Спадщина українських учених-культурологів у контексті викладання навчальної дисципліни "Історія Української культури" у закладах вищої освіти

  • S. L. Shlemkevych Національний лісотехнічний університет України, м. Львів
Ключові слова: культура; історія; творчість; освіта; духовне надбання; наукові концепції; реформа

Анотація

Останні десятиліття позначилися значними досягненнями в дослідженні особливостей української культури. Українські культурологи опираються на традиції, закладені творчістю видатних вчених, концепції культури яких характеризуються вірою у майбутнє українського народу. Вітчизняні філософи, етнографи, історики минулих століть традиційно зверталися до проблем, пов'язаних із розумінням духовно-творчої сутності людини у взаємопов'язаності з Богом, Космосом, культурою як світом людини. Початок ХХ ст. став переломним етапом для формування історичної культурології в українській науці. Багато відомих науковців, серед яких були зокрема Михайло Грушевський, Володимир Охрімович, Федір Вовк, Степан Рудницький, Іван Огієнко, Микола Хвильовий, створили в Україні фундамент науки про культуру. Наприкінці ХХ ст. інтерес вчених до культурологічної проблематики набув значного прискорення. Певним чином це було зумовлено введенням у зміст підготовки фахівців із вищою технічною освітою в Україні таких нових дисциплін, як: "Українська та зарубіжна культура", "Культурологія". На жаль, протягом останніх років у закладах вищої освіти України значно скоротилася кількість годин, відведених на вивчення цих дисциплін, у деяких закладах вони повністю зникли з навчальних планів. В умовах реформування вищої школи України необхідно зберегти інтерес юнацтва до вивчення історії української культури. Певним чином цьому буде сприяти повернення до навчальних планів підготовки фахівців у закладах вищої освіти дисциплін "Історія української культури", "Культурологія". Необхідно докласти певних зусиль, щоб зберегти набутий досвід викладання гуманітарних дисциплін, зокрема культурологічного спрямування, осучаснити їх зміст та модернізувати методи навчання, утвердити таку систему засобів, форм і методів організації навчального процесу, яка б гарантувала необхідний рівень якості підготовки конкурентоспроможного спеціаліста.

Біографія автора

S. L. Shlemkevych, Національний лісотехнічний університет України, м. Львів

канд. філос. наук, доцент, кафедра соціології та культурології

Посилання

Popovych, M. (1998). Narys istorii kultury Ukrainy. Kyiv: "ArtEk", 728 p. [In Ukrainian].
Shlemkevych, M. (1949). Ukrainska synteza chy ukrainska hromadianska viina. (Ser. Zhyttia i mysli). Blomberh-Lippe, 63 p. [In Ukrainian].
Опубліковано
2019-02-28
Як цитувати
Shlemkevych, S. L. (2019). Спадщина українських учених-культурологів у контексті викладання навчальної дисципліни "Історія Української культури" у закладах вищої освіти. Науковий вісник НЛТУ України, 29(1), 136-138. https://doi.org/10.15421/40290128
Розділ
Освітянські проблеми вищої школи