Емпіричні підходи до прогнозування площі та запасу ялинових (Picea abies (L.) Karst.) лісів Українських Карпат

  • Yu. S. Shparyk Український НДІ гірського лісівництва ім. П. С. Пастернака, м. Івано-Франківськ https://orcid.org/0000-0001-8047-6356
Ключові слова: ялина європейська (Picea abies (L.) Karst.); всихання; тип лісу; група віку; повнота; склад порід; лісові культури; рубки догляду

Анотація

Стаціонарні дослідження всихання ялинників Українських Карпат на 22-х постійних дослідних об'єктах дали можливість оцінити інтенсивність їх всихання за основними типами лісу, в яких ростуть ялинники. Запропоновано метод прогнозування площі ялинників регіону та запасів ялинової деревини за отриманими частками всихання. Для розробки прогнозу прийнято за базове ідентифіковане положення, що інтенсивність всихання ялинників визначається такими показниками деревостану в межах одного типу лісу, як: група віку, повнота, частка ялини в породному складі. Для розрахунку використано функцію екстраполяції існуючих тенденцій цих змін на не охоплені дослідженнями типи лісу і типи деревостанів за такими закономірностями: завдяки збільшенню вологості та родючості типів лісу інтенсивність всихання ялини зменшується; у несмерекових типах лісу інтенсивність всихання ялини більша, ніж у смерекових; у змішаних (не однопородних) типах лісу інтенсивність всихання ялини менша за чисті (однопородні) типи лісу; в типах лісу поза межами природного ареалу ялини інтенсивність її всихання найвища; всихання починається у середньовікових лісах і з віком його інтенсивність зростає; внаслідок зменшення повноти інтенсивність всихання зростає; завдяки зменшенню частки ялини в породному складі інтенсивність всихання знижується. За прогнозами всихання ялинників ДП "Надвірнянське лісове господарство" в умовах вологої буково-ялицевої сусмеречини видно, що впродовж 20 років втратиться 18 % площі ялинників та майже 90 % запасів ялинової деревини. Підготовлено пропозиції з відновлення площі ялинників регіону за типами лісу.

Біографія автора

Yu. S. Shparyk, Український НДІ гірського лісівництва ім. П. С. Пастернака, м. Івано-Франківськ

д-р с.-г. наук, ст. наук. співробітник, головний науковий співробітник лабораторії екології та захисту лісу

Посилання

Bokoch, V. V., Lakyda, P. І., Vasylyshyn, R. D., & Terentev, А. Y. (2012). Modeling of parameters of phytomass components of Carpathian NNP forest stands. Ser. Forestry. Scientific Bulletin of NAU, 171(2), 18–25. Kyiv: Publishing NAU. [In Ukrainian].
Brodovych, R. І., Gudyma, V. M., Brodovych, Y. R., & Katsukyak, Y. D. (2013). Natural regeneration of the main forest species of the Carpathian region and ways of its intensification. Scientific Bulletin of UNFU, 23(5), 162–168. [In Ukrainian].
FAO. (2016). Global forest resources assessment 2015. How are the world's forests changing? Second edition. Rome, FAO. Retrived from: http://www.fao.org/3/a-i4793e.pdf.
Janda, P., Svoboda, M., Bače, R., Čada, V., Lynn, J., & Peck, E. (2014). Three hundred years of spatio-temporal development in a primary mountain Norway spruce stand in the Bohemian Forest, central Europe. Forest Ecology and Management, 330, 304–311.
Kansanen, K., Vauhkonen, J., Lähivaara, T., & Mehtätalo, L. (2016). Stand density estimators based on individual tree detection and stochastic geometry. Canadian Journal of Forest Research. https://doi.org/10.1139/cjfr.
Lavryk, V. І. (2010). Modeling and forecasting the state of the environment. Kyiv: Akademiya, 400 p. [In Ukrainian].
Mauer, O., & Palátová, E. (2010). Decline of Norway spruce in the Krkonoše Mts. Journal of Forest Science, 56, 361–372.
Shparyk, Y. S. (2014). Form diversity and health conditions of Norway spruce (Picea abies (L.) Karst.) in the main forest types of the Ukrainian Carpathians. Forestry & Agroforestmelioration, 125, 87–96. [In Ukrainian].
Shparyk, Y. S. (2017). Economic results of spruce forests' decline in the Ukrainian Carpathians. Scientific Works of the Ukrainian Forestry Academy of Sciences, 15, 129–139. [In Ukrainian].
Shparyk, Y. S. (2018). Ecological results of spruce forests' decline in the Ukrainian Carpathians. The main problems and tendencies of the further development of forestry in the Ukrainian Carpathians, 140–146. Ivano-Frankivsk: НАІР. [In Ukrainian].
Shparyk, Y. S. (2019). Causes and consequences of a mass decline of spruce forests in the Carpathians, forecast of their area dynamics and proposals for the maintenance of nature protection in them. Retrived from: http://ukrrimf.org.ua/wp-content/uploads/2019/02/vsyh-yalyny-PZF-Kyyiv-270219.pdf. [In Ukrainian].
UkrRIMF. (2017). To develop a forecast of health conditions and to propose measures on the use of spruce forests of Carpathians taking into account the ecological, economic and social approaches. Scientific report of manager Shparyk, Y. S., № DR 0115U001859. Ivano-Frankivsk: UkrRIMF, 150 p. [In Ukrainian].
Опубліковано
2019-04-25
Як цитувати
Shparyk, Y. S. (2019). Емпіричні підходи до прогнозування площі та запасу ялинових (Picea abies (L.) Karst.) лісів Українських Карпат. Науковий вісник НЛТУ України, 29(3), 18-22. https://doi.org/10.15421/40290303
Розділ
Лісове та садово-паркове господарство