Мотиваційні новації як інструмент капіталізації торговельного підприємства

  • О. Г. Сидорчук Львівський регіональний інститут державного управління НАДУ при Президентові України, м. Львів https://orcid.org/0000-0002-7078-1557
  • Ю. В. Підлипний Ужгородський торговельно-економічний інститут Київського НТЕУ, м. Ужгород https://orcid.org/0000-0002-5431-2638
Ключові слова: матеріальна мотивація; персоніфікована нематеріальна мотивація; індикативний аналіз; стратегічні цілі організації; мотиваційні очікування працівника; людський капітал; результативність праці персоналу

Анотація

Досліджено перспективи впровадження нових інструментів матеріальної та персоніфікованої нематеріальної мотивації для зростання капіталізації торговельного підприємства. Запропонована методика інтегрованого застосування матеріальних і нематеріальних інструментів мотиваційного впливу на працівника якісно оновлює розуміння всіх елементів мотиваційної програми торговельної організації. Розрахунок конкретних показників матеріальної складової мотивації запропоновано узгодити зі стратегічними цілями капіталізації підприємства. Основна новація полягає в інтегруванні показників якості людського капіталу зі синтетичними показниками економічної спрямованості. Врахування критичних факторів успішності забезпечує динамічний взаємозв'язок цілей бізнесу і мотиваційних очікувань персоналу. Показано, що система матеріальної мотивації має ґрунтуватись на індикативному оцінюванні ефективності досягнення результатів кожним працівником на всіх рівнях організації. Запропонована методика визначення граничних розмірів матеріального стимулювання передбачає уніфіковане ранжування посад відповідно до їх функціональної значущості і реального внеску працівника у зростання капіталізації. Водночас ця методика поєднує в собі врахування особистісних мотиваційних очікувань персоналу і персоніфікацію їх відповідальності за капіталізацію організації.

Біографії авторів

О. Г. Сидорчук, Львівський регіональний інститут державного управління НАДУ при Президентові України, м. Львів

канд. наук з державного управління, доцент, кафедра державного управління

Ю. В. Підлипний, Ужгородський торговельно-економічний інститут Київського НТЕУ, м. Ужгород

канд. техн. наук, доцент, кафедра менеджменту туристичного та готельно-ресторанного бізнесу

Посилання

Andrus, O. I. (2014). Motivation as a factor of personnel activity management. Formation of market relations in Ukraine, 2, 119–123. [In Ukrainian].

Fowler, S. (2018). Toward a New Curriculum of Leadership Competencies: Advances in Motivation Science Call for Rethinking Leadership Development. Advances in Developing Human Resources, 20(2), 182–196.

Heckhausen, J., & Heckhausen, H. (2018). Motivation and action: Introduction and overview. In Motivation and action (pp. 1–14). Springer, Cham.

Kovalska, K. V. (2010). New Approaches to Personnel Motivation in Strategic Corporate Governance. Formation of market relations, 1, 29–33. [In Ukrainian].

Lyons, M. D., Jones, S. J., Smith, B. H., McQuillin, S. D., Richardson, G., Reid, E., & McClellan, A. (2017). Motivation coaching training for instructional coaches: a pilot study of motivational interviewing skills training. Mentoring & Tutoring: Partnership in Learning, 25(5), 548–565.

Potomkin, L. M. (2013). Modern systems of motivation of hired personnel: effective curiosity. Formation of market relations in Ukraine, 9, 153–157. [In Ukrainian].

Svydruk, I. I. (2017). Psychological prerequisites for the formation of an innovative style of motivation management. Strategies and innovations: current management practices: Materials II International. Research Practice Conference, April 13, 2017. (pp. 411-414). Krivoy Rog: DonDUET. [In Ukrainian].

Sysolina, N. P., & Nisfoian, S. S. (2017). Motivational mechanisms in the modern enterprise. (Ser. Economic Sciences). Scientific works of Kirovograd National Technical University, 31, 98–102. [In Ukrainian].

Tuzhylkina, O. V. (2010). Increasing the weight of intangible factors of labor motivation in the formation of human capital of a modern enterprise in Ukraine. Current problems of economy, 9, 37–41. [In Ukrainian].

Urmanov, F. Sh., & Kasimova, A. A. (2017). Motivation – the main factor in the effectiveness of managerial work. Bulletin of ZhSTU, 4(82), 98–102. [In Ukrainian].

Yuan, F. (2017). Social Governance through Social Work in a New Era: Theoretical Basics, Motivation Sources, and Approaches. Social Construction, 6, 4.

Zaiarna, N. M., & Shevchuk, I. O. (2011). Foreign experience of work motivation and expediency of its use in Ukraine. Scientific Bulletin of NLTU Ukraine, 21(5), 368–372. [In Ukrainian].

Опубліковано
2019-10-31
Як цитувати
Сидорчук, О. Г., & Підлипний, Ю. В. (2019). Мотиваційні новації як інструмент капіталізації торговельного підприємства. Науковий вісник НЛТУ України, 29(8), 88-92. https://doi.org/10.36930/40290815