Таблиці ходу росту модальних вільхових деревостанів Лівобережного Лісостепу України

  • S. M. Buhaiov Харківський національний аграрний університет ім. В. В. Докучаєва, м. Харків
  • V. P. Pasternak Харківський національний аграрний університет ім. В. В. Докучаєва, м. Харків; Український НДІ лісового господарства і агромеліорації ім. Г. М. Висоцького, м. Харків https://orcid.org/0000-0003-1346-1968
  • Yu. M. Bila Харківський національний аграрний університет ім. В. В. Докучаєва, м. Харків
Ключові слова: вільха чорна; таксаційні показники; моделі росту; динамічна бонітетна шкала; вегетативне походження.

Анотація

Проаналізовано літературні джерела з проблематики дослідження ходу росту насаджень вільхи чорної вегетативного походження в Україні та за її межами. Розглянуто передумови моделювання таксаційних показників вільхових деревостанів Лівобережного Лісостепу України. З метою виявлення закономірностей розподілу таксаційних показників вільхових деревостанів і визначення однорідності дослідних даних пробних площ і модельних дерев проведено їхній статистичний аналіз. Його результати підтверджують гіпотезу, що досліджувана база емпіричних даних достатньо повно описує насадження вільхи чорної і придатна для моделювання динаміки таксаційних показників. Побудовано моделі росту вільшанику регіону дослідження за висотою, діаметром, абсолютною повнотою та видовим числом. За результатами моделювання середньої висоти створено динамічну бонітетну шкалу, що відповідає одному типу росту. Керуючись отриманими моделями основних таксаційних показників, складено таблиці ходу росту модальних вільхових деревостанів вегетативного походження Лівобережного Лісостепу України для переважаючих класів бонітету. Порівняння отриманих нормативів з існуючими таблицями ходу росту вільхи чорної свідчить про наявність спільних закономірностей росту вільхових деревостанів. Водночас значуща різниця динаміки росту вільшанику окремих регіонів підтверджує необхідність складання регіональних таблиць ходу росту безпосередньо для Лівобережного Лісостепу України.

Біографії авторів

S. M. Buhaiov, Харківський національний аграрний університет ім. В. В. Докучаєва, м. Харків

канд. с.-г. наук, доцент, кафедра лісоуправління, лісоексплуатації та безпеки життєдіяльності

V. P. Pasternak, Харківський національний аграрний університет ім. В. В. Докучаєва, м. Харків; Український НДІ лісового господарства і агромеліорації ім. Г. М. Висоцького, м. Харків

д-р с.-г. наук, професор, пров. наук. співробітник, лабораторія моніторингу та класифікації лісів

Yu. M. Bila, Харківський національний аграрний університет ім. В. В. Докучаєва, м. Харків

канд. с.-г. наук, доцент, кафедра лісоуправління, лісоексплуатації та безпеки життєдіяльності

Посилання

Antanaytis, V. V. (1976). Regularities of Forest Taxation. Kaunas: Lit. Agr. Acad., 128 p. [In Russian].
Anuchin, N. P. (1982). Forest taxation. (5th ed.). Moscow: Forest Industry, 550 p. [In Russian].
Baginsky, V. F. (1985). Regularities of the structure and growth of the stands in the zone of intensive anthropogenic impact (on the example of the Byelorussian SSR). Abstract of Candidate Dissertation for Agricultural Sciences (06.03.02 – Forest Management and Forest Taxation). Kyiv, 35 p. [In Russian].
Brooks, D. J. (1987). Modelling forest dynamics. The global forest sector, an analytical perspective. NASA John Wiley and Sons. Chichester, 91–108.
Bugayov, S. M. (2012). Alder forest stands of the Slobozhansky district of the fresh temperate climate area. Scientific bulletin of NULES of Ukraine, 171(3), 107–113. [In Ukrainian].
Bugayov, S. M., & Pasternak, V. P. (2015). Growth models of coppice alder stands of the Left-bank forest-steppe of Ukraine. Scientific Bulletin of UNFU, 25(2), 36–42. [In Ukrainian].
Davydov, M. V. (1960). Black alder of the European part of the USSR. Kyiv: UASGN, 113 p. [In Ukrainian].
Davydov, M. V. (1978). Alder. Moscow: Forest Industry, 78 p. [In Russian].
Kashpor, S. M., & Strochinsky, A. A. (Eds). (2013). Forest Taxation Handbook. Kyiv: Publishing House "Vinnichenko", 496 p. [In Ukrainian].
Kiviste, A. K. (1988). Functions of forest growth. Tartu: Estonian Agr. Acad., 108 p. [In Russian].
Lakyda, P. I., Blishchik, V. I., & Blishchik, I. V. (2017). Primary production of the European alder forests of Ukrainian Polissya. Korsun-Shevchenkivskyi: FOP Gavryshenko V. M., 245 p. [In Ukrainian].
Munro, D. D. (1973). Forest growth models – a prognosis. Growth models for tree and stand simulation, (pp. 7–19). Stockholm.
Oborska, A. E. (2010). The modeling of middle height dynamic of modal alder forest stands in Western Polissya of Ukraine]. Scientific Bulletin of UNFU, 20(1), 63–67. [In Ukrainian].
Pasternak, V. P., & Storozhenko, V. I. (2010). Peculiarities of the growth of alder stands in the middle course of the Severski Donets. Scientific herald of the National University of Bioresources and Nature Management of Ukraine, 147, 246–251. [In Ukrainian].
Tsurik, Ye. I. (2008). Taxation of forest stands dynamic. Lviv: UNFU, 345 p. [In Ukrainian].
Zagreev, V. V. (1978). Geographical regularities of growth and productivity of forest stands. Moscow: Forest industry, 239 p. [In Russian].
Опубліковано
2019-04-25
Як цитувати
Buhaiov, S. M., Pasternak, V. P., & Bila, Y. M. (2019). Таблиці ходу росту модальних вільхових деревостанів Лівобережного Лісостепу України. Науковий вісник НЛТУ України, 29(3), 13-17. https://doi.org/10.15421/40290302
Розділ
Лісове та садово-паркове господарство