Вплив потоків капіталу на сальдо бюджету країн Європейської "периферії"

  • Р. I. Копич Львівський національний університет ім. Івана Франка, м. Львів
Ключові слова: фіскальна політика; дефіцит бюджету; мобільність капіталу; LIBOR; країни Центральної та Східної Європи

Анотація

Зв'язок між потоками капіталу і сальдо бюджету становить важливий елемент дослідження фіскальної політики країн інтеграційного утворення, включно з особливостями взаємодії його найбільших країн та країн умовної "периферії". Насамперед доречно порівняти залежність від потоків капіталу та обмежень платіжного балансу країн Центрально-Східної Європи і Балтії, оскільки ці країни відрізняються за рівнем доходу, особливостями політики обмінного курсу та підходами до євроінтеграційного процесу. Припускається, що з підвищенням ступеня економічної інтеграції підсилюється залежність від потоків капіталу та обмежень платіжного балансу, що порівняно самостійно впливає на проведення фіскальної політики. Водночас поглиблення інтеграції призводить до уніфікації найбільш загальних параметрів фіскальної політики, як сальдо бюджету та рівень державного боргу, що полегшує гармонізацію фіскальної політики на рівні інтеграційного утворення. На підставі річних даних 1990-2018 рр. проаналізовано залежність сальдо бюджету країн Центральної і Східної Європи, Південної Європи і Балтії від припливу капіталу і ставки LIBOR (англ. London Interbank Offer Rate). Показано, що залучення іноземного капіталу призводить до погіршення сальдо бюджету країн європейської "периферії", але вплив зникає з урахуванням циклу ділової активності, що засвідчує проциклічність потоків капіталу. Для нейтралізації надмірного припливу-відпливу капіталу, що так чи інакше впливатиме на фіскальні показники, необхідні заходи координації фіскальної політики на обох рівнях – національному і наднаціональному.

Біографія автора

Р. I. Копич, Львівський національний університет ім. Івана Франка, м. Львів

канд. екон. наук, доцент, кафедра міжнародного економічного аналізу і фінансів

Посилання

Barrell, R., Holland, B., & Hurst, I. (2012). Fiscal multipliers and prospects for consolidation. OECD Journal: Economic Studies, 1, 71102.

Christou, C., & Moulin, L. (2008). Retooling Romanias budget culture. Romania: Selected Issues: IMF Country Report № 08/210, (pp. 4760). Washington: International Monetary Fund.

Darvas, Z. (2009). The impact of the crisis on budget policy in Central and Eastern Europe. Brussels: Bruegel University, 59 p.

DeLong, B., & Summers, L. (2012). Fiscal Policy in a Depressed Economy. Brookings Papers on Economic Activity, 233234. Washington: The Brookings Institution.

Lewis, J. (2009). Fiscal Policy in Central and Eastern Europe with Real Time Data: Cyclicality, Inertia and the Role of EU Accession: DNB Working Paper № 214. Amsterdam: De Nederlandsche Bank, 27 p.

Manasse, P. (2007). Deficit Limits and Fiscal Rules for Dummies. IMF Staff Papers, 54(3), 455473.

Obstfeld, M., & Rogoff, K. (1995). Exchange Rate Dynamics Redux. Journal of Political Economy, 103(3), 624660.

Schneider, O., & Zapal, J. (2005). Fiscal Policy in New EU Member States: Go East, Prudent Man!: CESIFO Working Paper № 1486. Munich: Ifo Institute for Economic Research, 29 p.

Shevchuk, V. (2008). International Economics: Theory and Practise. Kyiv: Znannya. [In Ukrainian].

Weber, R., & Taube, G. (1999). On the Fast Track to EU Accession: Macroeconomic Effects and Policy Challenges for Estonia: IMF Working Paper № 99/156, (pp. 141). Washington: International Monetary Fund.

World Economic Outlook. (2008). Housing and the Business Cycle, April, 2008. Washington: International Monetary Fund, 282 p.

Опубліковано
2019-12-26
Як цитувати
КопичР. I. (2019). Вплив потоків капіталу на сальдо бюджету країн Європейської "периферії". Науковий вісник НЛТУ України, 29(9), 92-98. https://doi.org/10.36930/40290916