Перспективи розвитку IT-кластерів в Україні на основі венчурного інвестування

Ключові слова: інформаційні технології; IT-кластер; IT-сектор; венчурне інвестування; інноваційна екосистема країни

Анотація

Розглянуто та проаналізовано основні засади розвитку IT-кластерів як складової частини національної інноваційної екосистеми країни. Розроблено проблемно-цільову модель концептуалізації організаційно-економічних пріоритетів державного регулювання IT-кластерів у національній економіці, яка гармонізує суспільні та економічні інтереси учасників кластерного об'єднання та спрямована на формування державної кластерної політики на основі підвищення конкурентоспроможності IT-сектору. Обґрунтовано практичні рекомендації щодо удосконалення державної політики розвитку IT-кластерів в Україні на основі венчурного інвестування. Удосконалено концептуальні основи дослідження розвитку інноваційних кластерів, а саме: наукових положень створення інноваційних кластерів як локалізованих економічних платформ у національній інноваційній системі, домінантних характеристик кластерної інтеграції, макроекономічних та мікроекономічних синергетичних ефектів та чинників процесу кластеризації. Встановлено, що незважаючи на позитивну динаміку венчурного інвестування в IT-сектор протягом останніх років, на жаль, воно й досі перебуває в процесі становлення. Оцінено інтенсивність впливу венчурного капіталу на становлення й розвиток IT-сектору в Україні. Досліджено основні фактори, котрі погіршують можливості розвитку цього виду інвестування в Україні. Проаналізовано структурні та регіональні особливості розвитку IT-кластерів. На основі проведеного аналізу виявлено, що розвиток IT-кластерів на основі венчурного інвестування є перспективним і сучасним напрямом інвестування українських підприємств.

Біографії авторів

N. Ya. Nalyvaiko, Національний лісотехнічний університет України, м. Львів

канд. екон. наук, доцент, кафедра економіки підприємства

O. H. Kolomiets, Національний лісотехнічний університет України, м. Львів

канд. екон. наук, інженер, кафедра економіки підприємства

Посилання

Amosha, O. I., Salomatina, L. M., & Perederii, S. L. (2011). Analiz prychyn nyzkoi innovatsiinoi aktyvnosti vysokotekhnolohichnykh pidpryiemstv Ukrainy. Ekonomika promyslovosti, 4, 165–179. [In Ukrainian].
Andrushkiv, B. M. (2013). Vplyv ekonomichnoho potentsialu rehionu na rozvytok klasternykh obiednan pidpryiemstv. Ekonomichnyi prostir, 79, 46–54. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecpros_2013_79_7. [In Ukrainian].
Asotsiatsiia. (2018). Ukrainska Asotsiatsiia Investytsiinoho Biznesu UAIB: Kvartalni ta richni ohliady rynku ISI v Ukraini. Retrieved from: http://www.uaib.com.ua/analituaib/publ_ici_quart.html. [In Ukrainian].
Biuleten. (2013). Ofitsiinyi sait Natsionalnoho Informatsiinoho Tsentru zi Spivrobitnytstva z YeS u sferi nauky i tekhnolohii. "IKT u ramkovii prohrami "Horyzont 2020". Biuleten № 1, Liutyi. Retrieved from: http://www.fp7-ncp.kiev.ua/index.php/uk/. [In Ukrainian].
Heitsia, V. M. (Ed.), et al. (2010). Novyi kurs: reformy v Ukraini 2010–2015. Natsionalna dopovid. Retrieved from: http://www.nbuv.gov.ua/books/2010/10nandop/index.html. [In Ukrainian].
Hoshchynska, D. Ya. (2016). Formuvannia komunikatsiinoi stratehii v umovakh klasternoi vzaiemodii pidpryiemstv. Stalyi rozvytok ekonomiky, 1(30), 110–115. [In Ukrainian].
Hrytsiuk, Yu. I., & Andrushchakevych, O. T. (2018). Means for determining software quality by metric analysis methods. Scientific Bulletin of UNFU, 28(6), 159–171. https://doi.org/10.15421/40280631. [In Ukrainian].
Kuzmin, O. Ye. (Ed.), Kniaz, S. V., Tuvakova, N. V., & Kuznietsova, A. Ya. (2003). Investytsiina ta innovatsiina diialnist: monohrafiia. Lviv: LBI NBU, 233 p. [In Ukrainian].
Pylypenko, A. A. (2008). Stratehichna intehratsiia pidpryiemstv: mekhanizm upravlinnia ta modeliuvannia rozvytku: monohrafiia. Kharkiv: VD "Inzhek", 408 p. [In Ukrainian].
Statistical. (2018). Ofitsiinyi sait European Statistical Office. Retrieved from: http://ec.europa.eu/eurostat. [In Ukrainian].
Stratehiia. (2013). Stratehiia rozvytku informatsiinoho suspilstva v Ukraini: Rozporiadzhennia Kabinetu Ministriv Ukrainy № 386-r vid 15 travnia 2013 r. Retrieved from: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/ 386-2013-%D1%80. [In Ukrainian].
Voinarenko, M. P. (Ed.) (2014). Klastery v ekonomitsi Ukrainy: monohrafiia. Khmelnytskyi: KhNU, FOP Melnyk A. A., 1085 p. [In Ukrainian].
Zakon Ukrainy. (2015). Pro osnovni zasady rozvytku informatsiinoho suspilstva v Ukraini na 2007–2015 roky. Retrieved from: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/537-16. [In Ukrainian].
Опубліковано
2018-10-25
Як цитувати
Nalyvaiko, N. Y., & Kolomiets, O. H. (2018). Перспективи розвитку IT-кластерів в Україні на основі венчурного інвестування. Науковий вісник НЛТУ України, 28(9), 68-72. https://doi.org/10.15421/40280914