Податок на прибуток: еволюція, перспективи та практика застосування

  • L. M. Luchyshyn Національний університет "Львівська політехніка", м. Львів
Ключові слова: оподаткування прибутку; податкове навантаження; податкові різниці; податковий механізм; податок на капітал; фіскальна значущість

Анотація

Закономірно, що важливим шляхом підвищення ефективності функціонування українських підприємств є удосконалення механізму оподаткування прибутку. Саме прибуток є основним критерієм ефективності підприємницької діяльності. Вплив цього податку на діяльність підприємств та економіку загалом є однією з важливих проблем в умовах функціонування економічного середовища. Податок на прибуток – це той податок, який використовують в економічній політиці, що може стати ефективним інструментом для підтримки стабілізаційної та макроекономічної політики держави. Суть цього податку головним чином залежить від рівня економічного розвитку країни. Оскільки Україна обрала євроінтеграційний курс, то стає зрозумілим, що її податкова система повинна відповідати європейським прагненням. В іншому разі не буде можливим забезпечити належний рівень конкурентоспроможності вітчизняних підприємств і залучити в країну потенційних інвесторів. Недосконалість законодавства зумовлює розвиток застосування тіньових схем і суперечностей у податковому законодавстві. А це свідчить, про те, що сучасний механізм оподаткування прибутку має низку істотних недоліків. Визначено основні проблеми адміністрування податку на прибуток та його фіскальної ефективності на сьогодні, проаналізовано фактори, що впливають на динаміку надходжень та новацій щодо вдосконалення механізму оподаткування прибутку, а також акцентовано на запропоновану урядом України заміну традиційного податку на прибуток підприємств податком на виведений капітал.

Біографія автора

L. M. Luchyshyn, Національний університет "Львівська політехніка", м. Львів

Посилання

Horodyskyi, M. P., & Panchenko, I. A. (2015). Kontseptualni zasady vnutrishnoho kontroliu prybutku, oriientovanoho na upravlinnia ryzykamy. Problemy teorii ta metodolohii obliku, kontroliu i analizu, 2(32). Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/jpdf/ecnof_2015_2(32) 12.pdf. [In Ukrainian].
Karminska-Belobrova, M. V. (2010). Napriamy reformuvannia mekhanizmu administruvannia podatkiv. Teoriia ta praktyka derzhavnoho upravlinnia, 3, 268–275. [In Ukrainian].
Kodeks. (2010). Podatkovyi kodeks Ukrainy. Zakon Ukrainy vid 02.12.2010 r., № 2755-VI. Retrieved from: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2755-17. [In Ukrainian].
Kopchynska, K. (2015). Yevropeiski tendentsii v opodatkuvanni prybutku pidpryiemstv. Naukovyi visnyk Polissia, 2, 148–153. [In Ukrainian].
Lupenko, Yu. O., & Tulush, L. D. (2016). Opodatkuvannia silskoho hospodarstva v umovakh transformatsii spetsialnykh podatkovykh rezhymiv. Ekonomika APK, 1, 5–17. [In Ukrainian].
Paientko, T. V. (2005). Pidvyshchennia efektyvnosti administruvannia PnP. Naukovyi visnyk Natsionalnoi akademii DFS Ukrainy, 4, 80–89. [In Ukrainian].
Poddierohin, A. M., & Babich, V. V. (2015). Udoskonalennia opodatkuvannia prybutku na osnovi vyznachennia obiekta opodatkuvannia. Finansy Ukrainy, 9, 71–76. [In Ukrainian].
Pro zminy. (n.d.). Pro vnesennia zmin do Podatkovoho kodeksu Ukrainy ta deiakykh zakonodavchykh aktiv Ukrainy shchodo podatkovoi reformy. Zakon Ukrainy vid 28.12.2014 r., № 71-VIII. Retrieved from: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/71- 19/print1453386900937086. [In Ukrainian].
Savchuk, V. A. (2013). Teoretychni zasady orhanizatsii administruvannia podatkiv. Efektyvna ekonomika. Retrieved from: http://www.economy.nayka.com.ua. [In Ukrainian].
Shustval, T. (2015). Podatok na prybutok pidpryiemstv: yak pratsiuvaty po-novomu. Vse pro bukhhalterskyi oblik, 4, 52–58. Retrieved from: http://www.vobu.com.ua/ukr/guide/view/1586. [In Ukrainian].
Skrypnyk, A. V., & Serebrianskyi, D. M. (2016). Otsinka fiskalnoi efektyvnosti pilhovoho opodatkuvannia prybutku pidpryiemstv. Ekonomika Ukrainy, 7, 13–27. [In Ukrainian].
Varnalii, Z., & Serebrianskyi, D. (2014). Vplyv opodatkuvannia prybutku na ekonomichnyi rozvytok Ukrainy. Ekonomika Ukrainy, 5, 55–69. [In Ukrainian].
Опубліковано
2018-04-26
Як цитувати
Luchyshyn, L. M. (2018). Податок на прибуток: еволюція, перспективи та практика застосування. Науковий вісник НЛТУ України, 28(4), 88-91. https://doi.org/10.15421/40280416