Тенденції та проблеми функціонування світового ринку комерційних послуг

  • A. V. Rybchuk Дрогобицький державний педагогічний університет ім. Івана Франка, м. Дрогобич
  • R. A. Zablotska Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, м. Київ
Ключові слова: світовий ринок; комерційні послуги; науково-технологічний прогрес; сервісна економіка; міжнародний туризм; інформаційно-комунікаційні послуги

Анотація

Досліджено сучасні тенденції та проблеми функціонування світового ринку комерційних послуг. Зазначено, що у світовому масштабі відбуваються такі глобальні, трансформаційні зміни в секторі сервісної діяльності, які перетворили сучасну економіку в "економіку послуг". Встановлено, по-перше, що соціально-економічні зміни у суспільстві, зростання доходів і потреб населення, прагнення до якіснішого рівня життя наприкінці ХХ ст. стали рушійною силою розвитку традиційних сервісів, привели до виникнення нових технологічно оснащених і складних послуг; по-друге, виявлено основні тенденції розвитку економік різних країн, які полягають у зростанні обсягів функціонування сфери послуг, збільшенні доходів від сервісної діяльності, посиленні конкуренції у цьому секторі, зростанні числа зайнятих, збільшенні частки імпорту та експорту послуг; по-третє, з'ясовано, що сфера послуг розвинених країнах домінує у формуванні ВВП, первинному накопиченні капіталів, трудових ресурсів, кінцевому споживанні домашніх господарств; по-четверте, оцінено негативний вплив стагнації економічних умов на світовому ринку послуг на зниження обсягів надання транспортних і туристичних послуг; по-п'яте, охарактеризовано закономірності та перспективні напрями розвитку телекомунікаційного, комп'ютерного та інформаційного секторів сервісної економіки.

Біографії авторів

A. V. Rybchuk, Дрогобицький державний педагогічний університет ім. Івана Франка, м. Дрогобич

д-р екон. наук, професор, кафедра економіки та менеджменту

R. A. Zablotska, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, м. Київ

д-р екон. наук, професор, кафедра світового господарства та міжнародних економічних відносин

Посилання

Butchenko, I. N. (2017). The world market of services: essence, features, branch structure. Economics and business: theory and practice, 1, 10–14.
Evdochenko, O. O. (2014). Decapitation of the international trade of goods by those servants. Hlobalni ta natsionalni problemy ekonomiky, 2, 79–84. [In Ukrainian].
Grytsyuk, M. Yu., & Hrytsiuk, Yu. I. (2018). Nature and Sustainable Development of Tourism in the Carpathian Region Ukraine. Scientific Bulletin of UNFU, 28(2), 99–110. https://doi.org/10.15421/40280219. [In Ukrainian].
Lyashko, I. I., & Eremenko, O. M. (2016). Trends of development and mechanisms of regulation of international trade services by globalization conditions. Visnyk DonDUU: Manager, 4(73), 47–54. [In Ukrainian].
Marks, Karl. (1956). Theory of additional value. (Part 1). Kyiv: Derzhavne vydavnytstvo politychnoi literatury URSR, 437 p. [In Ukrainian].
Matyushkina, I. A. (2017). Modern trends in the development of the service sector. Ekonomika. Sotsiolohiia. Pravo, 1(5), 24–29. [In Russian].
Pobochenko, L. M., & Fedorova, I. K. (2015). Globalization trends of the world market of services. Stratehiia rozvytku Ukrainy, 1, 113–118. [In Ukrainian].
Razomassova, E. A. (2011). Services: theory, condition and development. Novosibirsk: Central University of Consumer Cooperatives, 136 p.
Trade. (2017). World Trade Statistical Review, 177 p.
Vovchanska, O. M. (2014). Specificity of the function and development of the site of the Sink Rink in the structures of the economically sound economy. (Part 3). Naukovyi visnyk Khersonskoho derzhavnoho universytetu, 9(1), 27–33. [In Ukrainian].
Working. (2017). IMF Working Paper. World Trade in Services: Evidence from A New Dataset, 43 p.
Zaitsev, V. E. (2011). Trends and peculiarities of the development of the post-crisis world market of services in the conditions of globalization. Visnyk Akademii mytnoi sluzhby Ukrainy: Economy, 2, 54–65. [In Ukrainian].
Опубліковано
2018-10-25
Як цитувати
Rybchuk, A. V., & Zablotska, R. A. (2018). Тенденції та проблеми функціонування світового ринку комерційних послуг. Науковий вісник НЛТУ України, 28(9), 86-89. https://doi.org/10.15421/40280917