Особливості росту та формування штучних насаджень тополі чорної (Populus Nigra L.)

  • N. Yu. Vysotska Український НДІ лісового господарства і агромеліорації ім. Г. М. Висоцького, м. Харків https://orcid.org/0000-0002-3033-2036
  • O. V. Kobets Український НДІ лісового господарства і агромеліорації ім. Г. М. Висоцького, м. Харків
Ключові слова: тополя чорна; математичні моделі; таблиці ходу росту; вік стиглості

Анотація

Для підвищення ефективності ведення лісового господарства в осокоревих (Populus nigra L.) лісах існує потреба розроблення нормативно-інформаційних матеріалів для оцінювання та прогнозування росту насаджень з урахуванням зональних особливостей і лісорослинних умов. Побудовано математичні моделі та складено таблиці ходу росту модальних штучних насаджень тополі чорної, які ростуть в умовах свіжого і вологого сугруду в Поліссі, Лісостепу та Степу України, способом комплексного аналізу повидільної бази даних ВО "Укрдержліспроект" та матеріалів пробних площ. Встановлено, що модальні штучні тополеві деревостани в умовах Сі Сростуть за ІІ-ІІІ класами бонітету, а їхній запас у 70-річному віці сягає 435, 450 та 500 м3·га-1 в умовах Степу, Лісостепу та Полісся відповідно. Модальні штучні насадження поступаються за запасом культурам тополі чорної вологого сугруду за даними чинних нормативів на 6–37 % та переважають відповідні показники свіжого сугруду на 1–54 %. Встановлено, що математичні співвідношення доволі точно характеризують хід росту штучних тополевих деревостанів свіжого та вологого сугрудів, а коефіцієнти детермінації рівнянь змінюються в межах 0,90–0,99. Визначено вік кількісної стиглості тополевих насаджень, який незалежно від природної зони в умовах свіжого та вологого сугруду становить 30–35 років.

Біографії авторів

N. Yu. Vysotska, Український НДІ лісового господарства і агромеліорації ім. Г. М. Висоцького, м. Харків

канд. с.-г. на­ук, ст. на­ук. спів­ро­біт­ник, пер­ший зас­туп­ник ди­рек­то­ра з на­уко­вих пи­тань

O. V. Kobets, Український НДІ лісового господарства і агромеліорації ім. Г. М. Висоцького, м. Харків

 канд. с.-г. на­ук, вче­ний сек­ре­тар

Посилання

Anuchin, N. P. (1982). Lesnaia taksatciia. Moscow: Lesnaia promyshlennost, 552 p. [In Russian].
Guoqing, W., Kun, C., Wenkang, H., et al. (1992). On yield table and its general research condition in China. Journal of Northeast Forestry University, 3(2), 70–77. https://doi.org/10.1007/BF02843040
Hrom, M. M. (2007). Lisova taksatsiia. (2nd ed.). Lviv, 409 p. [In Ukrainian].
Kashpor, S. M., & Strochynskyi, A. A. (2013). Lisotaksatsiinyi dovidnyk. Kyiv: Vinichenko, 496 p. [In Ukrainian].
Kozlovskii, V. B., & Pavlov, V. M. (1967). Khod rosta lesoobrazuiushhikh porod SSSR. Moscow: Lesn. prom-st, 327 p. [In Russian].
Lakyda, P. I., Lashchenko, A. H., & Lashchenko, M. M. (2006). Biolohichna produktyvnist dubovykh derevostaniv Podillia. Kyiv: NNTs IAE, 196 p. [In Ukrainian].
Lapach, S. N., Chubenko, A. V., & Babich, P. N. (2001). Statisticheskie metody v mediko-biologicheskikh issledovaniiakh s ispolzovaniem Excel. Kyiv: MORION, 408 p. [In Russian].
Lavrinenko, D. D., Redko, G. I., Lishenko, A. A., et al. (1966). Sozdanie topolevykh nasazhdenii. Moscow, 315 p. [In Russian].
Longchang, L., Wenkang, H., & Guoqing, W. (1991). Study on the method of constructing variable-density yield table. Journal of Northeast Forestry University, 2(2), 95–99. https://doi.org/10.1007/BF02874814
Myklush, S. I. (2006). Modeliuvannia rostu u vysotu rivnynnykh bukovykh derevostaniv. Forestry, Forest, Paper and Woodworking Industry, 31, 203–211. [In Ukrainian].
Redko, G. I. (1975). Biologiia i kultura topolei. Leningrad, 175 p. [In Russian].
Shvydenko, A. Z., Strochinskii, A. A., Savich, IU. N., & Kashpor, S. N. (Eds). (1987). Normativno-spravochnye materialy dlia taksatcii lesov Ukrainy i Moldavii. Kyiv: Urozhai, 560 p. [In Russian].
Strochinskii, A. A. (1992). Metodicheskoe i normativno-informatcionnoe obespechenie sistemy regulirovaniia produktivnosti lesnykh nasazhdenii na Ukraine. Abstract of Doctoral Dissertation for Agricultural Sciences (06.03.02 – Forest Management and Forest Taxation). Kyiv, 70 p. [In Russian].
Tkach, V. P., Rohovyi, V. I., & Pasternak, V. P. (2009). Modeliuvannia khodu rostu bukovykh derevostaniv Krymu. Forestry and Agroforestry, 115, 80–89. [In Ukrainian].
Vysotska, N. Yu. (2017). Suchasnyi stan i perspektyvy zberezhennia henetychnykh resursiv topoli v Ukraini. Proceedings of the Forestry Academy of Sciences of Ukrain, 15, 38–44. [In Ukrainian].
Vysotska, N. Yu., & Tkach, V. P. (2016). Derevostany topoli ta osyky v Ukraini. Forestry and Agroforestry, 128, 136–137. [In Ukrainian].
Zagreev, V. V. (1978). Geograficheskie zakonomernosti rosta i produktivnosti drevostoev. Moscow: Lesn. prom-st, 237 p. [In Russian].
Опубліковано
2019-02-28
Як цитувати
Vysotska, N. Y., & Kobets, O. V. (2019). Особливості росту та формування штучних насаджень тополі чорної (Populus Nigra L.). Науковий вісник НЛТУ України, 29(1), 20-23. https://doi.org/10.15421/40290103
Розділ
Лісове та садово-паркове господарство