Управлінські та інформаційні особливості проекту безпечної експлуатації спортивно-видовищних споруд

  • А. І. Івануса Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, м. Львів https://orcid.org/0000-0001-9141-8039
  • Р. С. Яковчук Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, м. Львів https://orcid.org/0000-0001-5523-5569
  • С. О. Ємельяненко Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, м. Львів https://orcid.org/0000-0002-2766-8428
  • З. З. Івануса Львівський державний університет внутрішніх справ, м. Львів
Ключові слова: безпека життєдіяльності; евакуація людей; безпеко-орієнтоване управління проектами; спортивно-видовищні споруди

Анотація

Здійснено інформаційний аналіз предметної галузі безпеки життєдіяльності на об'єктах масового перебування людей, який засвідчив, що основним способом їх убезпечення на спортивно-видовищних спорудах є створення умов для проведення своєчасної та безперешкодної евакуації людей у безпечну зону. Аналіз сучасного стану реалізації проектів безпечної експлуатації спортивно-видовищних споруд (БЕ СВС) у процесі вживання спортивних та культурно-масових заходів засвідчив, що: існує невідповідність вимогам чинного українського законодавства світовим у плані убезпечення людей, а також немає нормативно-правової бази та "Правил поведінки", які б визначали порядок реалізації проектів у сфері убезпечення людей на спорудах масового їх перебування під час вживання масового заходу. Розроблено теоретичні засади, які базуються на основі топологічного аналізу та синтезу систем управління потоками людей, що є зацікавленими сторонами проектів БЕ СВС. В основу інструментальних засобів щодо реалізації таких проектів покладено формалізацію методів і моделей, які інформують про стан їх поточної реалізації. Розроблено концептуальну модель управління проектами БЕ СВС, кінцевим результатом якої є збережене життя та здоров'я зацікавлених сторін проектів. Встановлено, що для проведення розрахунку часу евакуації зацікавлених сторін проектів БЕ СВС із секторів на променаду найбільш оптимальним є використання аналітичної моделі, що враховує топологію руху людського потоку, а з променади в безпечну зону – моделі індивідуально-потокового руху людини в складі потоку, яка показана у вигляді модифікованої функції Ерланга.

Біографії авторів

А. І. Івануса, Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, м. Львів

канд. техн. наук, доцент, кафедра права та менеджменту у сфері цивільного захисту

Р. С. Яковчук, Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, м. Львів

канд. техн. наук, докторант, кафедра права та менеджменту у сфері цивільного захисту

С. О. Ємельяненко, Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, м. Львів

канд. техн. наук, начальник відділу організації науково-дослідної роботи

З. З. Івануса, Львівський державний університет внутрішніх справ, м. Львів

канд. юрид. наук, ст. наук. співробітник, відділ наукової роботи

Посилання

Bushuiev, S. D. (2010). Kreatyvni tekhnolohii upravlinnia proektamy ta prohramamy. Kiev: Samyt-Knyha. [In Ukrainian].

Chernov, S. K. (2006). Systema ryskov v orhanyzatsionnykh proektakh. Zbirnyk naukovykh prats Natsionalnoho universytetu korablbuduvannia, 2, 163–168. [In Ukrainian].

DBN V 2.2-13-2003. (2004). Budynky i sporudy. Sportyvni ta fizkulturno-ozdorovchi sporudy, from 01 Mart 2004. Kiev, 101 p. [In Ukrainian].

DBN V 2.2-9-09. (2010). Budynky i sporudy. Hromadski budynky i sporudy, from 01 Jul 2010. Kiev, 51 p. [In Ukrainian].

Football Association. (1991). The control of crowds at football matches. London, 297 p.

Holshevnikov, V. V., & Samoshyn, D. A. (2009). Academy GPS MCHS of Russia, 212 p.

HOST 12.1.004-91. (1991). Pozharnaia bezopasnost. Obshchye trebovanyia. Retrieved from: http://document.ua/ssbt.-pozharnaja-bezopasnost.-obshie-trebovanija-nor3057.html. [In Russian].

Ivanusa, A. (2018). Project of forming "culture and safety" of the airport. MATEC Web of Conferences, 247, 00045.

Ivanusa, A. I., & Rak, Yu. P. (2013). Pidkhody upravlinnia proektom bezpechnoi evakuatsii liudei na stadionakh v umovakh nadzvychainykh sytuatsii. Skhidno-Yevropeiskyi zhurnal peredovykh tekhnolohii, 145–147. [In Ukrainian].

Nakaz MNS Ukrainy. (2012). Pro zatverdzhennia Pravyl pozhezhnoi bezpeky dlia sportyvnykh budynkiv ta sporud vid 08.10.2012 r., № 1243. Retrieved from: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1803-12. [In Ukrainian].

Rach, V. A., Rossoshanska, O. V., & Medvedieva, O. M. (2010). Upravlinnia proektamy: praktychni aspekty realizatsii stratehii rehionalnoho rozvytku. Luhansk. [In Ukrainian].

Situat. of Russia. (2009). Order of the Min. of Emerg. Situat. of Russia.

Sports Grounds. (1997). Guide to Safety at Sports Grounds. Retrieved from: https://www.raithrovers.net/files/GuidetoSafetyatSportsGrounds.pdf

UEFA. (2006). Stadium Infrastructure Regulations. Edition, 15 p.

Yemelyanenko, S., Ivanusa, A., & Klym, H. (2017). Mechanism of fire risk management in projects of safe operation of place for assemblage of people. CSIT, 1.

Zachko, O., Golovatyi, R., & Yevdokymova, A. (2017). Development of a simulation model of safety management in the projects for creating sites with mass gathering of people. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 2, 3(86), 15–24.

Zakon Ukrainy. (2011). Pro osoblyvosti zabezpechennia hromadskoho poriadku ta hromadskoi bezpeky u zviazku z pidhotovkoiu ta provedenniam futbolnykh matchiv vid 07.08.2011 r., № 3673-VI. Retrieved from: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3673-17. [In Ukrainian].

Опубліковано
2019-10-31
Як цитувати
Івануса, А. І., Яковчук, Р. С., Ємельяненко, С. О., & Івануса, З. З. (2019). Управлінські та інформаційні особливості проекту безпечної експлуатації спортивно-видовищних споруд. Науковий вісник НЛТУ України, 29(8), 134-141. https://doi.org/10.36930/40290825
Розділ
Інформаційні технології