Маркетинговий підхід до визначення категорії "туристичний продукт"

  • N. M. Pushek Львівський національний університет ім. Івана Франка, м. Львів
  • I. Z. Hnylyakevych-Prots Львівський національний університет ім. Івана Франка, м. Львів
Ключові слова: туристичний продукт; туристичний пакет; туристичні послуги; дестинація; тур; маркетинг

Анотація

Розглянуто основні підходи до трактування суті поняття "туристичний продукт". Це зробили вітчизняні та світові дослідники з цієї проблематики. Особливу увагу приділено аналізу поняття "туристичний продукт" із позиції маркетингу. Наведено власне визначення категорії "туристичний продукт" із використанням маркетингового підходу. Також виявлено чинники впливу на туристичний продукт та формування попиту на нього. Висвітлено види туристичного продукту, проаналізовано його елементи й охарактеризовано особливості маркетингового складника туристичного продукту сучасного ринку. З'ясовано, що туристичний продукт із погляду туриста, а не суб'єкта туристичної галузі, бере свій початок із первинного джерела інформації (де турист почув про туристичний продукт) і триває довше, аніж закінчення самого туру (через отримані емоції від подорожі). Зазначено, що значна частка в структурі туристичного продукту належить саме емоційній складовій. Проаналізовано фази життєвого циклу туристичного продукту та виявлено, що використання такого маркетингового інструменту, як просування продукту, прямо пропорційно впливатиме як на попит, так і на продовження життєвого циклу туристичного продукту загалом. Запропоновано значне використання засобів просування туристичного продукту на ринку для ширшого охоплення цільової аудиторії та створення належних каналів комунікації із споживачем.

Біографії авторів

N. M. Pushek, Львівський національний університет ім. Івана Франка, м. Львів

аспірант, кафедра маркетингу

I. Z. Hnylyakevych-Prots, Львівський національний університет ім. Івана Франка, м. Львів

канд. екон. наук, доцент, кафедра маркетингу

Посилання

Bondarenko, M. P. (2011). Turystychnyi sektor ekonomiky Ukrainy: realii ta perspektyvy. Ekonomika i prohnozuvannia: naukovyi zhurnal, 1, 104–119. In-t ekon. ta prohnozuv. NAN Ukrainy. [In Ukrainian].
Burkat, A. (2013). Tourism Product Definition. Retrieved from: http://lokatourconsultant.blogspot.com/2013/04/tourism-product-definition.html
Butko, I. I. (2008). Turisticheskii biznes: osnovy organizatcii. Vol. 2. Rostov n/D: Feniks. 384 p. [In Russian].
Hrabovenska, S. P. (2013). Analiz i struktura rynku turystychnykh posluh Ukrainy. Naukovyi visnyk Poltavskoho universytetu ekonomiky i torhivli, 1(56), 123–128. 226 p. [In Ukrainian].
Hrytsiuk, Yu. I., & Grytsyuk, M. Yu. (2016). Modeliuvannia stratehii povedinky konkurentnykh firm na rynku nadannia turystychnykh posluh. Bulletin of the National University "Lviv Polytechnic". Series of Information Systems and Networks, 854, 50–62. Lviv: Vyd-vo NU "Lvivska poli-tekhnika". [In Ukrainian].
Kariahin, Yu. O., Tymoshenko, Z. I., Demura, T. O., & Munin, H. B. (2009). Marketynh turproduktu: pidruchnyk. Kyiv: Kondor. 3 p. [In Ukrainian].
Kiptenko, V. K. (2010). Menedzhment turyzmu: pidruchnyk, (pp. 57–70). Kyiv: Znannia. 230 p. [In Ukrainian].
Kotler, F. (2007). Osnovy marketynhu: korotkyi kurs. Kyiv: Vyd. dim "Viliams". 647 p. [In Ukrainian].
Liubitseva, O. O. (2005). Rynok turystychnykh posluh (heoprostorovi aspekty). (3rd ed.). Kyiv: Alterpres. 436 p. [In Ukrainian].
Malska, M. P., & Antoniuk, N. V. (2008). Mizhnarodnyi turyzm i sfera posluh: pidruchnyk. Kyiv. 661 p. Retrieved from: http://pid ruch niki.com/17481012/turizm/prosuvannya_turistichnogo_produktu_rinku. [In Ukrainian].
Marczak, Mirosław & Borzyszkowski, Jacek. (2017). Region (obszar) jako produkt turystyczny. Warshaw. 260 p.
Myronov, Yu. B. (2010). Marketynh v turyzmi: opornyi konspekt lektsii, (pp. 50–54). Kyiv: Drohobych. 160 p. [In Ukrainian].
Nguyen Cong Hoan. (2015). Tourism Destination Products Management – Case Studies of Phu Quoc Island Kien Giang Province, Vietnam by 2020. Universal Journal of Management, 3(12), 509–513.
Pravyk, Yu. M. (2008). Marketynh turyzmu: pidruchnyk. Kyiv: Znannia. 303 p. [In Ukrainian].
World Travel & Tourism Council. (2012). Travel & Tourism Economic Impact 2012 Ukraine. London: [s. l.]. 24 p.
Zakon Ukrainy. (1995). Pro turyzm. Retrieved from: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/324/95-вр. [In Ukrainian].
Опубліковано
2018-04-26
Як цитувати
Pushek, N. M., & Hnylyakevych-Prots, I. Z. (2018). Маркетинговий підхід до визначення категорії "туристичний продукт". Науковий вісник НЛТУ України, 28(4), 97-101. https://doi.org/10.15421/40280418