифікація, менеджмент природоохоронної діяльності, міжнародна екологічна політика, економіка лісокористування. Обґрунтовано потребу включення екологічних аспектів суспільної діяльності у процес формування освітніх програм фахівців із менеджменту.

Біографії авторів

А. А. Головко, Національний лісотехнічний університет України, м. Львів

канд. екон. наук, доцент, завідувач кафедри менеджменту організацій та адміністрування

В. Р. Ковалишин, Національний лісотехнічний університет України, м. Львів

канд. екон. наук, доцент, кафедра менеджменту організацій та адміністрування

А. М. Польовський, Національний лісотехнічний університет України, м. Львів

канд. екон. наук, доцент, кафедра менеджменту організацій та адміністрування

Посилання

Karpenko, V. P., Mostoviak, I. I., & Pushkareva-Bezdil, T. M. (2017). Assessment of the formation of environmental competencies. Odesa: NU "OMA", 59 p. [In Ukrainian].

Management. (2017). Draft higher education standard of the second (master) level of the field of knowledge 07 "Management and administration" of specialty 073 "Management". Retrieved from: https://mon.gov.ua/storage/app/media/vyshcha/naukovo-metodychna_rada/proekty_standartiv_VO/073-menedzhment-magistr-22.05.2017.docx. [In Ukrainian].

McGonagil, K. (2017). Power of will: the way to power over yourself. (Pavlenko I. Trans. From English). Kyiv: Our format, 264 p. [In Ukrainian].

Qualifications. (2011). National Framework of Qualifications, approved by the Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine dated November 23, 2011, #1341. Retrieved from: zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-п/paran12#n12. [In Ukrainian].

Rashkevich, Yu. M. (2014). Bologna Process and New Paradigm of Higher Education. Lviv: Publishing Lviv Polytechnic, 168 p. [In Ukrainian].

Опубліковано
2019-12-26
Як цитувати
Головко, А. А., Ковалишин, В. Р., & Польовський, А. М. (2019). Екологізація менеджмент-освіти України: здобутки, проблеми, можливості. Науковий вісник НЛТУ України, 29(10), 34-37. https://doi.org/10.36930/40291006