Програмний модуль розв'язування систем диференціальних рівнянь Колмогорова-Чепмена для автоматизації надійнісного проектування

  • V. S. Yakovyna Національний університет "Львівська політехніка", м. Львів https://orcid.org/0000-0003-0133-8591
  • M. M. Seniv Національний університет "Львівська політехніка", м. Львів
  • V. V. Lytvyn Національний університет "Львівська політехніка", м. Львів https://orcid.org/0000-0002-9676-0180
  • І. І. Symets Національний університет "Львівська політехніка", м. Львів
Ключові слова: програмне забезпечення; надійність; структурна схема надійності (ССН); граф станів-переходів

Анотація

Надзвичайно важливою компонентою якості складних технічних систем є їхня надійність, тобто властивість системи виконувати задані функції, зберігаючи в часі значення експлуатаційних показників у заданих межах, що відповідають умовам використання та заданим режимам технічного обслуговування, збереження і транспортування. Сучасний стан розвитку методів аналізу надійності технічних систем характеризується поєднанням аналітичних методів дослідження надійності з обчислювальними можливостями сучасних комп'ютерних засобів. Тому актуальною проблемою є автоматизація моделювання складних технічних систем яка, за умови відповідного рівня формалізації моделей, уможливлює їх побудову та проведення аналізу надійності з використанням сучасних комп'ютерних засобів. В роботі описано програмний модуль автоматизованого розв'язання систем диференціальних рівнянь Колмогорова-Чепмена, який є складовою програмного комплексу автоматизації надійнісного проектування складних технічних систем. Розроблений модуль дає змогу розв'язувати системи диференціальних рівнянь Колмогорова-Чепмена без залучення спеціалізованих програмних продуктів (Matlab, Mathcad) для аналізу структурних схем надійності та автоматизованого визначення надійнісних показників складних технічних систем. Представлений модуль, за рахунок інтеграції в програмний комплекс автоматизації надійнісного проектування, дає змогу швидше опрацьовувати вхідні дані великих об'ємів та візуалізувати отримані результати обчислень.

Біографії авторів

V. S. Yakovyna, Національний університет "Львівська політехніка", м. Львів

д-р техн. наук, професор, завідувач кафедри програмного забезпечення

M. M. Seniv, Національний університет "Львівська політехніка", м. Львів

канд. техн. наук, доцент, кафедра програмного забезпечення

V. V. Lytvyn, Національний університет "Львівська політехніка", м. Львів

д-р техн. наук, професор, завідувач кафедри інформаційних систем та мереж

І. І. Symets, Національний університет "Львівська політехніка", м. Львів

аспірант, кафедра програмного забезпечення

Посилання

Bennetts, R. G. (1982). Analysis of Reliability Block Diagrams by Boolean Techniques. IEEE transactions on reliability, R-31(2), 159–166.
Bobalo, Yu., Yakovyna, V., Seniv, M., & Symets, I. (2018). Technique of automated construction of states and transitions graph for the analysis of technical systems reliability. Proceedings of the 13th International scientific and technnical conference CSIT-2018, (pp. 314–317). September 11–14. Lviv.
Catelani, M., Ciani, L., & Venzi, M. (2014). Improved RBD analysis for reliability assessment in industrial application. IEEE International Instrumentation and Measurement Technology Conference Proceedings, (pp. 670–674). IEEE, Montevideo, Uruguay. https://doi.org/10.1109/I2MTC.2014.6860827
Commander. (2019). RAM Commander. Retrieved from: http://www.aldsoftware.com, last accessed 2018/12/20.
Du, X., Guo, J., & Beeram, H. (2008). Sequential optimization and reliability assessment for multidisciplinary systems design. Structural and Multidisciplinary Optimization, 35(2), 117–130. https://doi.org/10.1007/s00158-007-0121-7
Gorbatyy, I. V. (2014). Investigation of the technical efficiency of state-of-the-art telecommunication systems and networks with limited bandwidth and signal power. Automatic Control and Computer Sciences, 48(1), 47–55. https://doi.org/10.3103/S0146411614010039
Modarres, M., Kaminskiy, M., & Krivtsov, V. (1999). Reliability Engineering and Risk Analysis. Marcel Decker, NYC, NY USA.
Polovko, A. M., & Gurov, S. V. (2006). The basics of reliability theory. St. Petersburg: BHV-Peterburg, 704 p.
Seniv, M., Yakovyna, V., & Symets, I. (2018). Software for visualization of reliability block diagram and automated formulation of operability conditions of technical systems. Perspective technologies and methods in MEMS design (MEMSTECH2018): Proceedings of the 14th International Conference, (pp. 191–195). April 18-22. Lviv – Polyana.
Software. (2019). Relex Software. Retrieved from: http://www.relexsoftware.it, last accessed 2019/05/17.
Volochiy, B. Ya. (2004). Technology of modeling algorithms for behavior of information systems. Lviv: Lviv Polytechnic Publishing House, 220 p.
Workbench. (2019). Reliability Workbench. Retrieved from: http://www.armsreliabilitysoftware.com/software-solutions, last accessed 2018/06/15.
Опубліковано
2019-05-30
Як цитувати
Yakovyna, V. S., Seniv, M. M., Lytvyn, V. V., & SymetsІ. І. (2019). Програмний модуль розв’язування систем диференціальних рівнянь Колмогорова-Чепмена для автоматизації надійнісного проектування. Науковий вісник НЛТУ України, 29(5), 141-146. https://doi.org/10.15421/40290528
Розділ
Інформаційні технології