Удосконалення процесу доставки води під час гасіння лісових пожеж

Ключові слова: багатофункціональний мобільний аварійно-рятувальний комплекс; пожежно-рятувальний підрозділ; транспортний процес; керівник гасіння пожежі

Анотація

Проаналізовано сучасні способи доставки води до місць гасіння лісових пожеж, а також наведено їх основні переваги та недоліки. Встановлено, що найперспективнішим для України способом доставки води до місця гасіння лісових пожеж з урахуванням закордонного досвіду є залучення до транспортного процесу багатофункціональних мобільних аварійно-рятувальних комплексів зі знімними кузовами-контейнерами. З'ясовано, що організація доставки води способом її підвозу в разі залучення до цього процесу вказаного виду транспортних засобів потребує попереднього обґрунтування їх чисельності. Запропоновано удосконалений розрахунковий метод визначення чисельності багатофункціональних мобільних аварійно-рятувальних комплексів зі знімними кузовами-контейнерами під час організації процесу доставки води до місця гасіння лісових пожеж за рахунок врахування коефіцієнта об'ємних втрат води з цистерни, показника середнього часу, який затрачається водієм автомобіля-носія на виконання маневрів на пункті заправки, показника середнього часу, що затрачається водієм автомобіля-носія на виконання маневрів на пункті витрати і показника середнього часу, котрий затрачається на приведення пожежного насосу кузова-контейнера у робочий стан та приєднання його напірного патрубка до рукавної лінії на пункті витрати.

Біографія автора

R. I. Kovalenko, Національний університет цивільного захисту України, м. Харків

канд. техн. наук, ст. викладач, кафедра інженерної та аварійно-рятувальної техніки

Посилання

Analysis. (2017). Analysis of the array of fire fighting cards for the 12 months of 2017. Retrieved from: http://undicz.dsns.gov.ua/files/Статистика/2017/AD_12_2017.pdf. [In Ukrainian].
Avsec, R. (2014). 5 reasons to consider a modular fire truck. Fire Rescue. Retrieved from: https://www.firerescue1.com/fire-products/fire-apparatus/articles/1934433-5-reasons-to-consider-a-modular-fire-truck/
Chi, Y., Youmin, Z., & Zhixiang, L. (2015). A survey on technologies for automatic forest fire monitoring, detection, and fighting using unmanned aerial vehicles and remote sensing techniques. Canadian Journal of Forest Research, 45, 783792. Retrieved from: https://doi.org/10.1139/cjfr-2014-0347
Dermek, M. (2017). The parameters of the optimal method of water transport to forest fires. Procedia Engineering, 192, 96100. https://doi.org/10.1016/j.proeng.2017.06.017
Fisher, K. (2005). The vehicles of the fire department. Frenkish-Krumbakh: Edition XXL.
Ivannikov, V. P., & Klius, P. P. (1987). Directory of fire extinguishing. Moscow: Stroiizdat. [In Russian].
Kaulfuß, S., & Hofmann, F. (2011). Waldbrandbekämpfung. Retrieved from: https://www.waldwissen.net/ waldwirtschaft/schaden/brand/fva_waldbrand_wb7_1/fva_waldbrand_wb7_zf_wb_bekaempfung_ka_11_04_26.pdf
Murgatroyd, I. (2002). Technical Note by Ian R Murgatroyd of Forest Research. Forest and Moorland Fire Suppression. Retrieved from: https://www.forestry.gov.uk/pdf/FCTN3.pdf/$FILE/FCTN3.pdf
Renkas, A. G., & Sy'chevs'ky'j, M. I. (2019).The concept of creating a multipurpose fire and rescue car of container type. Retrieved from: http://ubgd.lviv.ua:8080/handle/123456789/831. [In Ukrainian].
Опубліковано
2019-03-28
Як цитувати
Kovalenko, R. I. (2019). Удосконалення процесу доставки води під час гасіння лісових пожеж. Науковий вісник НЛТУ України, 29(2), 127-130. https://doi.org/10.15421/40290226
Розділ
Технологія та устаткування