Техно- й урбосистеми: методологічні підходи до оцінювання стану урбанізованого довкілля

  • P. S. Hnativ Львівський національний аграрний університет, м. Дубляни https://orcid.org/0000-0003-2519-3235
  • V. V. Balkovskyy Львівський національний аграрний університет, м. Дубляни
  • N. Ya. Lopotych Львівський національний аграрний університет, м. Дубляни https://orcid.org/0000-0002-3319-0723
  • T. M. Datsko Львівський національний аграрний університет, м. Дубляни
Ключові слова: урбанізація; техногенез; демутація; системний аналіз; екосистема; природне довкілля; біогеосфера

Анотація

Наша доба характеризується невпинним розвитком міст і виникненням проблем, пов'язаних із взаємовідношеннями природи і суспільства. Одна з цих проблем – суперечність між зростанням міст, з одного боку, і прагненням зберегти живу природу та зв'язок людини з нею в міських і приміських територіях – з іншого. Сьогодні здебільшого процес урбанізації у світі відбувається екстенсивним шляхом, що властивий для аграрних у минулому країн. Його особливостями є швидкі темпи збільшення міського населення і виникнення багатьох нових міст. За екстенсивного шляху розвитку урбанізації зростання міст і формування міських структур залежить насамперед від потреб матеріального виробництва і, зокрема, екстенсивного характеру розвитку продуктивних сил суспільства. Це зумовило зростання інтенсивності та масштабів антропогенного впливу на природне довкілля і наблизило до небезпечного рубежу локальних і регіональних екокриз, практично до повсюдного посилення загрози катастрофічного руйнування середовища життя людей. Під час вирішення проблем природокористування доводиться виходити з визнання неможливості повного запобігання сьогодні й у майбутньому антропогенного впливу на природне середовище навіть за умови вдосконалювання виробництва й інших сфер людської діяльності. Тому на перше місце варто висувати здійснення системи заходів, спрямованих на збереження і відновлення природних ресурсів і якості довкілля, що запобігають прямому чи непрямому впливу наслідків урбанізації на природу і здоров'я людини. У містах і міських індустріальних агломераціях найвиразніше зосереджені різні види діяльності людини й різні форми соціо-економічної активності, в них фокусується найсильніший антропогенний вплив на внутрішнє середовище біогеосфери. Оскільки обґрунтованої теорії техногенезу та урбогенезу досі не існує, запропоновано власне бачення суті технічних, технологічних та урбаністичних систем з позиції як екології (екоцентризму), так і антропоцентризму. Для вирішення проблеми адекватної оцінки генези проблем міського довкілля та захисту екосистем від техногенезу сформульовано засадничі визначення, що таке технічні системи, технологічні системи та екосистеми. Розуміння природи цих систем, мети їх створення та функціонування дає реальні, науково-обґрунтовані важелі керування процесами, що теоретично можуть бути засадами гармонізації зазвичай протилежних причин існування цих систем. Описано різноманітні впливи техносистем на екосистеми і, навпаки, екосистем, або їхніх окремих компонентів на техносистеми. Показано до чого може призвести втрата людиною керівної ролі у цих процесах. Доведено, що якість або параметричні особливості урбанізованого довкілля є емерджентним синергетичним результатом інтегрального впливу кожного з його технічних, технологічних, біотичних компонентів і самої людини на біогеосферу.

Біографії авторів

P. S. Hnativ, Львівський національний аграрний університет, м. Дубляни

 д-р біол. наук, професор, завідувач кафедри агрохімії та ґрунтознавства

V. V. Balkovskyy, Львівський національний аграрний університет, м. Дубляни

канд. с.-г. наук, доцент, кафедра тваринництва та кормовиробництва

N. Ya. Lopotych, Львівський національний аграрний університет, м. Дубляни

канд. с.-г. наук, доцент, кафедра екології

T. M. Datsko, Львівський національний аграрний університет, м. Дубляни

канд. с.-г. наук, доцент, кафедра екології

Посилання

Bachynskyy, G. (1991). Socioecology: Theoretical and Applied Aspects. Kyiv: Scientific thought, 153 p. [In Ukrainian].
Budyko, M. I. (1984). Evolyutsiya biosfery. Leningrad: Gidromeizdat, 488 p. [In Russian].
Hnativ, P. S. (2007). Pryrodne i antropogenne seredovyscha: yihnya sut i znachennya, metodologiya naukovogo piznannya. Zb. nauk. prats IV Mizhnar. nauk. konf. "Faltsfeynivski chytannya", May 24–26, 2007, (pp. 68–71). Kherson: PP Vishemirskiy. [In Ukrainian].
Hnativ, P. S. (2012). An euthrophication of transformation ecotopes by the indexes of nitric and phosphoric feed of arboreal plants. Forestry and landscape gardening, 2. Retrieved from: https://ejournal.studnubip.com/zhurnal-2.
Hnativ, P. S., & Khirivskyy, P. R. (2010). Theory of systems and system analysis in ecology. Lviv: Kamula. [In Ukrainian].
Hnativ, P. S., & Snintynskyy, V. V. (Ed.), Nechay, O. S., Zynyuk, O. D., et al. (2017). Ecosystems and System Analysis. Lviv: Kolir PRO, 416 p. [In Ukrainian].
Holubec, M. A., & Hnativ, P. S. (2007). Fundamentally about ecology, environmental sciences, environmental protection, environmental protection and geosociosystemology. Ecology and Noosphereology, 18(1–2), 7–15. [In Ukrainian].
Kucheryavyy, V. P. (1999).Urboekologiya. Lviv: Svit, 320 p. [In Ukrainian].
Kucheryavyy, V. P. (2010). Zagalna ekologiya. Lviv: Svit, 520 p. [In Ukrainian].
Medouz, D. X., & Tarasova, N. P. (Ed.). (2011). Azbuka sistemnogo myishleniya. (2nd ed.). (Trans. from English). Moscow: BINOM. Laboratoriya znaniy, 343 p. [In Russian].
Nechay, O. S. (2008). Kompleksna otsinka stanu dovkillya ta zdorovya naselennya u silskih rayonah Lvivschini. Ekologichni problemi tehnogenno navantazhenih regioniv: Materials of the International scientific-practical conference, May 14, (pp. 69–71). Dnipropetrovsk: Nats. girn. un-t. [In Ukrainian].
Nechay, O., & Havrylyuk, J. (2000). The Study of Reproductive Losses and Placental condition in Lviv Region. International Conference "Placentologic Monitoring Studies and Ecotoxicologic Aspects of Genetic Diseases". Cracow. P. L. 2.
Snitinskyy, V. V., Khirivskyy, P. R., Hnativ, P. S., et al. (2019). Ekotoksikologiya. Kherson: Oldi-plyus, 396 p. [In Ukrainian].
Опубліковано
2019-05-30
Як цитувати
Hnativ, P. S., Balkovskyy, V. V., Lopotych, N. Y., & Datsko, T. M. (2019). Техно- й урбосистеми: методологічні підходи до оцінювання стану урбанізованого довкілля. Науковий вісник НЛТУ України, 29(5), 82-87. https://doi.org/10.15421/40290516
Розділ
Екологія та довкілля