Подвійне оподаткування лісових земель в Україні та його наслідки для лісогосподарської та деревообробної галузей

  • І. М. Жежкун Український НДІ лісового господарства і агромеліорації ім. Г. М. Висоцького, м. Харків
Ключові слова: рентні платежі; земельний податок; лісокористувачі; місцевий та державний бюджети; податкові надходження; економічні втрати

Анотація

Розглянуто теоретичні аспекти та головні економічні наслідки для лісогосподарської та суміжних з нею галузей в Україні від запровадження податку на лісові землі з одночасним збереженням рентних платежів за спеціальне використання лісових ресурсів. Проаналізовано останні зміни в законодавстві України щодо оподаткування лісових земель та теоретично доведено суперечливість для економіки держави введення подвійного їх оподаткування. Обґрунтовано нерівнозначність підходів до оподаткування сільськогосподарських та лісових земель. З'ясовано, що одержувачем фінансової вигоди від введення податку на лісові землі є об'єднані територіальні, насамперед сільські громади, а постраждалою стороною – лісокористувачі: підприємства лісового господарства безпосередньо та деревообробної галузі, малого бізнесу – опосередковано через вірогідність зростання цін на деревину. Встановлено позитивну динаміку впродовж 2016-2018 рр. обсягів податків та виплат до соціальних фондів держави, сплачених підприємствами Державного агентства лісових ресурсів України та визначено в них та в доходах від реалізації продукції, робіт та послуг частку рентних платежів за спеціальне використання лісових ресурсів. Розраховано за областями України на 2019 р. прогнозні обсяги земельного податку із вкритих лісовою рослинністю земель. Визначено категорії лісових земель, які не можуть приносити дохід їх користувачу і тому мають бути вилучені з бази оподаткування земельним податком. Запропоновано два шляхи вирішення проблеми подвійного оподаткування лісових земель.

Біографія автора

І. М. Жежкун, Український НДІ лісового господарства і агромеліорації ім. Г. М. Висоцького, м. Харків

канд. екон. наук, ст. наук. співробітник

Посилання

Balakhnicheva, L. N., & Balakhnicheva, L. S. (2017). The experience of foreign countries in taxation of land resources. Siberian Financial School, 121(2), 52–57. [In Russian].

Dovidka. (2019). Pro vnesennia do biudzhetu podatkiv ta oboviazkovykh platezhiv pidpryiemstvamy Derzhavnoho ahentstva lisovykh resursiv Ukrainy. Retrieved from: https://images.rambler.ru/search?query=Сума податків, сплачених лісовим господарством до бюджету та соціальних фондів &adult=soft&i=1&utm_source=rambler search&utm_medium=mixup&utm_campaign=images_up. [In Ukrainian].

Dovidnyk. (2019). Dovidnyk pokaznykiv normatyvnoi hroshovoi otsinky silskohospodarskykh uhid v Ukraini stanom na 01.01.2019 r. Retrieved from: https://land.gov.ua/info/dovidnyk-pokaznykiv-normatyvnoi-hroshovoi-otsinky-silskohospodarskykh-uhid-v-ukraini-stanom-na-01-01-2019/. [In Ukrainian].

Holian, V. A. (2016). Charge for natural resources in the face of decentralization: investment aspect. Investytsii: praktyka ta dosvid, 7, 7–16. [In Ukrainian].

Horodnichenko, Yu. V. (2017). Double taxation: its essence and methods of elimination. Economy and society,10, 574–578. Retrieved from: http://economyandsociety.in.ua/journal/10_ukr/99.pdf. [In Ukrainian].

Podatkovyi kodeks. (2011). Podatkovyi kodeks Ukrainy. Redaktsiia vid 22.05.2019 r., № 2628–VIII. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17. [In Ukrainian].

Publichnyi zvit. (2017). Publichnyi zvit Derzhavnoho ahentstva lisovykh resursiv Ukrainy za 2017 rik. Retrieved from: http://komekolog.rada.gov.ua/uploads/ documents/35328.pdf. [In Ukrainian].

Publichnyi zvit. (2018). Publichnyi zvit Derzhavnoho ahentstva lisovykh resursiv Ukrainy za 2018 rik. Retrieved from: http://dklg.kmu.gov.ua/forest/control/ uk/publish/articl?art. [In Ukrainian].

Statystychnyi shchorichnyk. (2017). Statystychnyi shchorichnyk Ukrainy za 2017 rik. Derzhavna sluzhba statystyky. Retrieved from: http://ukrstat.gov.ua/druk/publicat/ kat_u/2018/zb/11/zb_seu2017_u.pdf. [In Ukrainian].

Terytoriia. (2011). Terytoriia ta lisystist administratyvno-terytorialnykh odynyts Ukrainy stanom na 01.01.2011 r. Zahalna kharakterystyka lisiv Ukrainy. Retrieved from: http://dklg.kmu.gov.ua/forest/control/uk/publish/article?art_id=62921&cat_id =32867. [In Ukrainian].

Tkachiv, S. M. (2017). Forestry taxation: problems and perspectives. Ahrosvit, 14, 50–54. [In Ukrainian].

Tsegelnikova, A. A., & Lukyna, E. S. (2018). Procedure for accrual of land tax. Comparison of Russia with foreign countries on the example of the USA, Germany and Sweden. Molodoj uchyonyj, 237(51), 308–310. [In Russian].

Zakon Ukrainy. (2015). Pro osoblyvosti derzhavnoho rehuliuvannia diialnosti subiektiv pidpryiemnytskoi diialnosti, poviazanoi z realizatsiieiu ta eksportom lisomaterialiv vid 09.04.2015 r., № 325. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/325-19. [In Ukrainian].

Zakon Ukrainy. (2018a). Pro vnesennia zmin do Biudzhetnoho kodeksu Ukrainy vid 22.11.2018 r., № 2621–VIII. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2621-19. [In Ukrainian].

Zakon Ukrainy. (2018b). Pro vnesennia zmin do Podatkovoho kodeksu Ukrainy ta deiakykh zakoniv Ukrainy shchodo stymuliuvannia utvorennia ta diialnosti simeinykh fermerskykh hospodarstv vid 10.07.2018 r., № 2497-VIII. Retrieved from: https://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T182497.html. [In Ukrainian].

Zakon Ukrainy. (2019). Pro vnesennia zmin do Podatkovoho kodeksu Ukrainy ta deiakykh inshykh zakonodavchykh aktiv Ukrainy shchodo pokrashchennia administruvannia ta perehliadu stavok okremykh podatkiv i zboriv vid 22.05.2019 r., № 2628-VIII. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2628-19. [In Ukrainian].

Опубліковано
2019-10-31
Як цитувати
Жежкун, І. М. (2019). Подвійне оподаткування лісових земель в Україні та його наслідки для лісогосподарської та деревообробної галузей. Науковий вісник НЛТУ України, 29(8), 97-101. https://doi.org/10.36930/40290817