Тривимірна модель класифікації витрат суб'єктів економіки як засіб адаптації науково обґрунтованого підходу до автоматизації управлінських процесів

  • I. S. Stetsiv Національний університет "Львівська політехніка", м. Львів
Ключові слова: категоріальна класифікація; OLAP технології; управління витратами; елементи витрат; статті калькулювання

Анотація

Досліджено підходи вчених до класифікації витрат суб'єктів економіки та, на основі проведеного дослідження, впорядковано класифікацію витрат із застосуванням науково обґрунтованого підходу. На базі запропонованої категоріальної класифікації та із застосуванням OLAP технології розроблено тривимірну матричну модель класифікації витрат. Обґрунтовано, що наведену вище тривимірну матричну модель класифікації витрат можна застосовувати для будь-якого суб'єкта господарювання з урахуванням галузевих особливостей та конкретних цілей управління. Визначено перевагу цієї моделі, яка полягає в узгодженості всіх видів витрат та класифікаційних ознак бухгалтерського та управлінського обліку, а також у встановленні взаємозв'язків та взаємозалежностей між ними. Зокрема, за допомогою OLAP технологій (online analytical processing – аналітичнє оброблення в реальному часі), будь-яку суму витрат можна охарактеризувати за приналежністю до певної статті витрат, місця виникнення, визначити прямі чи непрямі витрати, постійні чи змінні, а також розрахувати вплив їх зміни на собівартість певного об'єкта калькулювання. Доведено, що застосування запропонованої багатовимірної матричної моделі класифікації витрат у зазначених параметрах дає змогу скоротити тривалість оброблення інформації, підвищує оперативність прийняття управлінських рішень та сприяє покращенню системи управління витратами.

Біографія автора

I. S. Stetsiv, Національний університет "Львівська політехніка", м. Львів

канд. екон. наук, ст. викладач, кафедра економіки підприємства та інвестицій

Посилання

Atamas, P. Y. (2009). Upravlinskyi oblik. (2nd ed.). Kyiv: Tsentr uchb. Literatury, 440 p. [In Ukrainian].
Bernard, S., Chatelain, C., Adam, S., & Sabourin, R. (2016). The Multiclass ROC Front method for cost-sensitive classification. Pattern Recognition, 52, 46–60.
https://doi.org/10.1016/j.patcog.2015.10.010
Bondar, N. M., Vorotin, V. Ye., Haievskyi, O. A., Kalyna, A. V. (Ed.), et al. (2006). Ekonomika pidpryiemstva. Kyiv: MAUP, 352 p. [In Ukrainian].
Butynets, F. F. (2012). Vytraty vyrobnytstva ta yikh klasyfikatsiia dlia potreb upravlinnia. Problemy teorii ta metodolohii bukhhalterskoho obliku, kontroliu i analizu, 1(22), 11–18. [In Ukrainian].
Butynets, F. F. (Ed.), Davydiuk, T. V., Kanurna, Z. V., Maliuha, N. M., & Chyzhevska, L. V. (2005). Bukhhalterskyi upravlinskyi oblik. (3rd ed.). Zhytomyr: PP "Ruta", 480 p. [In Ukrainian].
Davydovych, I. Ye. (2008). Upravlinnia vytratamy. Kyiv: Tsentr uchbovoi literatury, 320 p. [In Ukrainian].
Dreval, O. Yu. (2008). Planuvannia diialnosti pidpryiemstva. Sumy: Vyd-vo SumDU, 146 p. [In Ukrainian].
Erukhymovych, Y. L. (2003). Tsenoobrazovanye. (3rd ed.). Kyiv: MAUP, 108 p. [In Russian].
Filina, H. I. (2008). Upravlinnia vytratamy ta tsinamy. Kyiv: Personal, 240 p. [In Ukrainian].
Horbonos, F. V., Cherevko, H. V., & Pavlenchyk, N. F. (2010). Ekonomika pidpryiemstva. Kyiv: Znannia, 463 p. [In Ukrainian].
Ilina, S. B. (2009). Bukhhalterskyi finansovyi oblik. Retrieved from: http://b-ko.com/book_359_glava_57_15_1.html. [In Ukrainian].
Lyshynenko, O. V. (2009). Bukhhalterskyi upravlinskyi oblik. (2nd ed.). Kyiv: TsUL, 440 p. [In Ukrainian].
Pacholy, L. (1995). Traktat o schetakh y zapysiakh. Fynansy, uchet, audyt, 160. [In Russian].
Palyha, Ye. M. (Ed.). (2010). Ekonomika pidpryiemstva. Lviv: Ukr. akad. drukarstva, 600 p. [In Ukrainian].
Palyi, V. F. (1987). Osnovy kalkulyrovanyia. Moscow: Fynansy i statystyka, 288 p. [In Russian].
Ranhanatan, Sh. R., & Homolytska, T. S. (1970). Klassyfykatsyia dvoetochyem. Osnovnaia klassyfykatsyia. Moscow: HPNTB SSSR, 457 p. [In Russian].
Shtelmakh, L. O. (2009). Klasyfikatsiia vytrat v upravlinskomu obliku ta aspekty upravlinnia nymy. Ekonomichni nauky / oblik i audyt. Retrieved from: http://www.rusnauka.com/13_EISN_2009/Economics/45384.doc.htm. [In Ukrainian].
Stotskyi, V. Y. (1934). Osnovu kalkuliatsyy y ekonomycheskoho analyza sebestoymosty. Moscow-Leningrad: Sotsekhyz, 479 p. [In Russian].
Tapkan, P., Özbakır, L., Kulluk, S., & Baykasoğlu, A. (2016). A cost-sensitive classification algorithm: BEE-Miner. Knowledge-Based Systems, 95, 99–113. https://doi.org/10.1016/j.knosys.2015.12.010
Teisseyre, P., Zufferey, D., & Słomka, M. (2019). Cost-sensitive classifier chains: Selecting low-cost features in multi-label classification. Pattern Recognition, 86, 290–319. https://doi.org/10.1016/j.patcog.2018.09.012
Tkachenko, N. M. (2003). Bukhhalterskyi finansovyi oblik na pidpryiemstvakh Ukrainy. (6th ed.). Kyiv: A.S.K., 784 p. [In Ukrainian].
Опубліковано
2019-04-25
Як цитувати
Stetsiv, I. S. (2019). Тривимірна модель класифікації витрат суб’єктів економіки як засіб адаптації науково обґрунтованого підходу до автоматизації управлінських процесів. Науковий вісник НЛТУ України, 29(4), 75-81. https://doi.org/10.15421/40290416