Аналіз забруднення атмосферних опадів домішками на вулицях міста

Ключові слова: моніторинг опадів; хімічний склад; урбанізована територія; екологічна небезпека

Анотація

Проведено аналіз даних моніторингу атмосферних опадів. Виявлено утворення локальних осередків підвищеного забруднення атмосферного повітря, що зумовлює трансформацію хімічного складу опадів. Це супроводжується перерозподілом кількостей основних іонів та закисленням атмосферних опадів. З'ясовано, що атмосферні опади в межах активного впливу автотранспортних комплексів утворюють екологічно небезпечні модифікації, які переносять на підстилаючу поверхню придорожньої зони весь комплекс забруднень. Вміст домішок, порівняно із фоновою територією, зростає на 15–30 %. Встановлено кореляційні залежності між компонентами. На основі аналізу кількості переважаючих компонентів та їх кореляційних взаємозв'язків показано переважання континентального впливу з високою антропогенною складовою у формуванні складу опадів. Отримано кінетичні закономірності вимивання сульфатів і нітратів. Встановлено, що найбільш небезпечними, з погляду екологічної безпеки, є перші хвилини випадання дощів. Показано, що спостерігають помітне зменшення концентрації сульфатів і нітратів у воді дощових опадів зі збільшенням тривалості опадів. Запропоновано кількісну оцінку можливих проявів екологічної небезпеки, зумовленої атмосферними опадами.

Біографії авторів

H. M. Heretsun, Чернівецький факультет НТУ "Харківський політехнічний інститут", м. Чернівці

здобувач, ст. викладач, кафедра екології і права

Yu. H. Masikevich, Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці

д-р біол. наук, професор, кафедра гігієни та екології

R. A. Holyonko, Чернівецький факультет НТУ "Харківський політехнічний інститут", м. Чернівці

 ст. викладач, кафедра екології і права

Посилання

Baez, A. P., Belmont, R. D., García, R. M., Padilla, H. G., & Torres, MC. B. (2009). Trends in Chemical Composition of Wet Precipitation in Mexico City, Mexico: 1992–2007. The Open Atmospheric Science Journal, 3, 187–195.
Kajino, M., & Aikawa, M. (2015). A model validation study of the washout/rainout contribution of sulfate and nitrate in wet deposition compared with precipitation chemistry data in Japan. Atmospheric Environment, 117, 124–134.
Masikevych, А. Yu., Heretsun, Н. M., Masikevych, Yu. G., Kolotylo, M. P., & Yaremchuk, V. M. (2018). Atmospheric protection as a composition of environmental safety of the region. (Part 1). East European Scientific Journal, 12(40), 30–34.
Mirzaei, S., Hashemi, H., & Hoseini, M. (2018). Concentration and potential source identification of trace elements in wet atmospheric precipitation of Shiraz, Iran. Journal of Environmental Health Science and Engineering, 16, 229–237. https://doi.org/10.1007/s40201-018-0310-x
Park, S., Seo, B., Lee, G., Kahng, S., & Jang, Y. (2015). Chemical composition of water soluble inorganic species in precipitation at shihwa basin, Korea. Atmosphere, 6(12), 732–750.
Park, S.-M., Seo, B.-K., Lee, G., Kahng, S.-H., & Jang, Yu. W. (2015). Chemical Composition of Water Soluble Inorganic Species in Precipitation at Shihwa Basin, Korea. Atmosphere, 6, 732–750.
Rao, P. S. P., Tiwari, S., Matwale, J. L., et al. (2016). Sources of chemical species in rainwater during monsoon and non-monsoonal periods over two mega cities in India and dominant source region of secondary aerosols. Atmospheric Environment, 146, 90–99.
Wang, H., Shi, G., Tian, M., et al. (2018). Wet deposition and sources of inorganic nitrogen in the Three Gorges Reservoir Region, China. Environmental Pollution, 233, 520–528.
Xiao, H.-W., Xiao, H.-Y., Long, A.-M., Wang, Y.-L., & Liu, C.-Q. (2013). Chemical composition and source apportionment of rainwater at Guiyang, SW China. Journal of Atmospheric Chemistry, 70(3), 269–281.
Yang, F., Tan1, J., Shi, Z. B., et al. (2012). Five-year record of atmospheric precipitation chemistry in urban Beijing, China. Atmospheric Chemistry and Physics, 12, 2025–2035.
Опубліковано
2019-02-28
Як цитувати
Heretsun, H. M., Masikevich, Y. H., & Holyonko, R. A. (2019). Аналіз забруднення атмосферних опадів домішками на вулицях міста. Науковий вісник НЛТУ України, 29(1), 66-69. https://doi.org/10.15421/40290114
Розділ
Екологія та довкілля