Важкі метали в організмі кажанів як складова їх індикаційного потенціалу

  • О. М. Савицька Львівський національний університет ім. Івана Франка, м. Львів
  • О. Я. Думич Львівський національний університет ім. Івана Франка, м. Львів
  • Р. М. Данилик Національний лісотехнічний університет України, м. Львів
Ключові слова: Плюмбум; Хром; Цинк; Купрум; рукокрилі; шерсть; моніторинг

Анотація

Сучасні зміни клімату та погіршення стану довкілля набули планетарного масштабу. Вплив цих чинників на складні біологічні системи необхідно відстежувати за допомогою біоіндикаторних таксонів, до яких належать і кажани. Оцінено значний біоіндикаційний потенціал кажанів, передумовами якого є їхнє значне поширення у світі, висока спеціалізація, доступність дослідження популяційних тенденцій та ефектів коротко- і довготривалих впливів і ефективне використання якого можна реалізувати через формування глобальної мережі моніторингу популяцій кажанів. Чисельність популяцій кажанів у світі скорочується через негативний вплив цілої низки чинників, зокрема важких металів. Встановлено вміст важких металів (Плюмбуму, Хрому, Цинку та Купруму) та охарактеризовано закономірності їх кількісної представленості у шерсті п'яти видів рукокрилих: пергача пізнього Eptesicus serotinus, нічниці водяної Myotis daubentonii, вуханя звичайного Plecotus auritus, нетопирів білосмугого (середземноморського) Pipistrellus kuhlii та лісового Pipistrellus nathusii  на природоохоронних та урбанізованих територіях заходу України. Оцінено важливість використання кажанів як біологічних індикаторів забруднення важкими металами та вказано на доцільність використання у моніторингових екологічних дослідженнях рукокрилих методу визначення вмісту важких металів у шерсті як неінвазивного та високоінформативного.

Біографії авторів

О. М. Савицька, Львівський національний університет ім. Івана Франка, м. Львів

канд. біол. наук, доцент, кафедра екології біологічного факультету

О. Я. Думич, Львівський національний університет ім. Івана Франка, м. Львів

канд. біол. наук, доцент, кафедра екології біологічного факультету

Р. М. Данилик, Національний лісотехнічний університет України, м. Львів

канд. біол. наук, доцент, кафедра ландшафтної архітектури та садово-паркового господарства та урбоекології

Посилання

Bartonicka, T., & Zukal, J. (2003). Flight activity and habitat use of four bat species in a small town revealed by bat detectors. Folia Zoologica, 52(2), 155–166.

Bashta, A.-T., Bigun, V. K., Biletska, M. G., Kilochytskogo, P. Y. (Ed.), et al. (2016). Shatske poozerja. Tvarynnyj svit. Lutsk: Vezha-Druk, (pp. 547–560). [In Ukrainian].

Beyersmann, D., & Hartwig, A. (2008). Carcinogenic metal compounds: recent insight into molecular and cellular mechanisms. Archives of Toxicology, 82(8), 493–512. https://doi.org/10.1007/s00204-008-0313-y

Fateev, A. I., & Pashchenko, Y. V. (2003). Fonovyj vmist mikroelementiv u gruntach Ukrainy. Kharkiv: Instytut gruntoznavstva ta agrochimii im. O. N. Sokolovckogo. [In Ukrainian].

Flache, L., Becker, N. I., Kierdorf, U., Czarnecki, S., Düring, R.-A., & Encarnação, J. A. (2015). Hair samples as monitoring units for assessing metal exposure of bats: a new tool for risk assessment. Mammalian Biology, 80(3), 178–181. https://doi.org/10.1016/j.mambio.2015.01.007

Hickey, M. B. C., Fenton, M. B., MacDonald, K. C., & Soulliere, C. (2001). Trace elements in the fur of bats (Chiroptera: Vespertilionidae) from Ontario and Quebec, Canada. Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology, 66(6), 699–706. https://doi.org/10.1007/s001280065

Jones, G., Jacobs, D. S., Kunz, T. H., Willig, M. R., & Racey, P. A. (2009). Carpe noctem: the importance of bats as bioindicators. Endangered Species Research, 8(1–2), 93–115. https://doi.org/10.3354/esr00182

Korine, C., Adams, A., Shamir, U., & Gross, A. (2015). Effect of water quality on speciesrichness and activity of desert-dwelling bats. Mammalian Biology, 80(3), 185–190. https://doi.org/10.1016/j.mambio.2015.03.009

Kurta, A., Bell, G. P., Nagy, K. A., & Kunz, T. H. (1989). Energetics of pregnancy and lactationin free-ranging little brown bats (Myotis lucifugus). Physiological zoology, 62(3), 804–818. https://doi.org/10.1086/physzool.62.3.30157928

Laskowski, R., Niklinska, M., & Maryanski, M. (1995). The Dynamics of Chemical Elements in Forest Litter. Ecology, 76(5), 1393–1406. https://doi.org/10.2307/1938143

Park, K. (2015). Mitigating the impacts of agriculture on biodiversity: bats and theirpotential role as bioindicators. Mammalian Biology, 80(3), 191–204. https://doi.org/10.1016/j.mambio.2014.10.004

Scanlon, P. F. (1987). Heavy metals in small mammals in roadside environments: implications for food chains. Science of the Total Environment, 59, 317–323. https://doi.org/10.1016/0048-9697(87)90454-2

Speakman, J. R., & Thomas, D. W. (2003). Physiological ecology and energetics of bats. In T. H. Kunz, M. B. Fenton. (Eds). Bat Ecology. University of Chicago Press, Chicago, (pp. 430–492).

Van De Sijpe M., Vandendriessche, B., Voet, P., Vandenberghe, J., Duyck, J., Naeyaert, E. Manhaeve, M., & Martens, E. (2004). Summer distribution of the pond bat MyotisDasycneme (Chiroptera, Vespertilionidae) in the west of Flanders (Belgium) withregard to water quality. Mammalia, 68(4), 377–386. https://doi.org/10.1515/mamm.2004.037

Wei, B., & Yang, L. (2010). A review of heavy metal contaminations in urban soils, urban road dusts and agricultural soils from China. Microchemical Journal, 94(2), 99–107. https://doi.org/10.1016/j.microc.2009.09.014

Zukal, J., Pikula, J., & Bandouchova, H. (2015). Bats as bioindicators of heavy metal pollution: history and prospect. Mammalian Biology, 80(3), 220–227. https://doi.org/10.1016/j.mambio.2015.01.001

Опубліковано
2019-12-26
Як цитувати
Савицька, О. М., Думич, О. Я., & Данилик, Р. М. (2019). Важкі метали в організмі кажанів як складова їх індикаційного потенціалу. Науковий вісник НЛТУ України, 29(9), 70-75. https://doi.org/10.36930/40290912
Розділ
Екологія та довкілля