Особливості організації обліку розрахунків з бізнес-партнерами щодо екологічної діяльності лісогосподарського підприємства

  • S. I. Lebedevych Національний лісотехнічний університет України, м. Львів
  • О. А. Vykhopen Національний лісотехнічний університет України, м. Львів
Ключові слова: лісові ресурси; система управління; постачальники і підрядники; екоменеджмент; план рахунків

Анотація

Необхідною умовою екологічно сталого, екозбалансованого функціонування підприємств лісового комплексу є відповідність між взаємозв'язаними його структурними елементами – раціональне використання та відтворення лісових ресурсів. Це завдання має вирішувати лісогосподарський менеджмент. У сучасному менеджменті щоразу чіткіше проявляється значення системних знань про значення лісових ресурсів, що дають змогу не тільки своєчасно і якісно управляти поточним лісокористуванням, але й прогнозувати розвиток подій у лісоресурсній сфері, зокрема в соціально-екологічному аспекті. Управління лісоекологічною діяльністю доцільно проводити з використанням системного підходу, оскільки дослідження взаємодії лісогосподарювання, навколишнього середовища та населення визначає умови, які могли б сприяти сталому лісокористуванню. Облік розрахунків із постачальниками та підрядниками є найважливішою ділянкою бухгалтерської роботи, оскільки на цьому етапі формується основна частина доходів та грошових надходжень підприємств. Поглиблення сутнісно-змістовної основи екологізації управління з позиції функціонального, системного, ситуаційного та процесного підходів є необхідною умовою подальшого розвитку економічних механізмів та методів екологічного менеджменту в контексті принципів сталого багатоцільового лісокористування та екосистемного управління лісами. Розглянуто особливості організації обліку розрахунків з партнерами по бізнесу щодо екологічної діяльності лісогосподарського підприємства. Оцінено потенціал існуючих розробок щодо організації обліку розрахунків із партнерами по бізнесу підприємств. Розроблено прикладні пропозиції щодо розрахунків лісогосподарського підприємства з партнерами по екологічній діяльності. Запропоновано організацію обліку розрахунків лісогосподарського підприємства щодо його екологічної діяльності з постачальниками, підрядниками, замовниками.

Біографії авторів

S. I. Lebedevych, Національний лісотехнічний університет України, м. Львів

д-р екон. наук, професор, кафедра обліку і аудиту

О. А. Vykhopen, Національний лісотехнічний університет України, м. Львів

магістрант, кафедра обліку і аудиту

Посилання

Andrusiak, N. S. (2013). Ekolohichnyi menedzhment i audit. Chernivtsi: RODOVID, 195 p. [In Ukrainian].
Baran, S. V. (2004). Stvorennia systemy pidtrymky pryiniattia rishen na osnovi ekonomiko-matematychnoyi modeli vyboru postachalnykiv resursiv dlia hirnyco-vydobuvnyh pidpryiemstv. (Vol. 4). Ekonomika: problem teorii ta praktyky, 193(4), 1307–1316. [In Ukrainian].
Butynets, F. F., & Kotsupatryi, M. M. (2003). Bukhhalterskyi oblik u silskomu hospodarstvi. Zhytomyr: PP "Ruta", 512 p. [In Ukrainian].
Hachaturov, A. E., Huseva, T. V., Kretov, I. I., & Panin, T. S. (2000). Ekolohichnyi marketynh. Marketynh v Rosii i za mezhamy, 4.
Hornhret, Ch. T., & Foster, Dzh. (2000). Bukhhalterskyi oblik: upravlinskyi aspect. Kyiv: Vychtcha shkola, 416 p. [In Ukrainian].
Iarova, I. Ie. (2018). Orhanizatsiyno-ekonomichni zasady ekolohizatsii upravlinnia lisovym hospodarstvom. Retrieved from: https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream/123456789/8856/1/14.pdf. [In Ukrainian].
Ohiychuk, M. F. (2001). Bukhhalterskyi oblik na silskohospodarskyh pidpryiemstvah. Kyiv: Ahrarna osvita, 605 p. [In Ukrainian].
Pohribna, O. P., & Matvieieva-Aleksieieva, V. V. (2013). Udoskonalennia obliku rozrahunkiv z postacchalnykamy zapasiv na ahropromyslovyh pidpryiemstvah. Retrieved from: http://www.znptdau_2013_1_3_27.pdf. [In Ukrainian].
Shylova, T. S., & Moskalyk, A. V. (2018). Problemy obliku rozrahunkiv z postachalnykamy ta pidriadnykamy. Problemy formuvannia novoi ekonomiky XXI stolittia: Materialy IV Mizhnarodna naukovo-praktychna konferentsia, (pp. 23–28). Retrieved from: http://www.confcontact.com/20111222/8_shilova.php. [In Ukrainian].
Tkachenko, N. M. (2008). Bukhhalterskyi finansovyi oblik, opodatkuvannia i zvitnist. (3rd ed.). Kyiv: Alerta, 926 p. [In Ukrainian].
Опубліковано
2018-10-25
Як цитувати
Lebedevych, S. I., & VykhopenО. А. (2018). Особливості організації обліку розрахунків з бізнес-партнерами щодо екологічної діяльності лісогосподарського підприємства. Науковий вісник НЛТУ України, 28(9), 54-56. https://doi.org/10.15421/40280910