Загальні засади організації виготовлення органічної недеревної продукції як складової стратегії реформування лісового господарства України на період до 2022 року

Ключові слова: аналіз; недеревна лісова продукція; органічна продукція; сертифікація

Анотація

Проведено науковий аналіз загальних засад організації виготовлення органічної недеревної продукції як складової стратегії реформування лісового господарства України на період до 2022 р. Досліджено загальний стан ринку продукції недеревного походження, зокрема сучасні підходи до її класифікації. Виділено особливості розвитку ринку органічної продукції України. Досліджено правові засади виробництва органічної сільськогосподарської продукції, починаючи з визначення і закінчуючи особливостями реєстрації виробників органічної продукції. Виокремлено специфіку та важливість проведення сертифікації органічного виробництва. Досліджено процес сертифікації органічної продукції. Проаналізовано органи сертифікації, акредитовані на міжнародному рівні, включених до офіційного переліку органів сертифікації в органічній сфері для України відповідно до Регламенту ЄС 1235/2008. На основі вже існуючого досвіду виробництва та реалізації екологічно чистої продукції, через створену у 2013 р. мережу магазинів торговельних комплексів "Лісовичок" Державного агентства лісових ресурсів України, запропоновано привести виробництво екологічно чистої недеревної продукції відповідно до вимог Закону України "Про виробництво та обіг органічної сільськогосподарської продукції та сировини", отримати сертифікат відповідності та бути включеним до Реєстру виробників органічної продукції (сировини).

Біографії авторів

I. I. Didovych, Національний лісотехнічний університет України, м. Львів

канд. екон. наук, доцент, кафедра менеджменту зовнішньоекономічної діяльності

E. A. Kulchytska, Національний лісотехнічний університет України, м. Львів

канд. екон. наук, доцент, кафедра менеджменту зовнішньоекономічної діяльності

Посилання

Agrarian Policy. (2015). Ministry of Agrarian Policy and Food of Ukraine. ORDER № 495. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0099-16
Infographics. (2019). Organic Ukraine in infographics. Retrieved from: http://agroportal.ua/ua/publishing/infografika/organicheskaya-ukraina-v-infografike/.
Minkova, O., Sakalo, V., & Gorb, O. (2016). Marking and Certification of Organic Products. Actual Problems of Economics, 2(176), 126–135. [In Ukrainian].
Organic Production. (2018). Law of Ukraine "On Basic Principles and Requirements for Organic Production, Turning and Marking of Organic Products" dated July 10, 2018, N 2496-VIII. Retrieved from: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T182496.html.
Osadchuk, L., Ryabchuk, V., & Grechanik, R. (2016). The role of non-timber forest resources for sustainable forest management in Ukraine. Scientific works of the Forestry Academy of Ukraine: collection of scientific works, 14, 92–97. [In Ukrainian].
Presented. (2019). A map of organic products is presented in Ukraine. Retrieved from: http://agravery.com/uk/posts/show/v-ukraini-prezentovano-mapu-organicnoi-produkcii.
Statistical Collection. (2017). Environment of Ukraine. State Statistics Service of Ukraine. Kyiv, 22 p. Retrieved from: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2018/zb/11/zb_du2017.pdf.
Storozhuk, T., & Druzhynska, N. (2015). Improving the classification of forest resources. Economy. Economics of Natural Resources, 7, 138–142. Biznesinform. [In Ukrainian].
The Verkhovna Rada of Ukraine. (2013). The Law of Ukraine "On the Production and Circulation of Organic Agricultural Products and Raw Materials". Vestomos Verkhovnoi Rady, 721, 20–21. Retrieved from: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/425-18.
The Verkhovna Rada of Ukraine. (2014). The Law of Ukraine "On the Production and Circulation of Organic Agricultural Products and Raw Materials". Vestomos Verkhovnoi Rady, 722, 22–23.
Опубліковано
2019-04-25
Як цитувати
Didovych, I. I., & Kulchytska, E. A. (2019). Загальні засади організації виготовлення органічної недеревної продукції як складової стратегії реформування лісового господарства України на період до 2022 року. Науковий вісник НЛТУ України, 29(4), 11-15. https://doi.org/10.15421/40290402