Ідентифікація макрофінансових показників у сфері управління державними фінансами

  • Ю. І. Турянський Львівський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, м. Львів https://orcid.org/0000-0002-4892-0653
Ключові слова: податкова система; макрофінансові індикатори; податкове навантаження; податковий борг; правове поле; європейська інтеграція

Анотація

Зосереджено увагу на особливостях аналізу макрофінансових показників у сфері управління державними фінансами. Наголошено, що ефективність податкового регулювання залежить від значного числа інтересів та факторів і визначається використанням відповідних макрофінансових індикаторів, які потрібні для комплексного аналізу і вибору сценаріїв досягнення стратегічних цілей. Показано важливість розмежування макрофінансової та макроекономічної сфер. Макрофінансовими індикаторами визначено доходи та видатки зведеного бюджету, державний борг, показники грошово-кредитної сфери. Оскільки управління є безперервним циклічним процесом, протягом циклу індикатори використовуються двічі: для оцінки ситуації під час планування заходів та оцінки наслідків їх впровадження. Визначено, що індикатори податкової сфери також включають у групу макрофінансової безпеки як складову структури доходів бюджету. Показники податкового навантаження на макрорівні відображають ефективність податкової політики, тобто кількісно вимірюють сукупний вплив податкових платежів на джерела їхньої сплати. При цьому потрібно розрізняти податкове навантаження сплачене та несплачене, тобто податкові борги та борги до цільових фондів. З'ясовано, що податковий коефіцієнт є найпростішим показником для використання у характеристиці податкового навантаження та його впливу на макропараметри. З погляду аналізу макрофінансової стабільності, відношення податкових надходжень до ВВП дає достатньо підстав для формування висновків щодо довготермінових тенденцій наповнення бюджету та виявлення потенційних ризиків. Однак надходження податків не є індикатором, пов'язаним з рівнем економічного розвитку. Обґрунтовано, що рівень несплати податкових зобов'язань, рівень тінізації економіки є відображенням реальної макрофінансової стабільності.

Біографія автора

Ю. І. Турянський, Львівський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, м. Львів

д-р екон. наук, професор, кафедра економіки

Посилання

Drozdovska, O. S., & Ozerchuk, O. V. (2017). The ratio of direct and indirect taxes in the tax system of Ukraine. Investment: practice and experience, 10, 44–50. [In Ukrainian].

Melnyk, V., & Koshchuk, T. (2012). Current tax policy in the EU-15. Economy of Ukraine, 5, 73–85. [In Ukrainian].

MFU. (2011). Ministerstvo finansiv Ukrainy. On budget classification: an order. Retrieved from: http://www.ac/rada.gov.ua/ control/main/uk/publish/article/16737440. (Accessed: 12.05.2019). [In Ukrainian].

MFU. (2019). Ministerstvo finansiv Ukrainy. Gross Domestic Product (GDP) in Ukraine 2019. Retrieved from: http://index. minfin.com.ua/index/gdp/. (Accessed: 12.05.2019). [In Ukrainian].

Nohinova, N. M. (2014). The need for reform of Ukraines tax policy in the context of European integration. (Ser. Economics). Science. notes Nat. University of Ostroh Academy, 25, 141–145. [In Ukrainian].

Ozerchuk, O. V. (2014). Fiscal effectiveness of indirect taxes in Ukraine. Scientific Papers of the Institute of Scientific Research, 2(67), 59–70. [In Ukrainian].

Ozerchuk, O. V., & Rainova, L. B. (2014). Fiscal effectiveness of direct taxes in ukraine and factors affecting it. Investment: practice and experience, 8, 87–92. [In Ukrainian].

Pakhnenko, O. M., & Semenoh, A. Yu. (2016). The main principles of tax policy in the EU countries at the present stage. Effective Economy, 12. Retrieved from: http://www.economy.nayka. com.ua/?op=1&z=5317. (Accessed: 12.05.2019). [In Ukrainian].

Pronoza, P. V. (2018). Dynamics of tax debt and directions of tax administration improvement in Ukraine. Economy and State, 5, 4–9. [In Ukrainian].

PwC Global. (2018). Paying Taxes 2018. Retrieved from: https://www.pwc.com/gx/en/services/tax/publications/paying-taxes-2018.html. (Accessed: 12.05.2019).

Romaniuta, E. (2017). Monitoring the level of tax burden in Ukraine and EU countries. The world of finance, 2(51), 128–138. [In Ukrainian].

Savchenko, A. M., & Blyshchyk, L. V. (2018). Analysis of the level of tax burden in the context of the implementation of European standards in the national economy of Ukraine. Economic Science, 5, 93–96. [In Ukrainian].

Sluzhba. (2019). Derzhavna fiskalna sluzhba Ukrainy. (Dynamics of tax debt. Retrieved from: http://sfs.gov.ua/diyalnist-/pointers-robots/dynamics-data-borg/290504.html. (Accessed: 12.05.2019). [In Ukrainian].

Statystyka. (2019). Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy. Macroeconomic indicators. Retrieved from: http://www.ukrstat.gov.ua/. (Accessed: 12.05.2019). [In Ukrainian].

Verkhovna Rada Ukrainy. (2010). Tax Code of Ukraine. Retrieved from: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?Nreg=2755-17. (Accessed: 12.05.2019). [In Ukrainian].

Yurchenko, V. V. (2013). Current trends in the development and harmonization of the tax systems of the European Union countries: vectors for Ukraine. Effective Economy, 12. Retrieved from: www.economy.nayka.com.ua/op=1&z=2651. (Accessed: 12.05.2019). [In Ukrainian].

Опубліковано
2019-12-26
Як цитувати
Турянський, Ю. І. (2019). Ідентифікація макрофінансових показників у сфері управління державними фінансами. Науковий вісник НЛТУ України, 29(9), 105-109. https://doi.org/10.36930/40290918