Комплексна оцінка декоративності палацово-паркових комплексів західного лісостепу

  • G. V. Denysova Національний лісотехнічний університет України, м. Львів
Ключові слова: палацово-паркові комплекси; естетична оцінка; декоративні якості; деревні рослини; композиційні елементи; Західний Лісостеп

Анотація

На основі аналізу ландшафтно-планувальної структури, стильових особливостей та дендрологічного складу насаджень палацово-паркових комплексів Західного Лісостепу проведено комплексну декоративну та візуально-естетичну оцінку композиційних елементів чотирнадцяти палацово-паркових комплексів. Вони характеризуються відмінностями планувальної структури, стильових особливостей, різним ступенем збереженості та підпорядкуванням. Естетична оцінка охоплює основні елементи паркових композицій та включає одинадцять критеріїв, що дало змогу всебічно охарактеризувати досліджувані об'єкти. За результатами проведеної естетичної оцінки виділено п'ять категорій естетичної привабливості палацово-паркових комплексів Західного Лісостепу, що вирізняються рівнем декоративності та необхідними заходами для підсилення художньої виразності. Результати комплексної естетичної оцінки є основою для пропозицій щодо шляхів регулювання структури насаджень палацово-паркових комплексів Західного Лісостепу, підвищення їх стійкості, довговічності, естетичності, відтворення загальної структури, стилю, пейзажів та елементів історичного ландшафту, формування системи відкритих просторів і розширення видових перспектив.

Біографія автора

G. V. Denysova, Національний лісотехнічний університет України, м. Львів

канд. с.-г. наук, інженер

Посилання

Halushko, R. V. (1999). Byomorfolohycheskye pryznaky dlia эkolohoэstetycheskoi otsenky parkovykh soobshchestv. Biulleten Nykytskoho botanycheskoho sada, 81, 23–27. [In Russian].
Hatalska, N. V. (2015). Metodyka vyznachennia dendrolohichnoi tsinnosti ta rivnia zberezhenosti landshaftnykh obiektiv na prykladi parkiv-pamiatok sadovo-parkovoho mystetstva na terytorii Tsentralnoprydniprovskoi vysochynnoi oblasti. Scientific Bulletin of UNFU, 25(6), 36–43. [In Ukrainian].
Khoroshykh, O. H., & Khoroshykh, O. V. (1999). Shkala kompleksnoi otsinky dekoratyvnykh oznak derevnykh roslyn. Scientific Bulletin of UNFU, 9(9), 167–170. [In Ukrainian].
Kucheriavyi, V. P. (2005). Ozelenennia naselenykh mists. Lviv: Svit. 456 p.
Kurdiuk, M. H. (1982). K voprosu otsenky dekoratyvnosty parkovykh nasazhdenyi. Sokhranenye y vosstanovlenye starynnykh parkov, (pp. 65–68). Kyiv: Nauk. Dumka. [In Russian].
Marhailyk, H. Y., & Kyrylchyk, L. A. (1979). K metodyke otsenky dekoratyvnosty drevesnikh nasazhdenyi. Biul. hlav. botan. sada, 114, 58–60. [In Russian].
Marno-Kutsa, O. Yu., & Shlapak, V. P. (2014). Kryterii kompleksnoi otsinky suchasnoho stanu ta zberezhenosti istorychnykh parkiv Cherkashchyny. Lisove i sadovo-parkove hospodarstvo, 5. Retrieved from: http://ejournal.studnubip.com/zhurnal-5/ukr/shlapak-v-p/. [In Ukrainian].
Oleksiichenko, N. O., & Hatalska, N. V. (2012). Kryterii kompleksnoi otsinky suchasnoho stanu ta zberezhenosti istorychnykh parkiv na terytorii Tsentralnoprydniprovskoi vysochynnoi oblasti. Lisove i sadovo-parkove hospodarstvo, 2. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/licgoc_2012_2_10. [In Ukrainian].
Опубліковано
2018-05-31
Як цитувати
Denysova, G. V. (2018). Комплексна оцінка декоративності палацово-паркових комплексів західного лісостепу. Науковий вісник НЛТУ України, 28(5), 23-26. https://doi.org/10.15421/40280504
Розділ
Лісове та садово-паркове господарство