Інформаційно-методичне забезпечення управління персоналом

  • N. J. Minchak Дрогобицький державний педагогічний університет ім. Івана Франка
  • G. V. Ozhubko Дрогобицький державний педагогічний університет ім. Івана Франка, м. Дрогобич
Ключові слова: інформація; професійне навчання; система; ефективність; технологія; оперативна інформація; кадри; алгоритм

Анотація

Досліджено особливості застосування інформаційно-методичного забезпечення процесу управління персоналом підприємства. Обґрунтовано вплив інформаційного забезпечення на ефективність професійного навчання персоналу. З'ясовано, що під інформацією розуміють сукупність даних, що зменшують рівень невизначеності знання про конкретний суб'єкт. Визначено, що інформація з розвитку персоналу повинна відповідати таким вимогам: повнота й точність, своєчасність та оперативність, корисність, об'єктивність, доступність, стислість, оброблення та зберігання. Розглянуто наукові підходи щодо інформаційної системи професійного навчання персоналу в контексті широкого застосування ЕОМ, сучасних інформаційних технологій, економіко-математичних методів та методів моделювання. Проаналізовано наукові дослідження і публікації щодо ефективності застосування інформаційних технологій в управлінні персоналом підприємства. Визначено, що основу інформаційної системи персоналу на підприємстві становить єдиний масив, що містить інформацію про кожного працівника. Запропоновано способи запровадження автоматизованого вирішення управлінських завдань. Досліджено технологію вирішення управлінських завдань за допомогою автоматизованих систем. Обґрунтовано, що інформаційне забезпечення (ІЗ) є з'єднувальним ланцюгом між функціональними можливостями системи управління і їх програмною реалізацією. Виокремлено окремі аспекти інформаційного, методичного і алгоритмічного забезпечення процесу управління кадрами.

Біографії авторів

N. J. Minchak, Дрогобицький державний педагогічний університет ім. Івана Франка

канд. екон. наук, ст. викладач, кафедра економіки та менеджменту

G. V. Ozhubko, Дрогобицький державний педагогічний університет ім. Івана Франка, м. Дрогобич

канд. психол. наук, доцент, кафедра економіки та менеджменту

Посилання

Larin, M. V. (1997). Dokumentatcionnoe obespechenie i informatcionnyi menedzhment. Upravlenie personalom, 11, 43–47. [In Russian].
Martiusheva, L. S., & Kalyshenko, V. O. (2002). Innovatsiinyi potentsial pidpryiemstva yak obiekt ekonomichnoho doslidzhennia. Finansy Ukrainy, 10, 61–66. [In Ukrainian].
Hrytsiuk, Yu. I., & Zhabych, M. R. (2018). Risk Management of Implementation of Program Projects. Scientific Bulletin of UNFU, 28(1), 150–162. https://doi.org/10.15421/40280130
Potemkin, D. N. (1990). Otcenka i analiz ekonomicheskoi effektivnosti proizvodstva v usloviiakh ego intensifikatcii (na primere shinnoi promyshlennosti SSSR). Candidate Dissertation for Economic Sciences (08.00.05 – Development of productive forces and regional economy). Dnipropetrovsk, 491 p. [In Russian].
Pugachev, V. P. (1998). Rukovodstvo personalom organizatcii. Moscow: Aspekt-Press, 279 p. [In Russian].
Опубліковано
2018-10-25
Як цитувати
Minchak, N. J., & Ozhubko, G. V. (2018). Інформаційно-методичне забезпечення управління персоналом. Науковий вісник НЛТУ України, 28(9), 40-43. https://doi.org/10.15421/40280907