Метод розпізнавання дорожніх знаків на основі оцінок Хеммінгової віддалі та структурної складності

  • A. I. Sydor Тернопільський національний економічний університет, м. Тернопіль
Ключові слова: оцінка інформативності; системи розпізнавання; структурна ідентифікація; кодування

Анотація

Проаналізовано основні принципи роботи систем розпізнавання дорожніх знаків відомих виробників. Описано алгоритм роботи та основні компоненти пристрою визначення елементів, зображених на дорожньому знаку. Запропоновано метод розпізнавання дорожніх знаків на основі оцінки Хеммінгової віддалі. Проведено аналіз дорожніх знаків категорії наказові знаки. Здійснено розбиття цієї категорії на менші підкатегорії для інформативного аналізу зображень. Виділено основні елементи наказових знаків, на основі яких запропоновано принципи кодування кожного знаку цієї категорії. Розраховано структурну складність зображень дорожніх знаків категорії наказові знаки. Наведено таблицю значень оцінок Хеммінгової віддалі для різних пар знаків запропонованих підкатегорій, на основі яких побудовано діаграми розподілу значень оцінок Хеммінгової віддалі. Проведено аналіз дорожніх знаків категорії заборонні знаки. Для цієї категорії відділено підкатегорії, запропоновано принцип кодування знаків, який базується на інформативних ознаках зображених елементів, побудовано діаграми розподілу значень отриманих оцінок Хеммінгової віддалі. Для розглянутих категорій знаків обчислено максимальні та мінімальні значення Хеммінгової віддалі. Запропоновано оцінку інформативності дорожніх знаків, на основі відношення Хеммінгової віддалі до структурної складності. Побудовано графіки, які ілюструють інформативність розглянутих знаків кожної підкатегорії. Зроблено висновки та рекомендації щодо удосконалення дорожніх знаків на основі оцінки Хеммінгової віддалі.

Біографія автора

A. I. Sydor, Тернопільський національний економічний університет, м. Тернопіль

аспірант, кафедра спеціалізованих комп'ютерних систем

Посилання

Krulikovskyi, B., Sydor, A., Zastavnyy, O., & Nykolaichuk, Y. (2017). Method for Multidimensional Patterns Recognition in Hamming Spase. CADSM'2017, (pp. 195–198). Lviv, Ukraina.
Nykolaichuk, Ya. M. (Ed.), Pastukh, T. I., Pitukh, I. R., Sehin, A. I., et al. (2017). Spetsializovani kompiuterni tekhnolohii v informatytsi. Ternopil: Beskydy, 919 p. [In Ukrainian].
Sehin, A. I. (2013). Spetsializovana kompiuterna systema rozpiznavannia dorozhnikh znakiv v rezhymi realnoho chasu dlia transportnykh zasobiv. Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu, 6, 230–235. [In Ukrainian].
Sydor, A. I. (2018). Metod rozpiznavannia dorozhnikh znakiv katehorii "poperedzhuvalni znaky" na osnovi otsinok Khemminhovoi viddali ta strukturnoi skladnosti. Yurysprudentsiia ta problemy informatsiinoho suspilstva: materialy problemno-naukovoi mizhhaluzevoi konferentsii, (pp. 140–146). Nadvirna, May 23-25. [In Ukrainian].
Vozna, N. Ya (2011). Teoriia ta otsinka informatyvnosti strukturovanykh hrafichnykh ta videozobrazhen. Yurysprudentsiia ta problemy informatsiinoho suspilstva: zbirnyk materialiv problemno-naukovoi mizhhaluzevoi konferentsii, (pp. 65–70). Ivano-Frankivsk. [In Ukrainian].
Vozna, N. Ya. (2015). Osnovy teorii strukturyzatsii polifunktsionalnykh elementiv skladnykh system. Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu, 2(223), 204–208. [In Ukrainian].
Vozna, N. Ya., & Sydor, A. I. (2017). Kryterii strukturnoi skladnosti ta otsinky rozshyrenoi Khemminhovoi viddali dlia prostorovykh obiektiv. Scientific Bulletin of UNFU, 27(4), 159–165. [In Ukrainian].
Опубліковано
2018-09-27
Як цитувати
Sydor, A. I. (2018). Метод розпізнавання дорожніх знаків на основі оцінок Хеммінгової віддалі та структурної складності. Науковий вісник НЛТУ України, 28(7), 120-125. https://doi.org/10.15421/40280725
Розділ
Інформаційні технології