Фінансове регулювання розвитку територіальних утворень: методи та інструменти

  • O. M. Popivnjak Дрогобицький державний педагогічний університет ім. Івана Франка, м. Дрогобич
  • O. A. Kovenska Дрогобицький державний педагогічний університет ім. Івана Франка, м. Дрогобич
Ключові слова: самофінансування; бюджетування; бюджетне фінансування; фінансові інструменти; регіональний розвиток; децентралізація влади

Анотація

Досліджено проблему фінансового забезпечення соціального, економічного та екологічного розвитку територіальних громад України в умовах децентралізації влади; запропоновано нові підходи до визначення взаємовідносин державного бюджету з місцевими бюджетами; визначено джерела фінансових ресурсів території та проаналізовано можливості їх залучення; здійснено огляд наукових підходів українських вчених-економістів щодо класифікації джерел фінансового забезпечення територіальних громад; доведено що вирішальна роль у забезпеченні розвитку територіальних утворень належить державі та її соціально-економічній політиці щодо збалансованого розвитку економічно відсталих та слаборозвинених територій. Досліджено сучасний інструментарій фінансового регулювання розвитку територіальних утворень в умовах децентралізації; проведено класифікацію інструментів фінансового забезпечення розвитку територій на бюджетні та позабюджетні; обґрунтовано необхідність залучення додаткових джерел фінансових ресурсів у територіальні утворення; розроблено механізми залучення потенціалу фінансово-кредитних установ території, фондового та страхового ринків для фінансування програм регіонального розвитку; розроблено механізм залучення інвестиційних ресурсів для фінансування програм регіонального розвитку; запропоновано ефективні методи формування, розподілу і перерозподілу фінансової бази регіону; систематизовано кількісні та якісні параметри фінансового забезпечення збалансованого розвитку.

Біографії авторів

O. M. Popivnjak, Дрогобицький державний педагогічний університет ім. Івана Франка, м. Дрогобич

канд. екон. наук, доцент, кафедра економіки та менеджменту

O. A. Kovenska, Дрогобицький державний педагогічний університет ім. Івана Франка, м. Дрогобич

канд. екон. наук, доцент, кафедра економіки та менеджменту

Посилання

Kaminska, I. M. (2009). Financial capacity of the regions of Ukraine in the context of European integration processes. Economic sciences. Series: Economic Theory and Economic History. Collection of scientific works of LNTU, 6(23). Part 1. Lutsk.
Liubich, O. O. (2004). Teoretychni osnovy pryiniattia finansovykh rishen na makrorivni. Kyiv: NDFI, 348 p. [In Ukrainian].
Lovochkin, S. V. (2004). Finansovyi mekhanizm makroekonomichnoho rehuliuvannia. Finance of Ukraine, 3, 19–26. [In Ukrainian].
Oparin, V. M. (2005). Finansy. (Zahalna teoriia). (2nd ed.). Kyiv: KNEU, 240 p. [In Ukrainian].
Oparin, V. M. (2006). Finansova systema Ukrainy (teoretyko-metodolohichni aspekty) . Doctoral Dissertation for Economic Sciences (08.04.01 – Finance, money circulation and credit). Kyiv, 386 p. [In Ukrainian].
Rusin, V. M. (2015). Vdoskonalennia mizhbiudzhetnykh vidnosyn v Ukraini. Upravlinnia finansamy derzhavy, rehionu, pidpryiemstva ta domohospodarstva: pohliady naukovtsiv i praktykiv: zbirnyk tez dopovidei Pershoi Internet-konferentsii. Ternopil. [In Ukrainian].
Rymar, M. V., Popivniak, O. M., & Fylypiv, R. S. (2014). Finansovi mekhanizmy zabezpechennia rozvytku depresyvnykh terytorii: teoriia i metody. Lviv: Panorama, 260 p. [In Ukrainian].
Vakhovych, I. M., & Kaminska, I. M. (2009). Finansova spromozhnist rehionu: diahnostyka ta mekhanizmy zabezpechennia. Lutsk: Nadstyria, 400 p. [In Ukrainian].
Опубліковано
2018-10-25
Як цитувати
Popivnjak, O. M., & Kovenska, O. A. (2018). Фінансове регулювання розвитку територіальних утворень: методи та інструменти. Науковий вісник НЛТУ України, 28(9), 81-85. https://doi.org/10.15421/40280916