Засоби автоматизованого формулювання умов працездатності складних технічних систем

  • В. С. Яковина Національний університет "Львівська політехніка", м. Львів https://orcid.org/0000-0003-0133-8591
  • М. М. Сенів Національний університет "Львівська політехніка", м. Львів
  • І. І. Симець Національний університет "Львівська політехніка", м. Львів
Ключові слова: програмне забезпечення; надійність; структурна схема надійності (ССН)

Анотація

Під надійністю техніки розуміють здатність системи або її складових виконувати свої функції за заданих умов та у визначений період часу. Надійність є комплексною характеристикою технічної системи і, відповідно до її призначення, може включати: безвідмовність, довговічність, ремонтопридатність й інші атрибути або їх комбінації. Надійнісний аналіз проводиться з використанням певної кількості засобів графічного моделювання для забезпечення наочності етапів процесу, таких як структурні схеми надійності, дерева відмов та ін. Структурні схеми надійності (англ. Reliability Block Diagram) є простим, але наочним методом демонстрації зв'язків між елементами системи за допомогою блоків і з'єднувальних ліній. Моделювання структури технічної системи і визначення характеристик її складових з використанням структурної схеми надійності є потужним та наочним засобом, але складність його зростає відповідно до кількості елементів та вузлів системи. Методи аналізу структурних схем мають експоненціальну складність, яка залежить від кількості елементів та способу їх розміщення. Для вирішення цієї проблеми розроблено засоби автоматизованого формулювання умов працездатності складних технічних систем, які складаються з: алгоритму обходу структурної схеми надійності, алгоритму виявлення послідовного з'єднання та алгоритму виявлення паралельного з'єднання, які виявляють сегменти, котрі з'єднані між собою послідовно та паралельно відповідно. Також подано програмне забезпечення візуалізації структурних схем надійності та автоматизованого формулювання умов працездатності технічних систем, яке дає змогу звільнити користувача від багаторазового виконання рутинних операцій та автоматизувати процес формування вхідних даних для подальшого надійнісного аналізу.

Біографії авторів

В. С. Яковина, Національний університет "Львівська політехніка", м. Львів

д-р техн. наук, професор, завідувач кафедри програмного забезпечення

М. М. Сенів, Національний університет "Львівська політехніка", м. Львів

канд. техн. наук, доцент, кафедра програмного забезпечення

І. І. Симець, Національний університет "Львівська політехніка", м. Львів

аспірант, кафедра програмного забезпечення

Посилання

Bobalo, Yu., Seniv, M., Yakovyna, V., & Symets, I. (2014). Method of Reliability Block Diagram Visualization and Automated Construction of Technical System Operability Condition. Advances in Intelligent Systems and Computing III, 871, 599–610. Cham: Springer.

DSTU-2861-94. (1994). Derzhavnyi standart Ukrainy. Nadiinist tekhniky. Analiz nadiinosti. Osnovni polozhennia. [In Ukrainian].

Mandzii, B., Seniv, M., Yakovyna, V., & Mosondz, N. (2015). Prohramna realizatsiia udoskonalenoi modeli nadiinosti tekhnichnoi rezervovanoi systemy z obmezhenoiu kilkistiu vidnovlen. (Ser. Computer science and information technology). Bulletin of Lviv Polytechnic National University, 826, 43–51. [In Ukrainian].

Mandziy, B., Seniv, M., Mosondz, N., & Sambir, A. (2013). Programming Visualization System of Block Diagram Reliability for Program Complex ASNA-4. Proceedings of the 13th International Conference The Experience of Designing and Application of CAD Systems in Microelectronics CADSM 2015, Lviv – Polyana, Ukraine, (pp. 258–262).

Polovko, A. M., & Hurov, S. V. (2006). Osnovы teoryy nadezhnosty. St. Petersburg: BKhV-Peterburh, 704 p. [In Russian].

Seniv, M., Mykuliak, A., & Senechko, A. (2016). Recursive algorithm of traversing reliability block diagram for creation reliability and refuse logical expressions. 12th International Conference on Perspective Technologies and Methods in MEMS Design, Lviv, April 20-24, 2016, (pp. 124–129).

Опубліковано
2019-12-26
Як цитувати
Яковина, В. С., Сенів, М. М., & Симець, І. І. (2019). Засоби автоматизованого формулювання умов працездатності складних технічних систем. Науковий вісник НЛТУ України, 29(9), 136-141. https://doi.org/10.36930/40290924
Розділ
Інформаційні технології

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають