Засади створення геоінформаційних систем моніторингу територій гірничо-хімічних підприємств

Ключові слова: моніторинг довкілля; геоінформаційна система; гірнича промисловість; екологічна безпека; екологічна рівновага

Анотація

Гірнича промисловість є джерелом істотного антропогенного впливу на природні компоненти. Одним із найважливіших елементів забезпечення екологічної безпеки території гірничого підприємства на стадії ліквідації є створення геоінформаційної системи. Розроблено методологічні засади та підходи для створення геоінформаційної системи моніторингу території Роздільського державного гірничо-хімічного підприємства (ДГХП) "Сірка", що перебуває на стадії ліквідації. Процес ліквідації гірничо-хімічного підприємства має такі етапи: моніторинг і прогнозування небезпечних явищ, що можуть виникати після експлуатації родовищ та діяльності підприємства; оцінювання екологічного ризику для населення та майна; порівняння вартості активних і пасивних методів усунення ризику; обґрунтування раціонального використання відновлених територій; розроблення необхідних заходів для запобігання екологічній небезпеці і підготовки територій для господарського використання. Створення геоінформаційної системи моніторингу території є першим і основним етапом процесу ліквідації гірничо-хімічного підприємства. Ця система моніторингу полягає у створенні бази даних геолого-екологічних показників у часі, що дасть змогу детально проаналізувати чинники, зробити прогноз забруднення території, побудувати просторову модель забруднення, за наявності картографічної бази даних точок опробування, побудувати графіки зміни у часі будь-яких аналізованих величин. Оцінено вплив гірничо-хімічного підприємства на стан забруднення довкілля: ґрунтів, водного середовища та стан поводження з промисловими відходами. Обґрунтовано необхідність побудови геоінформаційної системи моніторингу території Роздільського ДГХП "Сірка" на стадії ліквідації. Встановлено, що створення цієї системи екологічного моніторингу дасть змогу підвищити екологічну безпеку території підприємства і прилеглих до нього населених пунктів. Такий системний підхід у забезпеченні чи підвищенні екологічної безпеки також дасть змогу вчасно запобігти негативним змінам на території підприємства чи навколишніх територій після завершення гірничих робіт.

Біографії авторів

V. D. Pohrebennyk, Національний університет "Львівська політехніка", м. Львів

д-р техн. наук, професор, кафедра екологічної безпеки та природоохоронної діяльності

E. A. Dzhumelia, Національний університет "Львівська політехніка", м. Львів

аспірантка, кафедра екологічної безпеки та природоохоронної діяльності

Посилання

Asiedu, J. B. K. (2013). Technical Report on Reclamation of Small Scale Surface Mined Lands in Ghana: A Landscape Perspective. American Journal of Environmental Protection, Vol. 1, issue 2, pp. 28–33. Ghana.

Favas, P., & Pratas, J. (2017). Characterization of acid mine drainage at the regoufe mine, Arouca geopark, Northern Portugal. 17th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2017. Conference Proceedings, Vol. 17, issue 51, pp. 205–210. Albena, Bulgaria.

Haque, M. A., Topal, E., & Lilford, E. (2014). A numerical study for a mining project using real options valuation undercommodity price uncertainty. Res. Pol., Vol. 39, pp. 115–123. UK.

Ivanov, Ye. A. (2018). Alhorytm heoekolohichnoho analizu hirnychopromyslovykh terytorii. Treti Sumski naukovi heohrafichni chytannia: zbirnyk materialiv Vseukrainskoi naukovoi konferentsii, Sumy, Ukraina, 77–83. [In Ukrainian].

Nita, J., & Myga-Piatek, U. (2006) .Landscape directions of development of post-mining areas. Przeglad Geologiczny, Vol. 54, No 3, 256–262. Poland.

Nordstrom, D. K., & Alpers, C. N. (1999). Negative pH, efflorescent mineralogy, and consequences for environmental restoration at the Iron Mountain Superfund site, California. Proceedings of the National Academy of Sciences, 96(7), pp. 3455–3462. USA.

Pohrebennyk, V. D., & Dzhumelia, E. A. (2017a) Informatsiino-analitychna systema monitorynhu vodnykh obiektiv hirnycho-khimichnoho pidpryiemstva na stadii likvidatsii. VI Vseukrainskyi zizd ekolohiv z mizhnarodnoiu uchastiu. Zbirnyk naukovykh prats, 175 p. Vinnytsia. [In Ukrainian].

Pohrebennyk, V., & Dzhumelia, E. (2017b). The Methodology for Design of Informational and Analytical System for Environmental Monitoring of Mining and Chemical Enterprise in the Liquidation. Environmental Problems, Vol. 2, No 4, pp. 215–220.

Pohrebennyk, V., Cygnar, M, Dzhumelia, E., Korostynska, O., & Mason, A. (2016). X-ray Fluorescent Method of Heavy Metals Detection in Soils of Mining and Chemical Enterprises. 9th International Conference on Developments in Systems Engineering, DeSe2016, pp. 323–228. Leeds, UK.

Pohrebennyk, V., Karpinski, M., Dzhumelia, E., Klos-Witkowska, A., & Falat, P. (2018). Water bodies pollution of the mining and chemical enterprise. 18th International multidisciplinary scientific geoconference SGEM 2018, Vol. 18, issue 5.2, pp. 1035–1042. Albena, Bulgaria.

Pohrebennyk, V., Mitryasova, O., Dzhumelia, E., & Kochanek, A. (2017). Evaluation of surface water quality in mining and chemical industry. 17th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM, Vol. 17, issue 51, pp. 425–433. Albena, Bulgaria.

Pohrebennyk, V., Mitryasova, O., Kłos-Witkowska, A., & Dzhumelia, E. (2017). The role of monitoring the territory of industrial mining and chemical complexes at the stage of liquidation. 17th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM, Vol. 17, issue 33, pp. 383–390. Vienna, Austria.

Rudko, H. I. (2001). Tekhnohenno-ekolohichna bezpeka heolohichnoho seredovyshcha (naukovi ta metodychni osnovy). Lviv: VTs LNU im. I. Franka, 360 p. [In Ukrainian].

Rybicka, E. H. (1996). Impact of mining and metallurgical industries on the environment in Poland. Applied Geochemistry, Vol. 11, issues 1–2, pp. 3–9. USA.

Sherameti, I., & Varma, A. (2015). Heavy Metal Contamination of Soils: Monitoring and Remediation. Springer, Vol. 44, 497 p. Switzerland.

Shkitsa, L. Ye., & Paliichuk, O. V. (2010). Monitorynh terytorii hirnychodobuvnoho kompleksu pislia zavershennia ekspluatatsii rodovyshcha. Ekolohichna bezpeka ta zbalansovane resursokorystuvannia, 1, 70–73. [In Ukrainian].

Tomar, M. (1999). Quality assessment of water and wastewater. CRC Press, USA, 261 p.

Younger, P. L., Banwart, S. A., & Hedin, R. S. (2002). Mine Water: Hydrology, Pollution, Remediation. Springer Science & Business Media, 442 p. UK.

Опубліковано
2019-09-26
Як цитувати
Pohrebennyk, V. D., & Dzhumelia, E. A. (2019). Засади створення геоінформаційних систем моніторингу територій гірничо-хімічних підприємств. Науковий вісник НЛТУ України, 29(7), 115-119. https://doi.org/10.15421/40290723
Розділ
Екологія та довкілля