Фітоценологічна типологія букових лісів Карпатського біосферного заповідника

  • V. M. Skrobala Національний лісотехнічний університет України, м. Львів https://orcid.org/0000-0002-0606-8079
  • M. V. Kabal Карпатський біосферний заповідник, м. Рахів https://orcid.org/0000-0002-9256-2531
  • O. I. Kaspruk Національний лісотехнічний університет України, м. Львів
  • A. P. Dyda Національний лісотехнічний університет України, м. Львів
Ключові слова: домінантна класифікація; багатовимірна ординація; еколого-фітоценотичні ряди; лісова типологія

Анотація

Конструювання фітоценологічної типологічної схеми букових лісів Карпатського біосферного заповідника на основі домінантної класифікації здійснено способом графічної візуалізації результатів непрямої ординації щодо розподілу 33 видів-домінантів трав'яного покриву в розрізі 16 субформацій. Оцінку комплексних градієнтів середовища, які визначають структуру і напрямок варіювання лісової рослинності, виконано на основі аналізу відповідностей із видаленим трендом (DCA, Detrended Correspondence Analysis). Для інтерпретації осей ординації визначено кореляцію координат видів з їх екологічними параметрами за екологічними шкалами Г. Елленберга. Фітоценологічну типологічну схему букових лісів Карпатського біосферного заповідника можна представити у вигляді шестикутника, у центрі якого розташована субформація Fageta (sylvaticae), а в кутах: 1) Carpineto (betuli)-Fageta (sylvaticae), Fraxineto (excelsioris)-Fageta (sylvaticae); 2) Abieto (albae)-Piceeto (abietis)-Fageta (sylvaticae), Piceeto (abietis)-Abieto (albae)-Fageta (sylvaticae); 3) Piceeto (abietis)-Fageta (sylvaticae); 4) Sorbeto (aucupariae)-Fageta (sylvaticae); 5) Querceto (petraeae)-Fageta (sylvaticae); 6) Fraxineto (excelsioris)-Ulmeto (glabrae)-Fageta (sylvaticae), Querceto (roboris)-Fageta (sylvaticae). У тривимірному просторі типологічна схема має вигляд шестикутної піраміди, на вершині якої розташовані субформації Acereto (pseudoplatani)-Fraxineto (excelsioris)-Fageta (sylvaticae) і Ulmeto (glabrae)-Fageta (sylvaticae).

Біографії авторів

V. M. Skrobala, Національний лісотехнічний університет України, м. Львів

канд. с.-г. наук, доцент, кафедра ландшафтної архітектури, садово-паркового господарства та урбоекології

M. V. Kabal, Карпатський біосферний заповідник, м. Рахів

завідувач лабораторії лісознавства

O. I. Kaspruk, Національний лісотехнічний університет України, м. Львів

канд. с.-г. наук, доцент, кафедра ландшафтної архітектури, садово-паркового господарства та урбоекології

A. P. Dyda, Національний лісотехнічний університет України, м. Львів

канд. с.-г. наук, доцент, кафедра ландшафтної архітектури, садово-паркового господарства та урбоекології

Посилання

Didukh, Ja. P. (1992). Rastitelnyj pokrov Gornogo Kryma (struktura, dinamika, jevoljucija i ohrana). Kyiv: Scientific thought, 256 p. [In Russian].
Ellenberg, H., Weber, H. E., Dull, R., et al. (1992). Zeigerwerte von Pflanzen in Mitteleuropa. Scripta geobot., 18, 258.
Hammer, O., Harper, D. A. T., & Ryan P. D. (2001). Past: Paleontological Statistics Software Package for Education and Data Analysis. Palaeontologia Electronica, 4(1), 1–9.
Herushynskyi, Z. Yu. (1996). Typolohiia lisiv Ukrainskykh Karpat. Lviv: Piramida, 208 p. [In Ukrainian].
Malinovskij, K. A. (Ed.). (1991). Prodromus rastitelnosti Ukrainy. Kyiv: Scientific thought, 272 p. [In Russian].
Prokudin, Yu. N. (Ed.). (1987). Opredelitel vysshih rastenij Ukrainy. Kyiv: Scientific thought, 548 p. [In Russian].
Skrobala, V. M. (2010). Bahatovymirna fitotsenolohichna typolohiia lisovoi roslynnosti Ukrainy. Scientific Bulletin of UNFU, 20(6), 13–16. [In Ukrainian].
Sukhariuk, D. D. (2006). Bukovi lisy Karpatskoho biosfernoho zapovidnyka (poshyrennia, tsenotychna struktura ta monitorynh). Scientific Bulletin of Uzhhorod University. Ser. Biology, 19, 91–95. [In Ukrainian].
Опубліковано
2019-05-13
Як цитувати
Skrobala, V. M., Kabal, M. V., Kaspruk, O. I., & Dyda, A. P. (2019). Фітоценологічна типологія букових лісів Карпатського біосферного заповідника. Науковий вісник НЛТУ України, 29(3), 52-56. https://doi.org/10.15421/40290311
Розділ
Лісове та садово-паркове господарство