Шляхи посилення захисних властивостей і стійкості лісів Скибових Горган

  • V. S. Olijnyk Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника, м. Івано-Франківськ
  • A. Yu. Rak Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника, м. Івано-Франківськ
Ключові слова: лісистість; водозбір; ялинові насадження; стихійні явища; лісогосподарські заходи; рубки головного користування

Анотація

Охарактеризовано природні умови, лісистість водозборів і породний склад лісів гірського ландшафту Скибових Горган в Українських Карпатах. Наведено емпіричні залежності лісових площ, відсотка лісистості та часток ялинових, ялицевих і букових насаджень від гіпсометричних рівнів гірських водозборів. Висвітлено динаміку лісового покриву за останні 40 років. Проаналізовано поширення шкідливих стихійних явищ – снігових лавин, паводкового стоку, ерозійно-селевих, осипних і зсувних процесів, а також вітровалів і сніголомів лісу та всихання ялинників для різних висотних поясів і смуг рослинності –ялинових, буково-ялицево-ялинових і буково-ялицевих лісів. Рекомендовано систему лісівничо-технічних, лісівничо-фітомеліоративних, лісогосподарських і комплексних природоохоронних заходів щодо запобігання шкідливим процесам для різних висотних рівнів гірських схилів. Запропоновано шляхи застосування основних і допоміжних заходів протидії стихії. Відзначено актуальність оптимізації лісистості водозборів, відтворення корінних лісостанів, природоощадного вдосконалення рубок головного користування і ведення лісового господарства на водозбірному принципі. Наведено сучасні й оптимальні для водоохоронно-захисної ролі та стійкості лісів показники лісистості водозборів і частки ялинових насаджень у межах висотних смуг і поясів рослинності. Висвітлено основні напрями міжгалузевої природоохоронної діяльності на головних річкових басейнах Горган.

Біографії авторів

V. S. Olijnyk, Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника, м. Івано-Франківськ

д-р с.-г. наук, професор, завідувач кафедри лісознавства

A. Yu. Rak, Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника, м. Івано-Франківськ

аспірант

Посилання

Gavrusevich, A. N. (1988). Lesovostanovlenie [Reforestation]. Ukrainskie Karpaty. Priroda, (pp. 99–102). Kyiv: Naukova Dumka. [In Russian].
Kalutskyi, I. F. (2011). Vitrovaly na pivnichno-skhidnomu makroskhyli Ukrainskykh Karpat [Deadfalls on the North-eastern makroslope of the Ukrainian Carpathians: monograph. Lviv: Manuskrypt. 204 p. [In Ukrainian].
Kravchyk, M., Kochuter, Yu., Kovach, M. et al. (2010). Voda bez kordoniv – voda ta klimatychna stabilnist rehiony [Water without borders – water and climatic stability of the region]. Košice. 176 p. [In Ukrainian].
Krynytskyi, H. T., & Cherniavskyi, M. V. (Ed.). (2014). Nablyzhennia do pryrody ta bahatofunktsionalnoho vedennia lisovoho hospodarstva [Approximation to the nature and multifunctional forestry]. Uzhhorod: Mono. 278 p. [In Ukrainian].
Lavrov, S. B., & Nikiforov, L. H. (Ed.) (1978). Stihijnye bedstvija: izuchenie i metody bor'by [Natural disasters: study and methods to struggle]. Moscow: Progress. 439 p.
Oliinyk, V. S. (2013). Hidrolohichna rol lisiv Ukrainskykh Karpat [Hydrological role of the Ukrainian Carpathians]. Ivano-Frankivsk: Nair. 232 p. [In Ukrainian].
Oliinyk, V. S., Tkachuk, O. M., & Blystiv, V. I. (2014). Dynamika lisovoho pokryvu hirskykh vodozboriv Karpat [The dynamics of the forests of the mountain catchments in the Carpathians]. Scientific Bulletin of UNFU, 24(1), 9–14. [In Ukrainian].
Parpan, V. I., Shparyk, Yu. S., Slobodian, P. Ya., Parpan, T. V. et al. (2014). Osoblyvosti vedennia lisovoho hospodarstva v pohidnykh yalynnykakh Ukrainskykh Karpat [Peculiarities of forestry in derived fir trees of the Ukrainian Carpathians]. Proceedings of the Forestry Academy of Sciences of Ukraine: Collection of Research Papers, 12, 20–29. [In Ukrainian].
Pasternak, P. S., & Bokalenko, Ye. M. (1980). Livsovidnovlennya na kamyanystykh rozsypakh [Forest regeneration on stone placers]. Carpathian forestry guide. Uzhhorod: Karpaty, 182–185 p. [In Ukrainian].
Perekhrest, S. M., Kochubei, S. H., & Pechkovska, O. M. (1971). Shkidlyvi stykhiini yavyshcha v Ukrainskykh Karpatakh ta zasoby borotby z nymy [Harmful spontaneous phenomena in the Ukrainian Carpathians and means to struggle them]. Kyiv: Naukova dumka. 200 p. [In Ukrainian].
Rak, A. Yu., & Oliinyk, V. S. (2016). Zakonomirnosti poshyrennia vsykhannia yalynovykh nasadzhen u Horhanakh [Regularity of distribution of drying spruce stands in Gorgany]. Forestry and agroforestry, 129, 175–180. [In Ukrainian].
Sakali, L. I., Dmytrenko, L. V., Kyptenko, E. N., et al. (1985). Teplovoj i vodnyj rezhim Ukrainskih Karpat [Thermal and water regime of the Ukrainian Carpathians]. Lviv, Gidrometeoizdat. 366 p. [In Russian].
Stoiko, S. M., & Tretiak, P. R. (1983). Priroda – stihija – chelovek [Nature –element – man]. Lviv: Vyshcha shkola. 119 p. [In Russian].
Tretiak, P. R. (2011). Snihovi lavyny u lisovykh landshaftakh Horhan (Ukrainski Karpaty) [Snow avalanches in the forest landscapes of the Gorgany (Ukrainian Carpathians)]. Scientific works of the Forestry Academy of Ukraine: scientific bulletin, 9, 147–155. [In Ukrainian].
Tsys, P. M. (1968). Geomorfolohogiya i neotektonika [Gemorphology and neotectonics]. In: Pryroda Ukrainskykh Karpat, (pp. 50–86) [Nature of the Ukrainian Carpahians]. Lviv: Vyd-vo Lviv. un-tu. [In Ukrainian].
Yosypova, N. I. (2012). Struktura zemelnykh uhid richkovykh baseiniv pivnichno-skhidnoho mehaskhylu Ukrainskykh Kaprpat [The structure of the land mines and enrichment basins of the northeastern mechanism of the Ukrainian Carpathians]. Geography and tourism, 17, 305–310. [In Ukrainian].
Опубліковано
2018-05-31
Як цитувати
Olijnyk, V. S., & Rak, A. Y. (2018). Шляхи посилення захисних властивостей і стійкості лісів Скибових Горган. Науковий вісник НЛТУ України, 28(5), 9-14. https://doi.org/10.15421/40280501
Розділ
Лісове та садово-паркове господарство