Соціально-економічні аспекти креативного менеджменту

  • I. I. Svydruk Львівський торговельно-економічний університет, м. Львів
Ключові слова: національна економіка; економіка знань; креативне управління; технологічні перетворення; соціально-економічний простір; етика креативного управління

Анотація

Досліджено соціальні аспекти креативного менеджменту з позицій платформи соціально-економічної парадигми національної економіки та побудови соціально орієнтованого суспільства, заснованого на знаннях. Зазначено, що креативний менеджмент є багатокомпонентним управлінським впливом, пов'язаним із процесами генерування і впровадження у соціально-економічний простір нових ідей, заснованих на постійно оновлюваному знанні. Показано, що завданням інституційної підтримки креативного менеджменту є сприяння розвитку високотехнологічних галузей та інтеграція національної економіки у світове науково-інноваційне співтовариство. Креативність керівника проявляється у творчому ставленні до справи, вмінні критично бачити проблему та формулювати нові задачі перед підлеглими. Доведено, що наявність антагоністичних умов вимагає поєднання жорсткості та гнучкості в управлінні, дотримання принципів "обмежувального фактора" для забезпечення конструктивного вирішення проблеми. Зазначено, що в етичному контексті завданням креативного менеджменту стає управління кумулятивним накопиченням технологічних перетворень та постійний моніторинг можливості їх позитивного, негативного (зокрема, і небажані технологічні, екологічні, інформаційно-правові ефекти) чи різновекторного впливу на безперервне оновлення вихідних умов для подальших трансформацій.

Біографія автора

I. I. Svydruk, Львівський торговельно-економічний університет, м. Львів

канд. екон. наук, доцент, кафедра менеджменту

Посилання

Barrett, J. D., Vessey, W. B., Griffith, J. A., Mracek, D., & Mumford, M. D. (2014). Predicting scientific creativity: the role of adversity, collaborations, and work strategies. Creativity Research Journal, 26(1), 39–52.
Doroshenko, O. S. (2016). Ekonomika znan – bazys ekonomichnoho zrostannia ta ekonomichnoho rozvytku krain [Knowledge economy is the basis of economic growth and economic development of countries]. Naukovyi visnyk Khersonskoho derzhavnoho universytetu – Scientific Herald of Kherson State University, 1(18), 27–31. [In Ukrainian].
Dzvinchuk, D. I., Liutyi, M. O., & Petrenko, V. P. (2016). Ekonomika znan i neobkhidni zminy v modeliakh liderstva [Knowledge economy and necessary changes in leadership models]. Humanitarnyi visnyk Zaporizkoi derzhavnoi inzhenernoi akademii – Humanitarian Bulletin Zaporizhzhya State Engineering Academy, 64, 44–59. [In Ukrainian].
Feist, G. J., & Barron, F. X. (2003). Predicting creativity from early to late adulthood: Intellect, potential, and personality. Journal of research in personality, 37(2), 62–88.
Jones, C. I., & Romer, P. M. (2010). The new Kaldor facts: ideas, institutions, population, and human capital. American Economic Journal: Macroeconomics, 2(1), 224–45.
Khayyat, N. T. (2017). A Study of Telecommunication Policies and Broadband Penetration for Sweden and South Korea. Journal of Science and Engineering, 1(1), 26–34
Klipkova, O. I. (2015). Kreatyvnist ta innovatsiinist yak osnovni skladovi novoho vektora v upravlinni pidpryiemstvom [Creativity and innovation as the main components of a new vector in enterprise management]. Naukovyi visnyk Mukachivskoho derzhavnoho universytetu – Scientific herald of Mukachevo State University, 2(4), 76–79. [In Ukrainian].
Malykhina, O. M. (2012). Kontseptualni osnovy upravlinnia liudskym kapitalom u protsesi rozshyrenoho vidtvorennia investytsiino-innovatsiinoho potentsialu pidpryiemstva [The conceptual foundations of human capital management in the process of expanded reproduction of the investment and innovation potential of the enterprise]. Formuvannia rynkovykh vidnosyn v Ukraini – Formation of market relations in Ukraine, 10, 63–67. [In Ukrainian].
Mokyr, Joel (2012). The Gifts of Athena: Historical Origins of the Knowledge Economy. Moskva: Izd-vo Instituta Gaidara. [In Russian].
Prodius, О. І. (2012). Kreatyvnyi menedzhment yak zaporuka suchasnoho efektyvnoho upravlinnia [Creative management as a guarantee of the modern effective management]. ECONOMICS: time realities, 3–4(4–5), 67–72. [In Ukrainian].
Svydruk, I. I. (2013). Sut kreatyvnosti ta peredumovy liderstva v kreatyvnomu menedzhmenti [The essence of creativity and the prerequisites of leadership in creative management]. Scientific Bulletin of UNFU, 23(11), 372–379. [In Ukrainian].
Ulrich, D. (2007) Human Resource Champions: The Next Agenda for Adding Value and Delivering Results. Moskva: ID "Viliams". [In Russian].
Yaremenko, O. L., & Nosyk, O. M. (2014). Sotsialno-ekonomichna orhanizatsiia znan: sutnist ta rol u formuvanni liudskoho kapitalu [Socio-economic organization of knowledge: the essence and role in the formation of human capital]. Visnyk Kharkivskoho natsionalnoho universytetu imeni V. N. Karazina – Bulletin of Kharkiv National University named after V. N. Karazin, 1096(87), 32–36. [In Ukrainian].
Zhalilo, Ya. (2009). Teoriia ta praktyka formuvannia efektyvnoi ekonomichnoi stratehii derzhavy [Theory and practice of forming an effective economic strategy of the state]. Kyiv: NISD. [In Ukrainian].
Опубліковано
2018-04-26
Як цитувати
Svydruk, I. I. (2018). Соціально-економічні аспекти креативного менеджменту. Науковий вісник НЛТУ України, 28(4), 108-111. https://doi.org/10.15421/40280420