Фотосинтетичні індикатори стану забруднення атмосферного повітря Покутсько-Буковинських Карпат

Ключові слова: фотосинтетичні показники; якість атмосферного повітря; антропогенне навантаження; еталонні території; кореляційний аналіз

Анотація

Досліджено взаємозв'язок стану атмосферного повітря та показників фотосинтетичного апарату представників дендрофлори Покутсько-Буковинських Карпат бука звичайного (Fagus silvatica L.) та тополі пірамідальної (Topulus pyramidalis Moenoh.), що вегетують в умовах різного антропогенного навантаження. Зразки листків відбирали із чотирьох екотопів, що відрізняються рівнем функціонального призначення та забруднення атмосферного повітря. Вивчено вміст хлорофілів та їх співвідношення, а також інтенсивність процесів світлової фази фотосинтезу. Встановлено, що зменшення відносного вмісту хлорофілу "b" в умовах забруднення атмосферного повітря тісно корелює із швидкістю переносу електронів по електрон-транспортному ланцюгу (реакція Хілла). У порівняно чистих, за показниками атмосферного повітря, територіях (заповідній зоні та зоні стаціонарної рекреації національного природного парку) існує тісна позитивна кореляція між вмістом легких негативних аероіонів, нагромадженням зелених пігментів та активністю фотофізичних процесів. Побудовано кореляційну матрицю взаємозалежності показників активності фотосинтетичного апарату рослин та стану атмосферного повітря досліджених територій. Обґрунтовано доцільність використання фотосинтетичних показників дендрофлори заповідної зони об'єктів природоохоронних територій як індикаторів стану екологічної безпеки атмосферного повітря. Результати досліджень опрацьовано статистично.

Біографія автора

А. Ю. Масікевич, Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці

канд. техн. наук, доцент, кафедра гігієни та екології

Посилання

Demkiv, T. M., Konopelnyk, O. I., & Shopa, Ya. I. (2008). Fundamentals of the theory of errors of physical quantities. Lviv: Vydavnychyj centr LNU im. I. Franka, 40 p. Retrieved from: https://physics.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/pohybky.pdf

Gavrylenko, V. F., & Khandobyna, M. E. (1975). A large practicum on plant physiology. Moscow: Higher school, 392 p. [In Russian].

Lucyshyn, O. G., Radchenko, V. G., Palapa, N. V., & Yavorovskyj, P. P. (2010). Macromorphological changes of the response-response of plant organisms of tree street plantations of the Kyiv metropolis at stress level of technogenic pollution. Dop. NAN Ukrayiny, 6, 180–187. Retrieved from: https://dspace.nbuv.gov.ua/handle/ 123456789/29850

Masikevych, A. Yu., Heretsun, H. M., Masikevych, Yu. G., Kolotylo, M. P., & Yaremchuk, V. M. (2018). Atmospheric protection as a composition of environmental safety of the region. East European Science Journal, 12(40), 30–34. Retrieved from: https://eesa-journal.com/wp-content/uploads/EESA_journal_1_part_11.pdf

Masikevych, A. Yu., Kolotylo, M. P., & Yaremchuk, V. M. (2018). Estimation of atmospheric air within the functional zones of the Vizhnitsky National Nature Park. (Ser. Novi rishennya v suchasnykh texnologiyakh). Visnyk NTU "KhPI", 26(1302), 2, 78–82. https://doi.org/10.20998/2413-4295. 2018.26.36

Masikevych, Yu. G. (2011). Changes in the indices of the photosynthetic apparatus of urban dendroflora under atmospheric air pollution. (Ser. Biologiya). Naukovi zapysky Ternopilskogo nacionalnogo pedagogichnogo universytetu im. V. Gnatyuka, 4(49), 66−69. Retrieved from: https://catalog.library.tnpu.edu.ua/ naukovi_zapusku/biolog/2011/biol_11_4.pdf

Masikevych, Yu. G., & Masikevych, A. Yu. (2011). The study of the possibility of using photosynthetic indicators to determine the status of the urban ecosystem. Scientific Bulletin of UNFU, 21(16), 316–319. Retrieved from: https://old.nltu.edu.ua/nv/archive/2011/21_16 /316_mas.pdf

Mudrak, O. V. (Ed.), Mudrak, G. V., Polishhuk, V. M., et al. (2014). Standards of nature of Vinnitsa region. Vinnycya: TOV "Nilan-LTD", 532 p.

Odukalecz, I. O. (2011). Morphologist's physiological changes of woody plants under atmospheric pollution. Pytannya bioindykaciyi ta ekologiyi, 16(1), 54–78. Retrieved from: https://sites.znu.edu.ua/ bioindication/issues/2011-16-1/_dukal.pdf

Popek, R., Przybysz, A., Gawrosska, H., Klamkowski, K., & Gawrosski, S. W. (2018). Impact of particulate matter accumulation on the photosynthetic apparatus of roadside woody plants growing in the urban conditions. Ecotoxicology and Environmental Safety, 163, 56–62. https://doi.org/10.1016/j.ecoenv.2018.07.051

Shepelyuk, M. O., Kovalevskyj, S. B., & Kytayev, O. I. (2017). Chlorophyll fluorescence and its induction changes in leaves of woody plants in the urban environment of Lutsk. Scientific Bulletin of UNFU, 27(1), 101–105. https://doi.org/10.15421/40270122

Shupranova, L. V., Lykholat, Yu. V., Khromykh, N. O., Gryczaj, Z. V., et al. (2017). Response of the photosynthetic apparatus of the extrasonic vegetation of the Quercus robur steppe vegetation to atmospheric pollution by transport emissions. Biosyst. Divers., 25(4), 268–273. Retrieved from: https://doi.org/10.15421/011741

Ting Lu, Xintao Lin, Jian Chen, Dongming Huang, & Ming Li. (2019). Atmospheric particle retention capacity and photosynthetic responses of three common greening plant species under different pollution levels in Hangzhou. (Vol. 20). Global Ecology and Conservation. October. https://doi.org/10.1016/j.gecco.2019.e00783

Yusypiva, T., & Vegerych, V. (2014). Dynamics of photosynthetic pigment content in leaves of woody plants under man-made growth conditions. (Ser. Biology). Bulletin of the University of Lviv, 65, 189–196. Retrieved from: https://prima.lnu.edu.ua/faculty/biologh/ wis/65/5/19/19.pdf

Опубліковано
2019-12-26
Як цитувати
Масікевич, А. Ю. (2019). Фотосинтетичні індикатори стану забруднення атмосферного повітря Покутсько-Буковинських Карпат. Науковий вісник НЛТУ України, 29(9), 87-91. https://doi.org/10.36930/40290915
Розділ
Екологія та довкілля