Діелектричні показники дуба і липи в деревостанах свіжої грабової діброви Західного Поділля

  • Yu. S. Kalenyuk Кременецький лісотехнічний коледж, с. Білокриниця
  • V. K. Zaika Національний лісотехнічний університет України, м. Львів
Ключові слова: імпеданс; поляризаційна ємність; липа дрібнолиста; дуб звичайний; деревостан; процеси життєдіяльності

Анотація

Досліджено діелектричні показники дуба звичайного й липи дрібнолистої в деревостанах 41–100-річного віку свіжої грабової діброви Західного Поділля. Частка липи і дуба у складі цих деревостанів змінюється від поодиноких дерев до 10 одиниць. Встановлено, що у липи дрібнолистої середнє значення показників імпедансу на дослідних ділянках в середині вегетаційного періоду становить 5,0–9,4 кОм, а поляризаційної ємності – 1,58–3,86 нФ. У дуба звичайного вони, відповідно, змінювались в межах 5,5–9,7 кОм і 1,92–2,73 нФ. Високу інтенсивність процесів життєдіяльності у дуба встановлено в деревостанах, де він значно перевищує липу й інші деревні види за висотою за різної його частки у складі мішаних деревостанів. Істотне зниження процесів життєдіяльності дуба виявлено в чистих дубових і мішаних деревостанах, де дуб формує верхній ярус. Високий ступінь життєдіяльності у липи встановлено в деревостанах, де вона переважає дуба за часткою у їх складі та не відстає від нього в рості, а пригнічення життєвих процесів – за її перебування у другому ярусі деревного намету. Діелектричні показники дуба характеризуються вищою кореляційною залежністю від лісівничо-таксаційних показників, ніж липи. Імпеданс і поляризаційна ємність дуба проявляє переважно значну і помірну тісноту кореляційного зв'язку з лісівничо-таксаційними показниками деревостанів, а липа – слабку, що вказує на її пригнічення з боку дубового намету. Загалом наші дослідження показали, що інтенсивність перебігу процесів життєдіяльності у дуба не залежить від його частки у складі деревостанів, а визначається ступенем його перевищення за висотою над іншими деревними видами.

Біографії авторів

Yu. S. Kalenyuk, Кременецький лісотехнічний коледж, с. Білокриниця

викладач, кафедра лісівництва

V. K. Zaika, Національний лісотехнічний університет України, м. Львів

д-р біол. наук, професор, кафедра лісівництва

Посилання

Humeniuk, I. R., Zaika, V. K., & Bondarenko, V. D. (2012). Stan hraba zvychainoho v lisostanakh zapovidnyka "Medobory". Scientific reports of the National University of Bioresources and Natural Resources of Ukraine. Series: Arboriculture and Ornamental Horticulture, 171(1), 57–60. [In Ukrainian].
Humeniuk, I. R., Zaika, V. K., & Bondarenko, V. D. (2014). Dielektrychni pokaznyky hraba i duba v hrabovo-dubovykh derevostanakh Zakhidnoho Podillia. Prospects for the development of forestry and gardening: materials of the International Scientific and Practical Conference. Uman, 108–110. [In Ukrainian].
Kerimov, E. I., & Zaika, V. K. (2018). Dielektrychni pokaznyky derevnykh vydiv u derevostanakh za uchastiu modryny yevropeiskoi. Scientific Bulletin of UNFU, 28(8), 23–27. [In Ukrainian].
Kolovskii, R. A. (1980). Bioelektricheskie potentcialy drevesnykh rastenii. Novosibirsk: Izd-vo "Nuka", 176 p. [In Russian].
Krynytskyi, H. T. (1992). Pro metodyku vykorystannia elektrofiziolohichnykh pokaznykiv dlia vyznachennia zhyttiezdatnosti derevnykh roslyn. Proceedings of the Forestry Academy of Sciences of Ukraine, 23, 3–10. [In Ukrainian].
Krynytskyi, H. T. (1993). Morfofiziolohichni osnovy selektsii derevnykh porid. Abstract of Doctoral Dissertation for Biology Sciences (06.03.01 – Forest Crops and Phytomelioration), (03.00.12 – Plant physiology). Kyiv, 46 p. [In Ukrainian].
Krynytskyi, H. T., & Zaika, V. K. (1995). Vplyv osoblyvostei formuvannia molodykh pivsibsovykh nasadzhen sosny zvychainoi na bioelektrychnu aktyvnist derev. Scientific Bulletin of UkrSFU. Natural research on Roztocze, 4, 153–160. [In Ukrainian].
Mac Dougall, R., Maclean, D. A., & Thompson, R. G. (1988). The use of electrical capacitance to determine growth and vigor of spruce and fir trees and stands in New Brunswicch. Can. J. Forest Res, 17(5), 587–594.
Mac Dougall, R., Thompson, R. G., & Piene, H. (1987). Stem electrical capacitance and resistace measurements as relanend to total foliar biomass of balsam fir trees. Can. J. Forest Res, 17(9), 1070–1074.
Maltcev, G. A. (1987). Otcenka zhiznesposobnosti sosny elektrofiziologicheskim i vizualnym metodom. Materials of the 10th All-Union Scientific Conference of Students and Researchers of the Institute of Forestry and Mechanization of Forestry, (pp. 195–198), April 1, Pushkino. Moscow, 264 p. [In Russian].
Rybak, Yu. L., & Zaika, V. K. (2013). Zmina elektrofiziolohichnoi aktyvnosti u derev sosny zvychainoi, urazhenykh shiutte zvychainym. Scientific Bulletin of UNFU, 23(02), 90–96. [In Ukrainian].
Terek, O. I., & Patsula, O. I. (2011). Rist i rozvytok roslyn: navchalnyi posibnyk. Lviv: LNU imeni Ivana Franka, 328 p. [In Ukrainian].
Zaika, V. K., & Kaleniuk, Yu. S. (2018). Rist i formuvannia dubovykh derevostaniv za uchastiu lypy dribnolystoi v umovakh svizhoi hrabovoi dibrovy Zakhidnoho Podillia. Proceedings of the Forestry Academy of Sciences of Ukraine, 17, 37–45. [In Ukrainian].
Zaika, V. K., Krynytskyi, H. T., & Ivanytskyi, R. S. (2013). Pryrodne zalisennia ta lisivnycho-ekolohichni i morfofiziolohichni osoblyvosti formuvannia lisostaniv na pokynutykh silskohospodarskykh zemliakh Pivnichno-zakhidnoho Podillia. Proceedings of the Forestry Academy of Sciences of Ukraine, 11, 41–50. [In Ukrainian].
Zvarych, Yu. V. (2005). Vplyv prostorovoi struktury derevostaniv na zhyttievist derev sosny zvychainoi. Scientific fundamentals of productivity and biological sustainability of forest and urban ecosystems: materials of the 55th International Scientific and Technical Conference of Faculty Members, Researchers, Doctoral Students and Ph.D. Students of the National Academy of Sciences of Ukraine, (pp. 31–33), May 19–21. Lviv, 360 p. [In Ukrainian].
Опубліковано
2018-12-27
Як цитувати
Kalenyuk, Y. S., & Zaika, V. K. (2018). Діелектричні показники дуба і липи в деревостанах свіжої грабової діброви Західного Поділля. Науковий вісник НЛТУ України, 28(11), 33-37. https://doi.org/10.15421/40281106
Розділ
Лісове та садово-паркове господарство

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають