Вплив галітових відходів калійних родовищ Прикарпаття на техногенне засолення ґрунтів та фітоценоз

  • O. R. Maniuk Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, м. Івано-Франківськ
  • Yu. D. Mykhailiuk Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, м. Івано-Франківськ https://orcid.org/0000-0003-2448-3847
  • M. I. Maniuk Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, м. Івано-Франківськ
Ключові слова: галітові відходи; фітоценоз; розсоли; довкілля

Анотація

Проаналізовано вплив галітових відходів Домбровського кар'єру Калуш-Голинського родовища калійних солей на ґрунти та рослинний покрив. Способом експериментальних досліджень на піддослідних ділянках у водяній витяжці визначено вміст: хлоридів – аргентометричним методом за Мором; іонів кальцію і магнію – тригонометричним методом; сульфатів – турбідометричним методом; pH соляної витяжки – потенціометрично; суми поглинутих основ – за Каппеном; рухомого фосфору – за методом Кірсанова; гумусу – за Нікітином. Як індикатор стресової ситуації рослин використано концентрацію аскорбінової кислоти та катаклазу. Встановлено істотне олужнення ґрунтів, яке пов'язане з постійним поступленням і перерозподілом лужних іонів із солевідвалу. З'ясовано, що каталазна активність ґрунтових мікроорганізмів знижується під впливом засолення. Відзначено зменшення активності ферменту пропорційно концентрації хлорид-іону. Встановлено пригнічуючий вплив засолення на корінь рослин. Відзначено пропорційне зростання степені пригнічення на розвиток кореневої системи рослин із зростанням концентрації солей. Виявлено, що під впливом засолення відбувається гальмування біосинтезу фотосинтетичних пігментів. Встановлено, що у паростках пшениці спостерігається зниження вмісту аскорбінової кислоти залежно від рівня забруднення галітовими солями, оскільки аскорбінова кислота витрачається на інгибірювання вільних радикалів, які утворюються внаслідок забруднення.

Біографії авторів

O. R. Maniuk, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, м. Івано-Франківськ

канд. геолог. наук, доцент, кафедра екології

Yu. D. Mykhailiuk, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, м. Івано-Франківськ

канд. техн. наук, доцент, кафедра екології

M. I. Maniuk, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, м. Івано-Франківськ

канд. геолог. наук, доцент, кафедра геології та розвідки нафтових і газових родовищ

Посилання

Miroshnicenko, M. M. (2002). Influence of contamination oil is on property of soils of different grain-size distribution. Bulletin of Agrarian Science, 10, 52–54. [In Ukrainian].
Pavluk, Yu. E., Ferents, V. M., & Melko, V. M. (2013). Technogenic danger of mining of potassium mineral fertilizers. Bulletin of Lviv State University of Life Safety, 7, 199–2002. [In Ukrainian].
Poberezna, L. Ya. (2015). Complex estimation of ecological risk of territories adherent to the district of development of Kalush-Holunskiy deposit of potassium salt. Bulletin of the Kremenchug Mykhaylo Ostrogradsky National University, 3(1), 150–156. [In Ukrainian].
Procko, Ya. I. (2010). Influence of oil and oil products is on soil cover. Bulletin of the Poltava State Agrarian Academy, 2, 189–194. [In Ukrainian].
Rudko, G. I., & Adamenko, O. M. (2001). Ecological monitoring of geological environment. Lviv: Lviv Ivan Franko National University, 260 p. [In Ukrainian].
Опубліковано
2019-04-25
Як цитувати
Maniuk, O. R., Mykhailiuk, Y. D., & Maniuk, M. I. (2019). Вплив галітових відходів калійних родовищ Прикарпаття на техногенне засолення ґрунтів та фітоценоз. Науковий вісник НЛТУ України, 29(3), 71-75. https://doi.org/10.15421/40290315
Розділ
Екологія та довкілля