Архітектурне рішення для побудови інтелектуальних інтерфейсів користувача

  • Ye. V. Levus Національний університет "Львівська політехніка", м. Львів
  • Yu. O. Huchok Національний університет "Львівська політехніка", м. Львів
  • O. O. Nytrebych Національний університет "Львівська політехніка", м. Львів
Ключові слова: програмне забезпечення; класичний і адаптивний інтерфейси користувача; баєсова мережа; REST API сервіс

Анотація

Розглянуто проблему побудови інтелектуальних інтерфейсів користувача (IUI). Хоча дослідження в галузі IUI проводять із часів перших розробок штучного інтелекту, на сучасному етапі розвитку інженерії програмного забезпечення існує небагато успішних рішень. Проаналізовано найвідоміші приклади реалізації IUI – проекти компанії Microsoft: The Office Assistant та Lumiere Project. Узагальнено недоліки цих реалізацій. Актуальним є розроблення концепції програмного забезпечення на підстаі підходу "мінімальної взаємодії", який охоплює використання інтелектуальних інтерфейсів. Важливою проблемою IUI, яка насамперед потребує вимагає вирішення, є порушення встановлених Usability-принципів для систем із класичним інтерфейсом. Допоміжним методом "пом'якшення" наслідків від порушення принципів до побудови інтерфейсів є чітке розділення адаптивного інтерфейсу і класичного. Як рішення запропоновано використовувати штучний інтелект у вигляді віддалених баєсових мереж; хмарних технологій для використання баєсових мереж у локальному ПЗ наживо та поповнення мережі знаннями, отриманих від окремих локальних користувачів; спілкування між мережею та локальним ПЗ за допомогою API. Метою розробленого програмного продукту є створення гнучкої та спрощеної системи високого рівня для імплементації аспектів IUI в ПЗ інших розробників. Цю мету реалізовано у вигляді REST API сервісу, який знаходиться на віддаленому сервері та призначений для побудови баєсових мереж. Перспективою розвитку представленого методу є врахування інших особливостей користувачів уже на рівні більш глибокого штучного інтелекту і передбачення можливих дій з погляду не тільки статистики, але й логіки.

Біографії авторів

Ye. V. Levus, Національний університет "Львівська політехніка", м. Львів

канд. техн. наук, доцент, кафедра програмного забезпечення

Yu. O. Huchok, Національний університет "Львівська політехніка", м. Львів

магістрант, кафедра програмного забезпечення

O. O. Nytrebych, Національний університет "Львівська політехніка", м. Львів

канд. техн. наук, ст. викладач, кафедра програмного забезпечення

Посилання

Benyon, D. R. (1993). Accommodating Individual Differences through an Adaptive User Interface. In M. Schneider-Hufschmidt, T. Kühme, & U. Malinowski (Eds). Adaptive User Interfaces – Results and Prospects. Elsevier Science Publications, North-Holland, Amsterdam.
Bernardo, J., & Smith, A. (1994). Bayesian Theory, John Wiley and Sons.
Birnbaum, L., Horvitz, E., Kurlander, D., Lieberman, H., Marks, J., & Roth, S.. (1997). Compelling Intelligent User Interfaces – How Much AI? ACJf, Orlando Florida USA.
Cook, R. & Kay, J. (1994). The justified user model: a viewable, explained user model. In Proceedings of the fourth international conference on user modeling, 145–150.
Höök, K. (2017). Steps to take before Intelligent User Interfaces become real. SICS, Kista, Sweden.
Horvitz, E. (1997). Agents With Beliefs: Reflections on Bayesian Methods for User Modeling. Invited talk at Sixth International Conference on User Modeling, Chia Laguna, Sardinia.
Horvitz, E., Breese, J., Heckerman, D., Hovel, D., & Rommelse, K. (2018). The Lumiere Project: Bayesian User Modeling for Inferring the Goals and Needs of Software Users. Microsoft Research, Redmond, WA 98052-6399.
Laviers, K. R. (2011). Despite Decades of Research, why have Intelligent user Interfaces not Gained Wide Usage? Department of Electrical and Computer Engineering Air Force Institute of Technology.
Rohrbach, M. & Schmidt, U. (2017). Intelligent User Interfaces: Modelling the User. University of British Columbia.
Опубліковано
2018-10-25
Як цитувати
Levus, Y. V., Huchok, Y. O., & Nytrebych, O. O. (2018). Архітектурне рішення для побудови інтелектуальних інтерфейсів користувача. Науковий вісник НЛТУ України, 28(8), 155-160. https://doi.org/10.15421/40280831
Розділ
Інформаційні технології