Методичні підходи до визначення розміру охоронної ділянки навколо гнізда лелеки чорного Ciconia Nigra (L.)

  • A. A. Bokotey Національний лісотехнічний університет України, м. Львів
Ключові слова: лелека чорний; гніздова територія; охоронні ділянки; охорона

Анотація

Наприкінці 2016 р. у законодавче поле України введено поняття охоронної ділянки навколо гнізд рідкісних видів птахів, зокрема занесеного до Червоної книги України (2009) лелеки чорного Ciconia nigra (L.). Радіус ділянки для усіх видів визначено за європейськими стандартами, однак для лелеки він збільшений удвічі, до радіуса 1000 м навколо гнізда впродовж усього року. У 2006-2018 рр. проведено дослідження чисельності, поширення, біотопних преференцій та гніздової біології виду на території Українського Полісся (Волинська, Рівненська, Житомирська, Київська, Чернігівська та Сумська області) та подальший моніторинг гніздової біології чорного лелеки на Західному Поліссі (Волинська та Рівненська області). Дослідженнями доведено, що радіус 1000 м навколо гнізда є надмірним і недоцільним. Першою хибою такого підходу є відсутність врахування сезонності під час створення охоронної ділянки, другою – надмірний радіус. Обґрунтовано оптимальні розміри охоронної ділянки навколо гнізда лелеки чорного. Доведено, що 54 % гнізд розташовані не далі ніж 200 м від краю лісу. Важливість для виду 500-метрової ділянки лісу навколо гнізда підтверджують і білоруські науковці. За їхніми даними, у 83,3 % випадків на цій території знаходиться присід чорного лелеки, який птахи використовують для оцінювання безпеки підльоту до гнізда. Враховуючи сезонність, рекомендовано створювати охоронні ділянки з двох частин – ділянки суворої охорони (радіусом не менше 100 м довкола гнізда) та ділянки сезонної охорони (радіусом не менше 500 м). Ділянка суворої охорони діє впродовж усього року і в ній заборонено будь-яку діяльність, навіть перебування людей. На ділянці сезонної охорони заборонено будь-яку діяльність з 15 березня по 30 липня. На лісових дорогах і просіках, що проходять через ділянку суворої охорони, рекомендуємо встановлювати попереджувальні аншлаги. Роботи здійснено в рамках проекту "Ciconia-Ukraina", який реалізується Західноукраїнським орнітологічним товариством та Державним природознавчим музеєм НАН України, за фінансової підтримки Фонду "Ciconia" (Ліхтенштейн).

Біографія автора

A. A. Bokotey, Національний лісотехнічний університет України, м. Львів

канд. біол. наук, ст. наук. співробітник, докторант, кафедра лісівництва

Посилання

Bokotey, A., Strus, Iu., & Dzubenko, N. (2017). Nesting habitats of Black Stork (Ciconia nigra L.) in Ukrainian forest zone (Polissia) revealed by an overlay analysis in GIS. Proceedings of the State Natural History Museum, 33, 75–80.
Dmitrenok, M., Dombrovski, V., & Pakul, P. (2012). A methods of estimating numbers and searching for Black Stork's nests: results of a study in Belarus. Ornithos, 1, 142–147.
Kalocsa, B., & Tamas, E. A. (2002). Data on the diet of Black Stork (Ciconia nigra) in Hungary as based on field investigations between 1996–2000. Aquila, 107–108, 241–247.
Kalocsa, B., & Tamas, E. A. (2006). Analysis of the nesting data of Black Storks Ciconia nigra in the Gemenc region of the Danube-Drava National Park (1992–2003). Biota, 7(1–2), 47–56.
Krasnaja kniga. (2004). Red Data Book of Belorussian Republic. Animals. Minsk: Belarusskaja jenciklopedija. [In Russian].
Lõhmus, A., & Sellis, U. (2003). Nest trees – a limiting factor for the Black Stork (Ciconia nigra) population in Estonia. Aves, 40(1–4), 84–91.
Marchowski, D. (2015). Ptaki Polski. Kompletna lista 450 stwierdzonych gatunkow. Warszawa.
On Additional. (2016). Order of the Ministry of Ecology and Natural Resources of Ukraine "On Additional Measures for the Conservation of Rare and Endangered Species of Animals and Plants" of December 29, No. 557. Retrieved from: http://old.menr.gov.ua/docs/ normakty/2016/nakaz_557_29122016.pdf. [In Ukrainian].
On Amendments. (2016). Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine "On Amendments to Resolutions of the Cabinet of Ministers of Ukraine No. 555 of July 27, 1995 and No. 724 of May 12, 2007", October 26, No. 756. Retrieved from: http://zakon2. wrada.gov.ua/laws/show/756-2016-%D0%BF. [In Ukrainian].
Pojer, F., & Vojtechovska, E. (2012). La Cigogne noire en République Tchèque: état de la population et conservation. Ornithos, 1, 36–37.
Red Data. (2009). Red Data Book of Ukraine. Animals. Kyiv: Globalkonsalting. Retrieved from: http://redbook-ua.org/files/ Red_book_animals_2009.zip. [In Ukrainian].
Ryslavy, T, & Putze, M. (2000). Zum Schwarzstorch (Ciconia nigra [L., 1758]) in Brandenburg. Naturschutz und Landschaftspflege in Brandenburg, 9(3), 88–96.
Sanitary rules. (2016). Sanitary rules in the forests of Ukraine (as amended by the Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine of October 26, 2016, No. 756). Retrieved from: http://zakon2.rada. gov.ua/laws/show/555-95-%D0%BF. [In Ukrainian].
Strazds, M. (2011). Conservation Ecology of the Black Stork in Latvia. PhD thesis. Riga.
Strus, Iu., Bokotey, A., & Dzubenko, N. (2017). Detection of forest loss on Black Stork breeding sites in the Rivne region (Polissia) by a GIS analysis. Proceedings of the State Natural History Museum, 33, 75–80.
Опубліковано
2019-03-28
Як цитувати
Bokotey, A. A. (2019). Методичні підходи до визначення розміру охоронної ділянки навколо гнізда лелеки чорного Ciconia Nigra (L.). Науковий вісник НЛТУ України, 29(2), 31-34. https://doi.org/10.15421/40290206
Розділ
Лісове та садово-паркове господарство