Залучення прямих іноземних інвестицій в інфраструктуру України на умовах державно-приватного партнерства

  • М. І. Оршанська Дрогобицький державний педагогічний університет ім. Івана Франка, м. Дрогобич
Ключові слова: іноземні інвестиції; державно-приватне партнерство; інфраструктура; концесія

Анотація

Проаналізовано сучасні тенденції та особливості залучення прямих іноземних інвестицій за умов використання дієвих механізмів державно-приватного партнерства в Україні. Обґрунтовано потреба залучення прямих іноземних інвестицій в сучасних умовах, досліджено головні проблеми і перешкоди для ефективного функціонування проектів державно-приватного партнерства. Оцінено позитивний вплив та визначено пріоритетні принципи впровадження інститутів державно-приватного партнерства у вітчизняну практику реалізації інфраструктурних проектів задля підвищення ефективності та стандартів надання послуг суспільству. Практикою підтверджено, що різноманітність сфер, моделей та інструментів державно-приватного партнерства в галузі залучення прямих іноземних інвестицій робить його універсальним механізмом розв'язання довготермінових завдань і подолання проблем на шляху реалізації соціальних й інфраструктурних проектів загальнодержавного значення та розвитку нових перспективних технологій. Проаналізовано законодавчу базу, зроблено аналіз ефективності чинних законів, обґрунтовано потенційні загрози та можливості для змін, зростання та покращення роботи механізму державної підтримки та стимулювання інвестиційної привабливості, відкритості та легкості співпраці між державою та іноземними інвесторами. Доведено, що ефективне партнерство органів державної влади з приватним бізнесом спрямоване передовсім на забезпечення сталого розвитку та забезпечення стабільних темпів розвитку країни й окремих регіонів. Тому державно-приватне партнерство має стати визнаною альтернативою для фінансування суспільно важливих інфраструктурних проектів в Україні, зокрема способом залучення прямих іноземних інвестицій.

Біографія автора

М. І. Оршанська, Дрогобицький державний педагогічний університет ім. Івана Франка, м. Дрогобич

аспірант, кафедра економіки

Посилання

Avksientiev, M. Yu. (2010). Derzhavno-pryvatne partnerstvo yak suchasnyi mekhanizm zaluchennia investytsii v infrastrukturni haluzi Ukrainy. Abstract of Doctoral Dissertation for Economic Sciences (08.00.03 – Economics and Management of National Economy). Kyiv, 20 p. [In Ukrainian].

Bazhal, Yu. M. (2016). Mistse i rol maloho biznesu v innovatsiinii modeli ekonomichnoho rozvytku. (Ser. Ekonomika ta menedzhment). Problemy innovatsiino-investytsiinoho rozvytku, 9, 43–46. [In Ukrainian].

Cherevykov, Ye. L., & Ovcharova, L. P. (2013). Suchasnyi instrumentarii finansuvannia infrastrukturnykh proektiv. Naukovi pratsi NDFI, 1, 3–9. [In Ukrainian].

DPP. (2019). Ministerstvo ekonomichnoho rozvytku i torhivli Ukrainy. Stan zdiisnennia DPP v Ukraini. Retrieved from: https://www.me.gov.ua. [In Ukrainian].

Hammami, M., et al. (2006). Determinants of Public-Private Partnerships in Infrastructure. Retrieved from: https://imf.org/external/pubs/ft/wp/2006/wp0699.pdf.

Husiev, Yu., Boichuk, T., Khoroshun, A., Sadova, T., et al. (2017). Realizatsiia proektiv derzhavno-pryvatnoho partnerstva v Ukraini. Kyiv: SPILNO, 94 p. [In Ukrainian].

Iossa, E., & Martimort, D. (2015). The Simple Microeconomics of Public-Private Partnerships. Journal of Public Economic Theory, 17, 4–48.

Kredisov, A., & Bilous, A. (2016). Derzhavno-pryvatne partnerstvo: svitovyi dosvid ta yoho vykorystannia v Ukraini. Ekonomika Ukrainy, 2(651), 4–15. [In Ukrainian].

Kreidych, I. M. (2010). Formuvannia ta realizatsiia investytsiinoi polityky rozvytku promyslovykh pidpryiemstv. avtoref. Abstract of Doctoral Dissertation for Economic Sciences (08.00.04 – Economy of Management of Property). Kyiv, 39 p. [In Ukrainian].

Market Update. (2019). Review of the European PPP Market in 2013. Retrieved from: https://www.eib.org/epec/resources/publications/ epec_market_update_2013_en.pdf.

Partnerstvo. (2016a). Derzhavno-pryvatne partnerstvo. Kyiv: Navch.-metod. tsentr "Konsortsium iz vdoskonalennia, menedzhment – osvity v Ukraini". Retrieved from: https://issuu.com/ceume/docs/ppp2016_web1. [In Ukrainian].

Partnerstvo. (2016b). Derzhavno-pryvatne partnerstvo. Retrieved from: https://www.ebrd.com/infrastructure/infrastructurePPPs.com ta https://www.britannica.com/topic/public-private-partnership. [In Ukrainian].

Partnerstvo. (2019). Praktychnyi posibnyk z pidhotovky tekhniko-ekonomichnoho obgruntuvannia ta zastosuvannia metodyky provedennia analizu efektyvnosti zdiisnennia derzhavno-pryvatnoho partnerstva. Retrieved from: https://ppp-ukraine.org/wp-content/uploads/2015/03/PracticalGuide.pdf. [In Ukrainian].

Proekt Zakonu. (2018). Pro kontsesii vid 15.05.2018 r., № 8125. Retrieved from: https://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511 =63630. [In Ukrainian].

Shylepnytskyi, P. I. (2011). Derzhavno-pryvatne partnerstvo: teoriia ta praktyka. Chernivtsi, 454 p. [In Ukrainian].

Vynnytskyi, B., Lendel, M., Onyshchuk, B., & Sehvari, P. (2008). Dosvid ta perspektyvy vprovadzhennia derzhavno-pryvatnykh partnerstv v Ukraini ta za kordonom. Kyiv: K.I.S., 146 p. [In Ukrainian].

Yereshko, Yu. O., & Yalovyi, H. K. (2014). Stokhastychni investytsii finansuvannia innovatsii na promyslovykh pidpryiemstvakh. Ekonomichnyi visnyk Natsionalnoho tekhnichnoho universytetu Ukrainy "Kyivskyi politekhnichnyi instytut", 11, 512–521. [In Ukrainian].

Zakon Ukrainy. (2010). Pro derzhavno-pryvatne partnerstvo vid 01.07.2010 r., № 2404-VI. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy, 40. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2404-17 (Date of application: 28.08.2019). [In Ukrainian].

Zakon Ukrainy. (2019). Pro kontsesiiu vid 03.10.2019 r., № 155-IX. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/155-ix. [In Ukrainian].

Опубліковано
2019-12-26
Як цитувати
Оршанська, М. І. (2019). Залучення прямих іноземних інвестицій в інфраструктуру України на умовах державно-приватного партнерства. Науковий вісник НЛТУ України, 29(9), 110-115. https://doi.org/10.36930/40290919