Актуальні проблеми організації обліку необоротних активів екологічного спрямування лісогосподарського підприємства

  • S. I. Lebedevich Національний лісотехнічний університет України, м. Львів
  • V. O. Tsitsiala Національний лісотехнічний університет України, м. Львів
Ключові слова: необоротні активи; екологічне призначення; переоцінка; лісогосподарське підприємство; екоменеджмент; план рахунків

Анотація

У сучасних умовах виникає необхідність перегляду та уточнення принципів формування необоротних активів підприємства. Ресурси підприємства трансформуються в активи (відповідно – відображаються в балансі), лише після дотримання умов визнання, зокрема оцінки та ідентифікації, можна очікувати від них економічної вигоди (прибутку), це свідчить про актуальність і важливість цієї теми. Перше, на що потрібно звернути увагу, це організація первинного і зведеного обліку основних засобів екологічного призначення. Операцією, яка потребує окремих форм документів для її відображення в бухгалтерському обліку, є переоцінка основних засобів екологічного призначення, проблемним питанням обліку необоротних активів і ОЗ екологічного призначення є облік екологічних витрат на їх поліпшення. Практична проблема, пов'язана з оцінкою необоротних активів, часто виникає під час проведення їх інвентаризації та виявлення таких, що не відображені на балансі підприємства. Розглянуто актуальні проблеми організації обліку необоротних активів екологічного спрямування лісогосподарського підприємства. Для цілей переоцінки потрібно поділити групи основних засобів екологічного призначення (враховуючи специфіку діяльності) на певні підгрупи, щоб зробити їх однорідними. Для покращення організації обліку запропоновано деталізований план рахунків необоротних активів екологічного призначення, з урахуванням діяльності лісового підприємства. Розроблено прикладні пропозиції вирішення проблем організації обліку необоротних активів екологічного спрямування лісогосподарського підприємства, які допоможуть підприємству чітко організувати облік необоротних активів, спрямованих на екологічну політику лісогосподарства. Основою управління є інформація про екологічні витрати, отримана шляхом дослідження необоротних активів екологічного призначення діяльності підприємства, побудови механізму раціональної організації та методики обліку необоротних активів.

Біографії авторів

S. I. Lebedevich, Національний лісотехнічний університет України, м. Львів

д-р екон. на­ук, про­фе­сор, ка­фед­ра об­лі­ку і ауди­ту

V. O. Tsitsiala, Національний лісотехнічний університет України, м. Львів

ма­гіс­трант, ка­фед­ра об­лі­ку і ауди­ту

Посилання

Lebedevych, S. I., Klym, N. M., & Khomyk, Kh. R. (2014). Oblikovo-audytorske zabezpechennia lisohospodarskykh pidpryiemstv dlia staloho rozvytku Ukrainy. Lviv: Liha-Pres, 268 p. [In Ukrainian].
Mochernyy, S. V. (Ed.), et al. (2010). Ekonomichna entsyklopediya. (Vol. 1). Kyiv: Akademiya, 864 p. [In Ukrainian].
Natsionalnyy standart. (2007). Otsinka maynovykh prav intelektualnoyi vlasnosti. Postanova Kabinetu Ministriv Ukrayiny vid 3 zhovtnya 2007 r., № 1185. Oblik i finansy APK, 8–10. [In Ukrainian].
Nematerialni aktyvy. (2005). Polozhennya (standart) bukhhalterskoho obliku 8. Bukhhalteriya, 29(652), 48–51. [In Ukrainian].
Osnovni zasoby. (2006). Polozhennya (standart) bukhhaltersʹkoho obliku 7. Zatverdzheno nakazom MFU vid 27.04.2000 r. № 92 z zminamy i dopovnennyamy vid 11.12.2006 r., № 1176. [In Ukrainian].
Опубліковано
2018-10-25
Як цитувати
Lebedevich, S. I., & Tsitsiala, V. O. (2018). Актуальні проблеми організації обліку необоротних активів екологічного спрямування лісогосподарського підприємства. Науковий вісник НЛТУ України, 28(9), 65-67. https://doi.org/10.15421/40280913