Експериментальні дослідження кінетики розчинення капсульованих азотних добрив

  • L. L. Gurets Сумський державний університет, м. Суми https://orcid.org/0000-0002-2318-4223
  • Yu. L. Tsapko Національний науковий центр "Інститут агрохімії та ґрунтознавства ім. О. Н. Соколовського", м. Харків
  • M. S. Malovany Національний університет "Львівська політехніка", м. Львів https://orcid.org/0000-0002-3868-1070
  • V. S. Vakal Сумський державний університет, м. Суми https://orcid.org/0000-0003-2208-7162
Ключові слова: карбамід; амоніачна селітра; капсулювання; суперфосфат амонізований; фосфат-глауконітовий концентрат; важкі метали

Анотація

Визначено зменшення техногенного навантаження на довкілля при зниженні швидкості розчинення азотних мінеральних добрив шляхом капсулювання їх фосфатами. Встановлено, що включення до складу фосфатовмісного покриття сорбентів і гуматів дає змогу змінювати характеристики органо-мінеральних добрив. Проведено експериментальні дослідження з кінетики розчинення азотних добрив, капсульованих оболонками на основі вітчизняних фосфоритових концентратів, визначено втрати поживних елементів з гранул і оцінено вплив складників фосфатовмісної оболонки на міграцію у ґрунт водорозчинних форм кадмію і свинцю. У ході лабораторних досліджень показано, що застосування оболонки на основі амонізованого суперфосфату та порошкоподібного фосфат-глауконітового концентрату Ново-Амвросіївського родовища призводить до істотного зниження швидкості розчинення азотного складника капсульованої гранули. Встановлено, що на зв'язування важких металів у нерозчинні комплекси позитивно впливають інтенсивність зволоження і властивості модифікованих добрив. Визначено, що зниження кислотності ґрунтових комплексів при введенні до складу фосфатовмісної оболонки гуматів лужних металів зменшує вміст водорозчинних форм важких металів у орному шарі і підвищує екологічну безпеку сільськогосподарського виробництва.

Біографії авторів

L. L. Gurets, Сумський державний університет, м. Суми

д-р техн. наук, доцент, кафедра прикладної екології

Yu. L. Tsapko, Національний науковий центр "Інститут агрохімії та ґрунтознавства ім. О. Н. Соколовського", м. Харків

д-р біол. наук, ст. наук. співробітник, завідувач лабораторії гідроморфних і кислих ґрунтів

M. S. Malovany, Національний університет "Львівська політехніка", м. Львів

д-р техн. наук, професор, завідувач кафедри екології та збалансованого природокористування

V. S. Vakal, Сумський державний університет, м. Суми

здобувач, наук. співробітник, Науково-дослідний інститут мінеральних добрив і пігментів наукової частини

Посилання

Guretc, L. L., Vakal, V. S., Tcapko, Iu. L., & Vakal, S. V. (2018). Evaluation of the environmental effect when using encapsulated nitrogen fertilizers. Ser. Rozrobka ekolohichno bezpechnykh tekhnolohii, protsesiv i ustatkuvannia. Ekolohichna bezpeka, 1(25), 61. [In Russian].
Lvovich, I. Ya., Preobrazhenskiy, A. P., Tolbatov V. A., et al. (2018). The scientific environment of modern man, (pp. 147–148). Odessa: Kuprienko SV. [In Russian].
Myslyva, T. M., Nadtochii, P. P., Herasymchuk, L. O., et al. (2011). Agricultural production in the private sector in conditions of increased anthropogenic environmental impact. Zhytomyr, 50 p. [In Ukrainian].
Nagursky, O. A. (2012). Patterns of the encapsulation of substances in the state of pseudoriginization and their diffuse release. Lviv: Lviv Polytechnic Publishing, 188 p. [In Ukrainian].
Ostroha, R. O., Yukhymenko, M. P., Vakal, V. S., & Mykhailovskyi, Ya. E. (2015). Capsulated organic-mineral fertilizers of prolonged action. The process of obtaining. Khimichna promyslovist Ukrainy, 1, 40–44. [In Ukrainian].
Pirogovskaya, G. V. (2000). Slow acting fertilizers. Minsk: Selhoznauka, 291 p. [In Russian].
Tymchuk, I. S., & Malevanyi, M. S. (2014). Fertilizer encapsulation – a way to reduce pollution and increase yields. Ustoichivoe razvitie, 20, 109–113. Varna. [In Russian].
Vakal, S. V., & Vakal, V. S. (2018). Alternative sources of phosphorus and potassium. Agroindustriia, 10, 38–48. [In Russian].
Опубліковано
2019-03-28
Як цитувати
Gurets, L. L., Tsapko, Y. L., Malovany, M. S., & Vakal, V. S. (2019). Експериментальні дослідження кінетики розчинення капсульованих азотних добрив. Науковий вісник НЛТУ України, 29(2), 94-98. https://doi.org/10.15421/40290219
Розділ
Екологія та довкілля