Енергетична характеристика режимів сушіння букових пиломатеріалів

  • I. A. Sokolovskyi Національний лісотехнічний університет України, м. Львів
Ключові слова: режим сушіння; пиломатеріали; вологість деревини; тепловміст і вологовміст сушильного середовища; інтегральне значення ентальпія; апроксимація

Анотація

Розглянуто актуальний науково-прикладний аспект аналізу режимів за тепловим потенціалом сушильного середовища – тепловмістом вологого повітря. Наведено розрахункові формули для визначення тепловмісту і вологовмісту повітря, як агента сушіння. Обрано для дослідження низькотемпературні режими сушіння букових пиломатеріалів: за редакцією професора І. В. Кречетова, професора П. В. Соколова та європейської фірми Brunner-Hildebrand. Проаналізовано режими сушіння за величиною зміни ентальпії повітря для різних ступенів режимів сушіння та різних товщин букових пиломатеріалів (товщина від S1 = 19 мм до S1 = 70 мм). Наведено в підсумку таблиць інтегральне значення ентальпії для обраних режимів і товщин пиломатеріалів. Застосовано для апроксимації зміни ентальпії повітря залежно від вологості деревини рівняння параболи третього порядку. Наведено інтегральний вигляд формули зміни ентальпії повітря залежно від вологості деревини. Апроксимаційні залежності мають адекватне наближення до розрахункових, що видно з наведених у роботі графіків. Визначено, що для всіх наведених у роботі режимів сушіння інтегральне значення ентальпії зменшується із збільшенням товщини пиломатеріалів, що підтверджує той факт, що для сушіння більших товщин пиломатеріалів тепловий потенціал має бути нижчим, через менші витрати теплоти на процес сушіння. Визначено, що найбільших витрат теплової енергії потребує період зміни вологості від W = 40 % до W = 20 % через найбільший градієнт вологості по товщині матеріалу. Доведено, що відповідно до витрат теплової енергії на процес сушіння потрібно регулювати роботу агрегатів теплової енергії.

Біографія автора

I. A. Sokolovskyi, Національний лісотехнічний університет України, м. Львів

канд. техн. на­ук, до­цент, ка­фед­ра тех­но­ло­гій за­хис­ту нав­ко­лишньо­го се­ре­до­ви­ща і де­ре­ви­ни, без­пе­ки життєді­яль­нос­ті та со­ці­аль­них ко­му­ні­ка­цій

Посилання

Auflage, S. (1987). Brunner-Hildebrand. Die Schnitholztrocknung: Buchdruckwerkstatten, Hannover. Gm.bH, Vep. Leipzig, 322 p.
Bilei, P. V. (2005). Teoretychni osnovy teplovoi obroblennia i sushinnia derevyny. Kolomiya: Vik, 364 p. [In Ukrainian].
Bilei, P. V., & Pavliust, V. M. (2008). Sushinnia ta zakhyst derevyny. Lviv: Kolorove nebo, 312 p. [In Ukrainian].
Bilei, P. V., Petryshak, I. V., Sokolovskyi, I. A., & Soroka, L. Ya. (2013). Teplomasoobminni protsesy derevoobrobky. Lviv: ZUKTs, 376 p. [In Ukrainian].
Krechetov, I. V. (1972). Sushka drevesiny. Moscow: Lesn. prom-st, 440 p. [In Russian].
Krechetov, I. V. (1987). Sushka i zashhita drevesiny. Moscow: Lesn. prom-st, 432 p. [In Russian].
Ozarkov, I. M., Soroka, L. Ya., & Gryciuk, Yu. I. (1997). Fundamentals of aerodynamics and heat-mass exchange: manual. Kyiv: IZMN Publishing, 280 p.
Sokolov, P. V. (1968). Sushka drevesiny. Moscow: Lesn. prom-st, 360 p. [In Russian].
Опубліковано
2019-02-28
Як цитувати
Sokolovskyi, I. A. (2019). Енергетична характеристика режимів сушіння букових пиломатеріалів. Науковий вісник НЛТУ України, 29(1), 106-109. https://doi.org/10.15421/40290123
Розділ
Технологія та устаткування